<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bibliotekar 100 % fast stilling GOL KOMMUNE KULTURAVDELINGA

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Gol bibliotek er eit kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Gol vidaregåande skule, Læringssenteret Gol og grunnskulen i Gol med biblioteksjef og 2,8 bibliotekarar.
Biblioteket opplever aukande besøk og har gode moglegheiter til å bli ein enda meir sentral del av kommunens kulturtilbod. Vi har eit nært fagleg samarbeid med andre bibliotek i Hallingdal, eit aktivt miljø, og vi ser fram til at vi blir fleire som kan utvikle dette.

Vi søker ein bibliotekar med primært ansvar for bibliotektenesta for Gol vidaregåande skule. I tillegg til samarbeidet med skulen sine avdelingar om faglitteratur og rettleiing av tilsette og elevar, vil bibliotekaren vera ein viktig samarbeidspartnar og bidragsytar i arbeidet med språk, litteratur, leselyst og kjeldebruk.

Den som blir tilsett er del av eit team som deler ansvar for mellom anna publikumsretta aktivitetar knytt til ulike arrangement, skrankevakter og registreringsoppgåver. Kvelds- og laurdagsvakter må påreknast.

Bibliotekar 100 fast % stilling

Arbeidsoppgåver:
• Aktiv deltakar i bibliotekutvikling for framtida. • Publikumsarbeid, arrangement og aktivitetar, mellom anna Den kulturelle skulesekken. • Opplæring og rettleiing av elevar, lærarar og andre brukargrupper. • Samarbeid med Gol vidaregåande skule . • Bestilling og handsaming av digitale ressursar til enkelte elevar. • Samarbeid med andre verksemder, lag og organisasjonar. • Kvelds- og laurdagsarbeid etter vaktplan. • Andre oppgåver.

Kvalifikasjonar:
• Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap eller tilsvarande høgare utdanning.
• Gode ikt-kunnskapar

Vi søker etter deg som: • kan kommunisere godt med både elevar og kollegaer, og som trivast i klasseromssituasjonen. • er allsidig og utadretta • har evne og vilje til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
• Ein unik sjanse til å vere med å utvikle eit moderne kombinasjonsbibliotek saman med gode kollegaer.
• Gol kommune tilbyr god pensjonsordning og kan hjelpe til med å skaffe bustad og evt. barnehageplass.

For stillinga gjeld: • Tilsetting som bibliotekar i Gol kommune etter gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar. • Tidspunkt for tiltreding kan diskuterast.

Løn etter avtale.

Anna:
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad: • Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først). • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Karin Bjørge, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Har du høy maskinteknisk interesse, evner du å skape tillit – og har du i tillegg erfaring med heiser og
02.09.2021 Lillestrøm
Jeg er en hyggelig og sosial dame på 42 år som søker assistent. Bor i egen leilighet sammen med min
23.09.2021 Trondheim
Vis alle 30.009 ledige stillinger

Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Kommunen har ny grunnskule og ny fleirbrukshall, god barnehagedekning og eit variert skuletilbod innan vidaregåande skule.

Les mer om GOL KOMMUNE KULTURAVDELINGA

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Gol bibliotek er eit kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Gol vidaregåande skule, Læringssenteret Gol og grunnskulen i Gol med biblioteksjef og 2,8 bibliotekarar.
Biblioteket opplever aukande besøk og har gode moglegheiter til å bli ein enda meir sentral del av kommunens kulturtilbod. Vi har eit nært fagleg samarbeid med andre bibliotek i Hallingdal, eit aktivt miljø, og vi ser fram til at vi blir fleire som kan utvikle dette.

Vi søker ein bibliotekar med primært ansvar for bibliotektenesta for Gol vidaregåande skule. I tillegg til samarbeidet med skulen sine avdelingar om faglitteratur og rettleiing av tilsette og elevar, vil bibliotekaren vera ein viktig samarbeidspartnar og bidragsytar i arbeidet med språk, litteratur, leselyst og kjeldebruk.

Den som blir tilsett er del av eit team som deler ansvar for mellom anna publikumsretta aktivitetar knytt til ulike arrangement, skrankevakter og registreringsoppgåver. Kvelds- og laurdagsvakter må påreknast.

Bibliotekar 100 fast % stilling

Arbeidsoppgåver:
• Aktiv deltakar i bibliotekutvikling for framtida. • Publikumsarbeid, arrangement og aktivitetar, mellom anna Den kulturelle skulesekken. • Opplæring og rettleiing av elevar, lærarar og andre brukargrupper. • Samarbeid med Gol vidaregåande skule . • Bestilling og handsaming av digitale ressursar til enkelte elevar. • Samarbeid med andre verksemder, lag og organisasjonar. • Kvelds- og laurdagsarbeid etter vaktplan. • Andre oppgåver.

Kvalifikasjonar:
• Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap eller tilsvarande høgare utdanning.
• Gode ikt-kunnskapar

Vi søker etter deg som: • kan kommunisere godt med både elevar og kollegaer, og som trivast i klasseromssituasjonen. • er allsidig og utadretta • har evne og vilje til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
• Ein unik sjanse til å vere med å utvikle eit moderne kombinasjonsbibliotek saman med gode kollegaer.
• Gol kommune tilbyr god pensjonsordning og kan hjelpe til med å skaffe bustad og evt. barnehageplass.

For stillinga gjeld: • Tilsetting som bibliotekar i Gol kommune etter gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar. • Tidspunkt for tiltreding kan diskuterast.

Løn etter avtale.

Anna:
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad: • Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først). • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Karin Bjørge, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om GOL KOMMUNE KULTURAVDELINGA