<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie)  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.


Om stillingen

Ved , NTNU er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie). 

Stillingen er administrativt tilknyttet (IHG), og er i hovedsak knyttet til bachelor og master i sykepleie. 

Du rapporterer til fagenhetsleder for paramedisin og avansert klinisk sykepleie, Hege Kletthagen.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen helsevitenskap og fagområdet sykepleie. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Som ansatt må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved Instituttet.  

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.  


Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helsevitenskap (sykepleie) i henhold til krav gjengitt i f.

 • Din doktorgrad må være i helsefag (sykepleie) hvor fokus har vært rettet mot sykepleie, sykepleierutdanning eller undervisning/veiledning/fagdidaktikk.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. f Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Andre krav:

 • Autorisasjon som sykepleier og relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med undervisning- og forskningsledelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Evne til og erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid relatert til fagområdet for stillingen.  
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid. 
 • Erfaring med innovativ læringsmetodikk og veiledning.

Søkere med undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli foretrukket. 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • God formidlingsevne. 
 • Evne til å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø.
 • Åpent og  med engasjerte kolleger.
 • Gunstige vilkår i .
 • .

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto  kr 575 600,- til 708 000,- pr. år i 100% stilling, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet  2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 


Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål.
 • Redegjørelse av pedagogiske kvalifikasjoner ().
 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider i pdf).  
 • En utfyllende liste over alle publikasjoner, og hvor disse er offentliggjort.
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser. 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 30.08.2021 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.


Om stillingen

Ved , NTNU er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie). 

Stillingen er administrativt tilknyttet (IHG), og er i hovedsak knyttet til bachelor og master i sykepleie. 

Du rapporterer til fagenhetsleder for paramedisin og avansert klinisk sykepleie, Hege Kletthagen.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen helsevitenskap og fagområdet sykepleie. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Som ansatt må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved Instituttet.  

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.  


Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helsevitenskap (sykepleie) i henhold til krav gjengitt i f.

 • Din doktorgrad må være i helsefag (sykepleie) hvor fokus har vært rettet mot sykepleie, sykepleierutdanning eller undervisning/veiledning/fagdidaktikk.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. f Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Andre krav:

 • Autorisasjon som sykepleier og relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med undervisning- og forskningsledelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Evne til og erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid relatert til fagområdet for stillingen.  
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid. 
 • Erfaring med innovativ læringsmetodikk og veiledning.

Søkere med undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli foretrukket. 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • God formidlingsevne. 
 • Evne til å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø.
 • Åpent og  med engasjerte kolleger.
 • Gunstige vilkår i .
 • .

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto  kr 575 600,- til 708 000,- pr. år i 100% stilling, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet  2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 


Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål.
 • Redegjørelse av pedagogiske kvalifikasjoner ().
 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider i pdf).  
 • En utfyllende liste over alle publikasjoner, og hvor disse er offentliggjort.
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser. 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 30.08.2021 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 26
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 28
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2021
  33 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
90 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet