<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved KRLE-seksjonen i lærerutdanningene NLA Høgskolen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Vi har fra kommende studieår ledig 100 % fast stilling knyttet til KRLE-seksjonen ved lærerutdanningene i Bergen (campus Breistein). Aktuelle arbeidsoppgaver er undervisning i emner i RLE innenfor barnehagelærerutdanning, KRLE (Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk) og PEL (Pedagogikk og elevkunnskap) innenfor grunnskolelærerutdanningene (trinn 1-7 og 5-10) og religionsfaglige/didaktiske emner i KRLE årsstudium (campus Sandviken).

Stillingen har arbeidssted på campus Breistein, og er tilknyttet avdeling for Teologi, religion og filosofi (TRF). KRLE seksjonen på Breistein teller 5 personer inkludert denne stillingen. Ulike arbeidsoppgaver løses i samarbeid med ansatte ved KRLE seksjonen i Oslo og TRF-miljøet i Sandviken. På hele institusjonen utgjør TRF i overkant av 30 personer med ulike stillingsstørrelser. Dersom søkere har kompetanse på områder som gjør dette naturlig, vil det også være aktuelt å bidra med undervisning i emner/studieløp der søkeren har spisskompetanse ved NLA Høgskolens øvrige campus.

Vitenskapelig ansatte ved NLA Høgskolen skal være aktive i forskergrupper. Medlemskap i forskergruppen Didaktikk og estetisk læring i KRLE som har base ved NLA Høgskolen kan være et naturlig alternativ for denne stillingen.

Oppstart etter avtale, fortrinnsvis før årsskiftet.


Aktuelle arbeidsoppgaver
 • Undervisning, veiledning, praksisoppfølging og faglig og administrativt emneansvar på bachelor- og masternivå innenfor KRLE-relaterte emner, hovedsakelig innenfor lærerutdanningene
 • Delta i NLA Høgskolens forsknings- og formidlingsvirksomhet og utvikle nye forskningsprosjekter i samarbeid med kollegaer
 • Delta i videreutvikling av faget og lærerutdanningene
 • Delta i utviklingsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltagelse i relevante faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt

Krav til stillingen 
 • For fast stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innenfor et fagområde med relevans for KRLE-faget eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • For fast stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling med samme relevanskrav som for førsteamanuensis. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt  
 • For fast stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller hovedfag som inkluderer ett eller flere av fagområdene i KRLE ut over kristendomskunnskap/teologi
 • Søkere til alle stillingstyper må kunne dokumentere relevant universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søkere som ikke oppfyller kravene til universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse ved ansettelsestidspunktet pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen
 • Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig som undervisnings- og veiledningsspråk ved tiltredelse

Den som tilsettes i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til professor/dosent. Vurdering for professorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.

Kriteriene for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor går fram av forskrift for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling fastsatt av Kunnskapsdepartementet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. NLA Høgskolens kriterier for vurdering av søknader kan tilsendes etter nærmere forespørsel.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Søkere med kompetanse innenfor ulike fagområder i KRLE-faget og satsningsområder i lærerutdanningene kan komme i betraktning. Søkere med kompetanse særlig relevant for barnehagelærerutdanning eller kompetanse innenfor religionsdidaktikk prioriteres ved ellers like kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid i barnehage, grunnskole og/eller videregående opplæring vektlegges, særlig ved tilsetting som førstelektor eller høgskolelektor. Ved manglende erfaring fra skole/barnehage kan undervisnings- og veiledningserfaring fra lærerutdanning telle positivt
 • Erfaring med veiledning av studenter på master og/eller Ph.d.-nivå vektlegges, særlig for kandidater med lite erfaring fra skole/barnehage
 • Søkere bør ha gode ferdigheter i engelsk og gjerne i andre relevante fremmedspråk
 • Erfaring fra internasjonalisering av utdanning

Personlige egenskaper

Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og har stor arbeidskapasitet, med klare ambisjoner for egen forskningsvirksomhet og faglig utvikling. Gode samarbeidsegenskaper er viktig, både personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kolleger i et tverrfaglig og tverrdisiplinært studie- og forskningsmiljø.  Lærerutdanning på masternivå er under etablering og utvikling både på NLA Høgskolen og i sektoren generelt, det er derfor ønskelig at søkere trives med å gjøre nybrottsarbeid og har gode evner innen kreativitet, innovasjon og fagutvikling.


