<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Overlege anestesi Stord sjukehus Akuttmottak og anestesi seksjon Stord, Helse Fonna

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Presentasjon av stillingen:

Stord sjukehus har ledig 100 % fast stilling som overlege i anestesiologi.

Kan du tenke deg å busette deg i vestlandsbyen Stord? Her bur du nær havet og vakre vestlandsfjell, tett på byliv med restaurantar, butikkar, kultursenter og idrettsanlegg.

Sjukehuset på Stord har eit nedslagsfelt på rundt 50 000 innbyggjarar. Avdelinga har om lag 2500 anestesiar kvart år og tener generell kirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrikk samt tannbehandling, ØNH og urologiske inngrep. Sjukehuset har ca 450 fødsler/år ved fødeavdelinga og rundt 35 % av desse får epidural. Vi har og ei intensivavdeling der anestesilegane mellom anna bidreg med respiratorbehandling. Ein inngår i traumeteam og i nyfødd resuciteringsteam. Anestesilegane har pr. no 5-delt vaktordning. Stord sjukehus har ikkje LIS i anestesiologi.

Anestesilege som blir tilsett hos oss vil ha mulighet til å få disponera bustad på sjukehuset sitt område (utan kostnad) i minst eitt år.

Vi ønskjer ikkje å bli kontakta av annonseseljarar.

Arbeidsoppgåver

 • Variert anestesiologisk arbeid knytt til elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp.
 • Anestesioverlegen inngår i eksisterande vaktordning.
 • Avdelinga kan legge til rette for at ein kan fordjupe seg i område ein er spesielt interessert i, t.d. traumebehandling, blokadar, smertebehandling, nyføddresucitering eller anna.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi. LIS i sluttfase av spesialiseringa vert også oppmoda til å søke.
 • Relevant praksis og erfaring vert vektlagd.
 • Ein må kunne inngå i eksisterande vaktordning.
 • Gode språkkunnskapar er eit krav. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå.Dokumentasjon må leggjast ved søknad.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonseevner og personleg kompetanse blir vektlagd.
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Bidrar til eit godt samarbeid og eit godt arbeidsmiljø i avdelinga og på tvers av seksjonar.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst.
 • Konkuransedyktig pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Leige av bustad på sjukehusområdet, oppgi evt. behov i søknadstekst.
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø.
 • Fagleg utvikling gjennom løna utdanningspermisjon ihht gjeldande overeinskomst og 10 permisjonsdagar til etter- og vidareutdanning pr. år.

Kontaktinformasjon

Britt Johanne Rikstad Myklevoll, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Tysevegen 64
5416 Stord

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Fonna HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 22.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du lyst til å være en av ABBs sommerstudenter i 2022? Som sommerstudent hos oss får du muligheten til
22.09.2021 Flere steder
Er du nyutdannet og ønsker å kickstarte karrieren din i et av verdens mest innovative selskaper? Ønsker du å bidra
22.09.2021 Oslo
The electrification products distribution solutions unit is a global leader in power distribution solutions. The unit provides solutions for a
22.09.2021 Skien
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Bærum
For our IS department we look for a person searching for known or new challenges. You may have the capability
22.09.2021 Bærum
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Ulstein
ABB Marine & Ports Norway develops and delivers solutions for marine vessels in the energy segment including power, propulsion and
22.09.2021 Bærum
Procurement & Logistics (P&L) is part of Electrification Distribution Solutions. The department is responsible for procurement and logistic activities from
22.09.2021 Skien
Vis alle 29.356 ledige stillinger

I Helse Fonna er vi meir enn 4000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

Les mer om Akuttmottak og anestesi seksjon Stord, Helse Fonna

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Presentasjon av stillingen:

Stord sjukehus har ledig 100 % fast stilling som overlege i anestesiologi.

Kan du tenke deg å busette deg i vestlandsbyen Stord? Her bur du nær havet og vakre vestlandsfjell, tett på byliv med restaurantar, butikkar, kultursenter og idrettsanlegg.

Sjukehuset på Stord har eit nedslagsfelt på rundt 50 000 innbyggjarar. Avdelinga har om lag 2500 anestesiar kvart år og tener generell kirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrikk samt tannbehandling, ØNH og urologiske inngrep. Sjukehuset har ca 450 fødsler/år ved fødeavdelinga og rundt 35 % av desse får epidural. Vi har og ei intensivavdeling der anestesilegane mellom anna bidreg med respiratorbehandling. Ein inngår i traumeteam og i nyfødd resuciteringsteam. Anestesilegane har pr. no 5-delt vaktordning. Stord sjukehus har ikkje LIS i anestesiologi.

Anestesilege som blir tilsett hos oss vil ha mulighet til å få disponera bustad på sjukehuset sitt område (utan kostnad) i minst eitt år.

Vi ønskjer ikkje å bli kontakta av annonseseljarar.

Arbeidsoppgåver

 • Variert anestesiologisk arbeid knytt til elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp.
 • Anestesioverlegen inngår i eksisterande vaktordning.
 • Avdelinga kan legge til rette for at ein kan fordjupe seg i område ein er spesielt interessert i, t.d. traumebehandling, blokadar, smertebehandling, nyføddresucitering eller anna.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi. LIS i sluttfase av spesialiseringa vert også oppmoda til å søke.
 • Relevant praksis og erfaring vert vektlagd.
 • Ein må kunne inngå i eksisterande vaktordning.
 • Gode språkkunnskapar er eit krav. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå.Dokumentasjon må leggjast ved søknad.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonseevner og personleg kompetanse blir vektlagd.
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Bidrar til eit godt samarbeid og eit godt arbeidsmiljø i avdelinga og på tvers av seksjonar.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst.
 • Konkuransedyktig pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Leige av bustad på sjukehusområdet, oppgi evt. behov i søknadstekst.
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø.
 • Fagleg utvikling gjennom løna utdanningspermisjon ihht gjeldande overeinskomst og 10 permisjonsdagar til etter- og vidareutdanning pr. år.

Kontaktinformasjon

Britt Johanne Rikstad Myklevoll, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Tysevegen 64
5416 Stord

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Fonna HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 22.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Akuttmottak og anestesi seksjon Stord, Helse Fonna