<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

I Nord-Troms tannhelsedistrikt er det ledig fast stilling som overtannlege. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Troms og Finnmark fylkeskommune Tannhelse

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Den offentlige Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark har ledig en 100 % fast stilling som overtannlege for Nord-Troms tannhelsedistrikt med kontorsted Sonjatun hovedtannklinikk. Stillingens ansvarsområde omfatter den offentlige tannhelsetjenesten i kommunene Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.

Overtannlegen er daglig leder av sitt distrikt og faglig og administrativ ansvarlig. Overtannlegen skal medvirke til at tannhelsetjenesten holder et høyt faglig nivå. Videre skal overtannlegen arbeide for gode arbeidsforhold som gir anledning til faglig og personlig utvikling for medarbeiderne. Stillingen som overtannlege vil gi rom for å vedlikeholde og praktisere klinisk kompetanse gjennom pasientbehandling. Gjennom arbeidet som overtannlege besøker man klinikkene i distriktet jevnlig.

Det er seks tannklinikker innenfor distriktet; hvorav Sonjatun tannklinikk i Nordreisa kommune er den største. Totalt antall ansatte innenfor ansvarsområdet er i dag ca. 30.

Det finnes klinikksjefer på de fleste enhetene som vil være overtannlegens støttespillere. Overtannlegen og klinikksjefene danner et lederteam i distriktet som har som mål å organisere et godt tannhelsetilbud til befolkningen og tilrettelegge for best mulig akuttilbud i distriktet.

Stillingen inngår i fylkestannhelsesjefens ledergruppe. Det gis administrativ støtte fra Fylkestannhelsesjefens egen stab samt fra fellestjenester i fylkeskommunen. Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark ønsker å fremstå som en moderne og effektiv tannhelsetjeneste med høy kvalitet.

Om Sonjatun Hovedtannklinikk:
Sonjatun tannklinikk er Hovedtannklinikken i Nord-Troms. Klinikken ligger på Storslett i lokalene til Sonjatun helsesenter like ved legekontoret.
Klinikken har 10 behandlingskontor hvor det jobber 4 tannleger, en spesialist i klinisk odontologi, 3 tannpleiere og 6 sekretærer. Det er også plass til 2 tannlegestudenter og en tannpleierstudent. Sonjatun er utstyrt for behandling under lystgass og mikroskop. Som tannlege på Sonjatun jobber man i et større fagmiljø og møter alle typer pasienter.

Om Nordreisa:
Storslett nasjonalparklandsby til den naturlige innfallsporten til Reisa nasjonalpark.
Storslett ligger ved utløpet av Reisaelva, et anerkjent laksevassdrag som strekker seg fra Finnmarksvidda til ishavet. Omgitt av fjell, elv, fjord og vidde- på Storslett finnes det opplevelser for alle! Les mer her: https://reisanasjonalpark.no/storslett-nasjonalparklandsby/ Ved arbeid med bosted i Nord-Troms gjelder økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Beherske norsk språk tilfredsstillende både muntlig og skriftlig
 • Ledererfaring
 • Erfaring med digitale plattformer
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Den som blir ansatt i stillingen må kunne mestre både styring og lederskap. I lederskap legger vi at lederen må kunne kommunisere mål, verdier og strategier, samt frigjøre energi ved å inspirere, støtte, utfordre og skape muligheter.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP
 • Vi er IA bedrift
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV,vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektroniskivårt rekrutteringssystemEasycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 15.august 2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. Helsepersonelloven § 20a.Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.
Adresse: Storslett

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
 Det er ledige BPA-stillinger (brukerstyrt personlig assistent) med tiltredelse snarest:  Følgende deltidsstillinger er ledige: 2 nattstillinger, med 1, 2 eller
14.09.2021 Trondheim
Vi søker etter en miljøterapeut til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
14.09.2021 Ringsaker
Vil du være med å utvikle Norges største private helseforetak? Vi opplever høy aktivitet og trenger flere dyktige pasientkoordinatorer til
13.09.2021 Oslo
Vis alle 26.237 ledige stillinger

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord - Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.
Våre naboland Finland og Russland er gode samarbeidspartner i ulike samarbeidsprosjekter. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.
Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no

Les mer om Troms og Finnmark fylkeskommune Tannhelse

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Den offentlige Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark har ledig en 100 % fast stilling som overtannlege for Nord-Troms tannhelsedistrikt med kontorsted Sonjatun hovedtannklinikk. Stillingens ansvarsområde omfatter den offentlige tannhelsetjenesten i kommunene Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.

Overtannlegen er daglig leder av sitt distrikt og faglig og administrativ ansvarlig. Overtannlegen skal medvirke til at tannhelsetjenesten holder et høyt faglig nivå. Videre skal overtannlegen arbeide for gode arbeidsforhold som gir anledning til faglig og personlig utvikling for medarbeiderne. Stillingen som overtannlege vil gi rom for å vedlikeholde og praktisere klinisk kompetanse gjennom pasientbehandling. Gjennom arbeidet som overtannlege besøker man klinikkene i distriktet jevnlig.

Det er seks tannklinikker innenfor distriktet; hvorav Sonjatun tannklinikk i Nordreisa kommune er den største. Totalt antall ansatte innenfor ansvarsområdet er i dag ca. 30.

Det finnes klinikksjefer på de fleste enhetene som vil være overtannlegens støttespillere. Overtannlegen og klinikksjefene danner et lederteam i distriktet som har som mål å organisere et godt tannhelsetilbud til befolkningen og tilrettelegge for best mulig akuttilbud i distriktet.

Stillingen inngår i fylkestannhelsesjefens ledergruppe. Det gis administrativ støtte fra Fylkestannhelsesjefens egen stab samt fra fellestjenester i fylkeskommunen. Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark ønsker å fremstå som en moderne og effektiv tannhelsetjeneste med høy kvalitet.

Om Sonjatun Hovedtannklinikk:
Sonjatun tannklinikk er Hovedtannklinikken i Nord-Troms. Klinikken ligger på Storslett i lokalene til Sonjatun helsesenter like ved legekontoret.
Klinikken har 10 behandlingskontor hvor det jobber 4 tannleger, en spesialist i klinisk odontologi, 3 tannpleiere og 6 sekretærer. Det er også plass til 2 tannlegestudenter og en tannpleierstudent. Sonjatun er utstyrt for behandling under lystgass og mikroskop. Som tannlege på Sonjatun jobber man i et større fagmiljø og møter alle typer pasienter.

Om Nordreisa:
Storslett nasjonalparklandsby til den naturlige innfallsporten til Reisa nasjonalpark.
Storslett ligger ved utløpet av Reisaelva, et anerkjent laksevassdrag som strekker seg fra Finnmarksvidda til ishavet. Omgitt av fjell, elv, fjord og vidde- på Storslett finnes det opplevelser for alle! Les mer her: https://reisanasjonalpark.no/storslett-nasjonalparklandsby/ Ved arbeid med bosted i Nord-Troms gjelder økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Beherske norsk språk tilfredsstillende både muntlig og skriftlig
 • Ledererfaring
 • Erfaring med digitale plattformer
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Den som blir ansatt i stillingen må kunne mestre både styring og lederskap. I lederskap legger vi at lederen må kunne kommunisere mål, verdier og strategier, samt frigjøre energi ved å inspirere, støtte, utfordre og skape muligheter.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP
 • Vi er IA bedrift
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV,vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektroniskivårt rekrutteringssystemEasycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 15.august 2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. Helsepersonelloven § 20a.Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.
Adresse: Storslett

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Troms og Finnmark fylkeskommune Tannhelse