<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i rettsvitenskap Universitetet i Agder (UiA)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig en fast 20 % stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, tilknyttet Institutt for rettsvitenskap. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Undervisning både i Kristiansand og Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, entreprenørskap, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner innen etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

, som er et av fire institutter ved Handelshøyskolen, har ansvar for bachelorprogrammet i rettsvitenskap som ble etablert høsten 2011. I tillegg underviser instituttets ansatte i juridiske emner som inngår i øvrige studier ved Universitetet i Agder, samt kurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet ved instituttet er i stadig vekst, og består av ca. 16 årsverk fordelt på 18 vitenskapelig ansatte. Bachelorstudiet i rettsvitenskap har ca. 70 studenter per årskull og meget gode søkertall. I tillegg arbeides det med utvikling av masterstudium i rettsvitenskap.


Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger undervisningsplikt, både i tilknytning til bachelorprogrammet i rettsvitenskap og emner som inngår i studieprogram ved andre fakulteter/institutter ved UiA. Det kan også bli aktuelt med undervisning i emner som tilbys som etter- og videreutdanning.


Nødvendige kvalifikasjoner

For stillinger som førsteamanuensis har UiA .

Generelle krav til stilling som førsteamanuensis fremgår av

 • doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå i rettsvitenskap
 • mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå
 • betydelig undervisningserfaring på universitetsnivå
 • erfaring med forskning

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet.

Ønskede kvalifikasjoner
 • kompetanse innenfor juridisk metode og prosess (straffeprosess og sivilprosess)
 • evne og vilje til å bidra til utviklingen av utdanningstilbudet innen rettsvitenskap og den rettsvitenskapelige forskningen ved Universitetet i Agder
 • faglig nettverk, nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner
 • engasjement for faget
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer
 • selvstendighet
 • grundighet
 • fleksibilitet
 • stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  


Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 702 100 – 801 300 bro pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.


Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål
 • relevante attester
 • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon og andre relevante aktiviteter
 • inntil fem vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en kort redegjørelse for de vedlagte vitenskapelige arbeider
 • bedømmelse av doktoravhandling
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.08.21.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig en fast 20 % stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, tilknyttet Institutt for rettsvitenskap. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Undervisning både i Kristiansand og Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, entreprenørskap, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner innen etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

, som er et av fire institutter ved Handelshøyskolen, har ansvar for bachelorprogrammet i rettsvitenskap som ble etablert høsten 2011. I tillegg underviser instituttets ansatte i juridiske emner som inngår i øvrige studier ved Universitetet i Agder, samt kurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet ved instituttet er i stadig vekst, og består av ca. 16 årsverk fordelt på 18 vitenskapelig ansatte. Bachelorstudiet i rettsvitenskap har ca. 70 studenter per årskull og meget gode søkertall. I tillegg arbeides det med utvikling av masterstudium i rettsvitenskap.


Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger undervisningsplikt, både i tilknytning til bachelorprogrammet i rettsvitenskap og emner som inngår i studieprogram ved andre fakulteter/institutter ved UiA. Det kan også bli aktuelt med undervisning i emner som tilbys som etter- og videreutdanning.


Nødvendige kvalifikasjoner

For stillinger som førsteamanuensis har UiA .

Generelle krav til stilling som førsteamanuensis fremgår av

 • doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå i rettsvitenskap
 • mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå
 • betydelig undervisningserfaring på universitetsnivå
 • erfaring med forskning

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet.

Ønskede kvalifikasjoner
 • kompetanse innenfor juridisk metode og prosess (straffeprosess og sivilprosess)
 • evne og vilje til å bidra til utviklingen av utdanningstilbudet innen rettsvitenskap og den rettsvitenskapelige forskningen ved Universitetet i Agder
 • faglig nettverk, nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner
 • engasjement for faget
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer
 • selvstendighet
 • grundighet
 • fleksibilitet
 • stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  


Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 702 100 – 801 300 bro pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.


Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål
 • relevante attester
 • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon og andre relevante aktiviteter
 • inntil fem vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en kort redegjørelse for de vedlagte vitenskapelige arbeider
 • bedømmelse av doktoravhandling
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.08.21.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 21
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
18 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Agder (UiA)