<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kommunepsykolog Frøya kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Lyst på en spennende jobb i Frøya kommune som kommunepsykolog?                       

Ønsker du å bli med på å videreutvikle vårt helsefremmende og forebyggende arbeid?   

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog. Stillingen blir organisatorisk plassert i virksomheten Familie og helse. Du vil inngå i tverrfaglig samarbeid med ansatte som har bred tverrfaglig kompetanse.

Frøya kommune gjennomfører nå et stort folkehelseprosjekt rettet mot barn og unge som har fått navnet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn», eller ØYA på folkemunne. Dette prosjektet er fundamentert i tverrsektoriell samhandling og har som hovedmål å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. For mer info om denne satsningen https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/programmet/foredrag-og-nyheter---til-og-med-varen-2018/

I tillegg er Frøya kommune en av tolv kommuner i Norge som får være med pilotprosjekt 0-24 prosjektet som har som mål å gi utsatte barn og unge hjelp så tidlig som mulig. 

Gjennom bedre samordnede tjenester skal utsatte barn og unge under 24 år og deres familier får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må vi styrke samarbeidet med barna, ungdommene og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. For mer info om denne satsningen https://0-24-samarbeidet.no/prosjekt/pilot-for-programfinansiering/

Vi ønsker at du som psykolog skal være med å utvikle psykologers rolle i tjenesteapparatet i kommunen, i tråd med overordnede satsninger for Frøya kommune. Frøya kommune har ikke tidligere hatt psykolog, og dette er en nyopprettet stilling som ikke er ferdig utformet. Her har den som blir tilsatt store muligheter til å være med å forme stillingen i tett samarbeid med ledelse, kommuneoverlege og ansatte som arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Stillingene medfører stor grad av selvstendighet, og du har gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag. 


Arbeidsoppgaver
 • Bidrar til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i kommunen generelt, samt styrke kommunens målrettede forebyggende innsats mot barn og unge som står i fare for å utvikle eller har utviklet psykiske vansker.
 • Deltar i overordnet planarbeid for virksomheten.
 • Fokus på tjenesteutvikling.
 • Kompetanseheving, opplæring og veiledning av ansatte i hjelpetjenestene.
 • Bringe psykisk helse-perspektivet inn i tjenester som ikke består av helsepersonell, men som arbeider med barn og unge hvor gode relasjoner er helt sentralt.
 • Veiledning av foreldregrupper, foredrag og informasjons formidling til innbyggerne.
 • Kartlegging og observasjon uten at det trenger å ha et diagnostisk formål.
 • Arbeide på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Samarbeide med andre tjenester internt og eksternt.

Kvalifikasjonskrav
 • Godkjent psykologutdannelse med norsk autorisasjon.
 • Interessert i å utvikle/videreutvikle kommunale lavterskeltilbud.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Er løsningsorientert, positiv og lojal.
 • Har evne til å jobbe selvstendig.
 • Er engasjert og har interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Førerkort klasse B.
 • Godkjent politiattest.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting

Vi tilbyr
 • Gi konkurransedyktig lønn for psykologer.
 • Legge til rette for spesialisering.
 • Legge til rette for faglig påfyll, veiledning og deltakelse i fagnettverk etc.
 • Tett samarbeid med vår kommuneoverlege i kommunes folkehelsearbeid.
 • Være behjelpelig med bolig.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift.
 • Heltidskultur i fokus.

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Torny Dahlø Sørlie

Virksomhetsleder Familie og Helse

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Mob: 974 98 711

Eller Avdelingsleder Anita Kristiansen

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Mob: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.noDersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du lyst til å være en av ABBs sommerstudenter i 2022? Som sommerstudent hos oss får du muligheten til
22.09.2021 Flere steder
Er du nyutdannet og ønsker å kickstarte karrieren din i et av verdens mest innovative selskaper? Ønsker du å bidra
22.09.2021 Oslo
The electrification products distribution solutions unit is a global leader in power distribution solutions. The unit provides solutions for a
22.09.2021 Skien
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Bærum
For our IS department we look for a person searching for known or new challenges. You may have the capability
22.09.2021 Bærum
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Ulstein
ABB Marine & Ports Norway develops and delivers solutions for marine vessels in the energy segment including power, propulsion and
22.09.2021 Bærum
Procurement & Logistics (P&L) is part of Electrification Distribution Solutions. The department is responsible for procurement and logistic activities from
22.09.2021 Skien
Vis alle 29.356 ledige stillinger
Frøya er en kommune i Sør-Trøndelag og ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen Hitra. Kommunen grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest samt arkipelet Froan i nordøst. Landskapet på Frøya er preget av lite skog, småkupert landskap med mye myr, berg og vann. Det er plantet betydelige mengder med leskog flere steder. Kommunen består av tilsammen rundt 5 400 holmer og skjær, og har 163 fiskevann og tjern, de fleste av dem med fiskbar bestand av ørret. En del av den store hjortestammen på Hitra har utvandret til Frøya. Fiske, havbruk og fiskeforedling har vært og er fremdeles den dominerende næringsveien i kommunen. Frøya Fiskeindustri var lenge en hjørnesteinsbedrift inntil foredlingsbedriften ble flagget ut til Polen i 2003. En annen bedrift i samme bransje, Salmar økte på samme tidspunkt sin foredlingsvirksomhet kraftig og overtok mange av de ansatte i Frøya Fiskeindustri. Befolkning 4 169 (2008) Les mer om Frøya kommune

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Lyst på en spennende jobb i Frøya kommune som kommunepsykolog?                       

Ønsker du å bli med på å videreutvikle vårt helsefremmende og forebyggende arbeid?   

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog. Stillingen blir organisatorisk plassert i virksomheten Familie og helse. Du vil inngå i tverrfaglig samarbeid med ansatte som har bred tverrfaglig kompetanse.

Frøya kommune gjennomfører nå et stort folkehelseprosjekt rettet mot barn og unge som har fått navnet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn», eller ØYA på folkemunne. Dette prosjektet er fundamentert i tverrsektoriell samhandling og har som hovedmål å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. For mer info om denne satsningen https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/programmet/foredrag-og-nyheter---til-og-med-varen-2018/

I tillegg er Frøya kommune en av tolv kommuner i Norge som får være med pilotprosjekt 0-24 prosjektet som har som mål å gi utsatte barn og unge hjelp så tidlig som mulig. 

Gjennom bedre samordnede tjenester skal utsatte barn og unge under 24 år og deres familier får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må vi styrke samarbeidet med barna, ungdommene og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. For mer info om denne satsningen https://0-24-samarbeidet.no/prosjekt/pilot-for-programfinansiering/

Vi ønsker at du som psykolog skal være med å utvikle psykologers rolle i tjenesteapparatet i kommunen, i tråd med overordnede satsninger for Frøya kommune. Frøya kommune har ikke tidligere hatt psykolog, og dette er en nyopprettet stilling som ikke er ferdig utformet. Her har den som blir tilsatt store muligheter til å være med å forme stillingen i tett samarbeid med ledelse, kommuneoverlege og ansatte som arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Stillingene medfører stor grad av selvstendighet, og du har gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag. 


Arbeidsoppgaver
 • Bidrar til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i kommunen generelt, samt styrke kommunens målrettede forebyggende innsats mot barn og unge som står i fare for å utvikle eller har utviklet psykiske vansker.
 • Deltar i overordnet planarbeid for virksomheten.
 • Fokus på tjenesteutvikling.
 • Kompetanseheving, opplæring og veiledning av ansatte i hjelpetjenestene.
 • Bringe psykisk helse-perspektivet inn i tjenester som ikke består av helsepersonell, men som arbeider med barn og unge hvor gode relasjoner er helt sentralt.
 • Veiledning av foreldregrupper, foredrag og informasjons formidling til innbyggerne.
 • Kartlegging og observasjon uten at det trenger å ha et diagnostisk formål.
 • Arbeide på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Samarbeide med andre tjenester internt og eksternt.

Kvalifikasjonskrav
 • Godkjent psykologutdannelse med norsk autorisasjon.
 • Interessert i å utvikle/videreutvikle kommunale lavterskeltilbud.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Er løsningsorientert, positiv og lojal.
 • Har evne til å jobbe selvstendig.
 • Er engasjert og har interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Førerkort klasse B.
 • Godkjent politiattest.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting

Vi tilbyr
 • Gi konkurransedyktig lønn for psykologer.
 • Legge til rette for spesialisering.
 • Legge til rette for faglig påfyll, veiledning og deltakelse i fagnettverk etc.
 • Tett samarbeid med vår kommuneoverlege i kommunes folkehelsearbeid.
 • Være behjelpelig med bolig.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift.
 • Heltidskultur i fokus.

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Torny Dahlø Sørlie

Virksomhetsleder Familie og Helse

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Mob: 974 98 711

Eller Avdelingsleder Anita Kristiansen

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Mob: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.noDersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om Frøya kommune