NLA Høgskolen tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø preget av utstrakt samarbeid og faglig åpenhet
 • Motiverte kolleger som er opptatt av studentenes faglige, akademiske og eksistensielle danning
 • Undervisning og veiledning i et tverrfaglig miljø
 • Forskningstid avhengig av stillingskategori
 • Deltagelse i forskningsgrupper
 • Gode vilkår for videre faglig utvikling
 • Stor grad av fleksibel arbeidstid
 • Tariffestet lønn
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Ansatte i førstestilling er plassert i LR 24.7 ltr 66-71 og høgskolelektor i LR 25.5 ltr 51-63.

Det er en forutsetning at den som ansettes bor eller bosetter seg slik at vedkommende kan være jevnlig til stede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no :

 • Søknad
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (Ph.D., master, opprykk) og attester (arbeid)
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider (medforfattererklæring ved sampublikasjon)

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Denne bedømmelsen skjer på bakgrunn av kompetanse slik den er dokumentert i søknaden med vedlegg. Inntil 10 vitenskapelige arbeid kan legges ved søknaden, og disse skal være i fulltekst. Søknader fra klart ikke-kvalifiserte søkere blir ikke sendt videre til vurdering i sakkyndig komite. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju der søkeren også gjennomfører en faglig presentasjon.

I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

HR-leder Elin Constanse Gilje, tlf. 905 61 906, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Avdelingsleder for Teologi, religion og filosofi (TRF) Gunnar Innerdal, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon; tlf. 991 54 899 og/eller (påtroppende) seksjonsansvarlig for KRLE i lærerutdanningene, Sæbjørg Hageberg Kjeka, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon; tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknadsfrist: 16.august 2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
 Det er ledige BPA-stillinger (brukerstyrt personlig assistent) med tiltredelse snarest:  Følgende deltidsstillinger er ledige: 2 nattstillinger, med 1, 2 eller
14.09.2021 Trondheim
Vi søker etter en miljøterapeut til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
14.09.2021 Ringsaker
Vil du være med å utvikle Norges største private helseforetak? Vi opplever høy aktivitet og trenger flere dyktige pasientkoordinatorer til
13.09.2021 Oslo
Vis alle 26.237 ledige stillinger
Les mer om NLA Høgskolen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi har fra kommende studieår ledig 100 % fast stilling knyttet til KRLE-seksjonen ved lærerutdanningene i Bergen (campus Breistein). Aktuelle arbeidsoppgaver er undervisning i emner i RLE innenfor barnehagelærerutdanning, KRLE (Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk) og PEL (Pedagogikk og elevkunnskap) innenfor grunnskolelærerutdanningene (trinn 1-7 og 5-10) og religionsfaglige/didaktiske emner i KRLE årsstudium (campus Sandviken).

Stillingen har arbeidssted på campus Breistein, og er tilknyttet avdeling for Teologi, religion og filosofi (TRF). KRLE seksjonen på Breistein teller 5 personer inkludert denne stillingen. Ulike arbeidsoppgaver løses i samarbeid med ansatte ved KRLE seksjonen i Oslo og TRF-miljøet i Sandviken. På hele institusjonen utgjør TRF i overkant av 30 personer med ulike stillingsstørrelser. Dersom søkere har kompetanse på områder som gjør dette naturlig, vil det også være aktuelt å bidra med undervisning i emner/studieløp der søkeren har spisskompetanse ved NLA Høgskolens øvrige campus.

Vitenskapelig ansatte ved NLA Høgskolen skal være aktive i forskergrupper. Medlemskap i forskergruppen Didaktikk og estetisk læring i KRLE som har base ved NLA Høgskolen kan være et naturlig alternativ for denne stillingen.

Oppstart etter avtale, fortrinnsvis før årsskiftet.


Aktuelle arbeidsoppgaver
 • Undervisning, veiledning, praksisoppfølging og faglig og administrativt emneansvar på bachelor- og masternivå innenfor KRLE-relaterte emner, hovedsakelig innenfor lærerutdanningene
 • Delta i NLA Høgskolens forsknings- og formidlingsvirksomhet og utvikle nye forskningsprosjekter i samarbeid med kollegaer
 • Delta i videreutvikling av faget og lærerutdanningene
 • Delta i utviklingsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltagelse i relevante faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt

Krav til stillingen 
 • For fast stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innenfor et fagområde med relevans for KRLE-faget eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • For fast stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling med samme relevanskrav som for førsteamanuensis. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt  
 • For fast stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller hovedfag som inkluderer ett eller flere av fagområdene i KRLE ut over kristendomskunnskap/teologi
 • Søkere til alle stillingstyper må kunne dokumentere relevant universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søkere som ikke oppfyller kravene til universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse ved ansettelsestidspunktet pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen
 • Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig som undervisnings- og veiledningsspråk ved tiltredelse

Den som tilsettes i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til professor/dosent. Vurdering for professorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.

Kriteriene for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor går fram av forskrift for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling fastsatt av Kunnskapsdepartementet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. NLA Høgskolens kriterier for vurdering av søknader kan tilsendes etter nærmere forespørsel.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Søkere med kompetanse innenfor ulike fagområder i KRLE-faget og satsningsområder i lærerutdanningene kan komme i betraktning. Søkere med kompetanse særlig relevant for barnehagelærerutdanning eller kompetanse innenfor religionsdidaktikk prioriteres ved ellers like kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid i barnehage, grunnskole og/eller videregående opplæring vektlegges, særlig ved tilsetting som førstelektor eller høgskolelektor. Ved manglende erfaring fra skole/barnehage kan undervisnings- og veiledningserfaring fra lærerutdanning telle positivt
 • Erfaring med veiledning av studenter på master og/eller Ph.d.-nivå vektlegges, særlig for kandidater med lite erfaring fra skole/barnehage
 • Søkere bør ha gode ferdigheter i engelsk og gjerne i andre relevante fremmedspråk
 • Erfaring fra internasjonalisering av utdanning

Personlige egenskaper

Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og har stor arbeidskapasitet, med klare ambisjoner for egen forskningsvirksomhet og faglig utvikling. Gode samarbeidsegenskaper er viktig, både personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kolleger i et tverrfaglig og tverrdisiplinært studie- og forskningsmiljø.  Lærerutdanning på masternivå er under etablering og utvikling både på NLA Høgskolen og i sektoren generelt, det er derfor ønskelig at søkere trives med å gjøre nybrottsarbeid og har gode evner innen kreativitet, innovasjon og fagutvikling.


NLA Høgskolen tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø preget av utstrakt samarbeid og faglig åpenhet
 • Motiverte kolleger som er opptatt av studentenes faglige, akademiske og eksistensielle danning
 • Undervisning og veiledning i et tverrfaglig miljø
 • Forskningstid avhengig av stillingskategori
 • Deltagelse i forskningsgrupper
 • Gode vilkår for videre faglig utvikling
 • Stor grad av fleksibel arbeidstid
 • Tariffestet lønn
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Ansatte i førstestilling er plassert i LR 24.7 ltr 66-71 og høgskolelektor i LR 25.5 ltr 51-63.

Det er en forutsetning at den som ansettes bor eller bosetter seg slik at vedkommende kan være jevnlig til stede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no :

 • Søknad
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (Ph.D., master, opprykk) og attester (arbeid)
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider (medforfattererklæring ved sampublikasjon)

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Denne bedømmelsen skjer på bakgrunn av kompetanse slik den er dokumentert i søknaden med vedlegg. Inntil 10 vitenskapelige arbeid kan legges ved søknaden, og disse skal være i fulltekst. Søknader fra klart ikke-kvalifiserte søkere blir ikke sendt videre til vurdering i sakkyndig komite. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju der søkeren også gjennomfører en faglig presentasjon.

I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

HR-leder Elin Constanse Gilje, tlf. 905 61 906, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Avdelingsleder for Teologi, religion og filosofi (TRF) Gunnar Innerdal, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon; tlf. 991 54 899 og/eller (påtroppende) seksjonsansvarlig for KRLE i lærerutdanningene, Sæbjørg Hageberg Kjeka, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon; tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknadsfrist: 16.august 2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 19
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter