<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i entreprenørskap Høgskolen i Østfold

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,  er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i entreprenørskap.

Stillingen er knyttet til programmet for Innovasjon og prosjektledelse (IPL) ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn. Vi søker etter en engasjert og handlekraftig førsteamanuensis som ønsker å være en del av et spennende fagmiljø som jobber i skjæringspunktet mellom en forskningsbasert tilnærming til entreprenørskap og verdiskaping, med spesielt fokus på gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.

Fra 1. august 2021 vil høgskolens fagmiljøer organiseres i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Studiene ved det nye fakultetet er organisert ved våre to studiesteder i Halden og Fredrikstad. Ditt hovedarbeidssted vil for tiden være i Fredrikstad, men enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige institutter, og reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder må påregnes.


Arbeidsoppgaver

Den som ansettes:

 • vil ha ansvar for utvikling av utdanning og undervisning innen entreprenørskap i tett samarbeid med fagmiljøet
 • vil arbeide med ulike FoU-prosjekter knyttet til Innovasjon og prosjektledelse, IPL

Samspillet mellom undervisning, forskning og næringsutvikling forankret i et bærekraftig perspektiv, står sentralt ved IPL. Vi ønsker derfor at vår nye kollega skal bidra aktivt både i forsking på entreprenørskap, og å bidra til konkurransedyktige forretningsmodeller i gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.


Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • PhD innenfor relevant fagområde
 • dokumentert erfaring fra praktisk entreprenørskap og etablering av bedrifter/virksomheter 
 • relevante vitenskapelige publikasjoner
 • evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid

I tillegg vektlegger vi

 • gode IT-kunnskaper i relevante systemer
 • dokumentert erfaring i bruk av digitale undervisningsmetoder

Personlige egenskaper

 • vilje og evne til å bidra til stimulerende fagmiljø
 • god evne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeid
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Fordi stillingen innebærer utvikling av kurs som blir undervist på norsk og engelsk, er det et krav at den som blir ansatt mestrer norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Innovasjon og prosjektledelse har en overvekt av menn i faglige stillinger. Vi oppfordrer derfor kvinner til å søke stillingen.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i .

For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: .

Dersom du ikke fyller krav til utdanningsfaglig kompetanse, må dette gjennomføres innen to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr
 • stillingen lønnes som  førsteamanuensis kr 597 000 - 726 400 . Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i 
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø


Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25


Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på .

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger
Høgskolen i Østfold (HiØ) ble etablert 1994 og har i dag vel omkring 4000 studenter og 450 tilsatte. Høgskolen er et resultat av at fem statlige høgskoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av Høgskolereformen. Høgskolen tilbyr vel 60 fag- og profesjonsstudier. Det er også etablert samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås for å utvikle undervisningstilbudet og mulighetene for innovasjon. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er også plassert i høgskolens lokaler i Halden. Les mer om Høgskolen i Østfold

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,  er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i entreprenørskap.

Stillingen er knyttet til programmet for Innovasjon og prosjektledelse (IPL) ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn. Vi søker etter en engasjert og handlekraftig førsteamanuensis som ønsker å være en del av et spennende fagmiljø som jobber i skjæringspunktet mellom en forskningsbasert tilnærming til entreprenørskap og verdiskaping, med spesielt fokus på gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.

Fra 1. august 2021 vil høgskolens fagmiljøer organiseres i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Studiene ved det nye fakultetet er organisert ved våre to studiesteder i Halden og Fredrikstad. Ditt hovedarbeidssted vil for tiden være i Fredrikstad, men enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige institutter, og reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder må påregnes.


Arbeidsoppgaver

Den som ansettes:

 • vil ha ansvar for utvikling av utdanning og undervisning innen entreprenørskap i tett samarbeid med fagmiljøet
 • vil arbeide med ulike FoU-prosjekter knyttet til Innovasjon og prosjektledelse, IPL

Samspillet mellom undervisning, forskning og næringsutvikling forankret i et bærekraftig perspektiv, står sentralt ved IPL. Vi ønsker derfor at vår nye kollega skal bidra aktivt både i forsking på entreprenørskap, og å bidra til konkurransedyktige forretningsmodeller i gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.


Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • PhD innenfor relevant fagområde
 • dokumentert erfaring fra praktisk entreprenørskap og etablering av bedrifter/virksomheter 
 • relevante vitenskapelige publikasjoner
 • evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid

I tillegg vektlegger vi

 • gode IT-kunnskaper i relevante systemer
 • dokumentert erfaring i bruk av digitale undervisningsmetoder

Personlige egenskaper

 • vilje og evne til å bidra til stimulerende fagmiljø
 • god evne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeid
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Fordi stillingen innebærer utvikling av kurs som blir undervist på norsk og engelsk, er det et krav at den som blir ansatt mestrer norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Innovasjon og prosjektledelse har en overvekt av menn i faglige stillinger. Vi oppfordrer derfor kvinner til å søke stillingen.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i .

For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: .

Dersom du ikke fyller krav til utdanningsfaglig kompetanse, må dette gjennomføres innen to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr
 • stillingen lønnes som  førsteamanuensis kr 597 000 - 726 400 . Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i 
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø


Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25


Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på .

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 23
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Høgskolen i Østfold