<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis /førstelektor /høgskolelektor Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor innen fagområdet kunnskapsbasert praksis ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen (vikariatet) er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, fagseksjon kunnskapsbasert praksis ved Campus Bergen, i perioden 01.08.2021 - 30.06.2022.

Det er ledig et 100% vikariat, men stillingen kan deles i to 50% vikariater.

Stillingen er i hovedsak knyttet til masterutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsefag, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet.


Ansvars- og arbeidsområde:
 • undervisning, veiledning, sensur og evaluering innen emner knyttet til fagseksjonens studieprogram
 • bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar 
 • forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde kunnskapsbasert praksis
 • delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til utvikling og kvalitetssikring av digitale læringsressurser

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av  fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • for tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen fag med relevans for fagområdet kunnskapsbasert praksis 
 • for tilsetting som høgskolelektor er det fortrinnsvis krav om mastergrad i kunnskapsbasert praksis. Annen relevant mastergrad kan vurderes dersom søker kan dokumentere god kompetanse i kunnskapsbasert praksis gjennom faglig fordypning eller erfaring.
 • erfaring med og kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid i høyere utdanning
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på engelsk og på norsk (eller skandinavisk språk)
 • god IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • grunnutdanning i helsefag
 • kunnskap og erfaring fra digitale undervisningsformer
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet og høgskole, helst på masternivå
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og ansvarlig
 • positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • god evne til formidling
 • engasjert og strukturert
 • fleksibel og ønsker å lære noe nytt
 • kreativ og løsningsorientert
 • trives godt med studentarbeid
 • engasjement og interesse for faglig utvikling
Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis kan  utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en. 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Nina Rydland Olsen,                  tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

2) Instituttleder Bjørg Hafslund,                                  tlf.  Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
 Det er ledige BPA-stillinger (brukerstyrt personlig assistent) med tiltredelse snarest:  Følgende deltidsstillinger er ledige: 2 nattstillinger, med 1, 2 eller
14.09.2021 Trondheim
Vi søker etter en miljøterapeut til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
14.09.2021 Ringsaker
Vil du være med å utvikle Norges største private helseforetak? Vi opplever høy aktivitet og trenger flere dyktige pasientkoordinatorer til
13.09.2021 Oslo
Vis alle 26.237 ledige stillinger

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor innen fagområdet kunnskapsbasert praksis ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen (vikariatet) er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, fagseksjon kunnskapsbasert praksis ved Campus Bergen, i perioden 01.08.2021 - 30.06.2022.

Det er ledig et 100% vikariat, men stillingen kan deles i to 50% vikariater.

Stillingen er i hovedsak knyttet til masterutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsefag, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet.


Ansvars- og arbeidsområde:
 • undervisning, veiledning, sensur og evaluering innen emner knyttet til fagseksjonens studieprogram
 • bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar 
 • forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde kunnskapsbasert praksis
 • delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til utvikling og kvalitetssikring av digitale læringsressurser

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av  fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • for tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen fag med relevans for fagområdet kunnskapsbasert praksis 
 • for tilsetting som høgskolelektor er det fortrinnsvis krav om mastergrad i kunnskapsbasert praksis. Annen relevant mastergrad kan vurderes dersom søker kan dokumentere god kompetanse i kunnskapsbasert praksis gjennom faglig fordypning eller erfaring.
 • erfaring med og kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid i høyere utdanning
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på engelsk og på norsk (eller skandinavisk språk)
 • god IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • grunnutdanning i helsefag
 • kunnskap og erfaring fra digitale undervisningsformer
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet og høgskole, helst på masternivå
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og ansvarlig
 • positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • god evne til formidling
 • engasjert og strukturert
 • fleksibel og ønsker å lære noe nytt
 • kreativ og løsningsorientert
 • trives godt med studentarbeid
 • engasjement og interesse for faglig utvikling
Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis kan  utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en. 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Nina Rydland Olsen,                  tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

2) Instituttleder Bjørg Hafslund,                                  tlf.  Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 17
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 19
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 24
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
20 ledige stillinger

Fakta om Høgskulen på Vestlandet