<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Meiningsfull og utfordrande leiarstilling i Sveio kommune! Sveio kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Sveio barne- og ungdomsskule ligg i Sveio sentrum og har for skuleåret 2021/2022 512 elevar fordelt på 10 trinn. Rektorstillinga ved Sveio skule inneheld spanande og interessante leiraroppgåver. Her få ein driva og vidareutvikla barne og ungdomsskule i krins som er i utvikling. Saman med resten av Sveio-skulane arbeider Sveio Skule i tråd med satsingsområda i Sveio kommune sin kvalitetsutviklingsplan der spesielt fokus no er på fagfornying og arbeid med modulkart.

Leiinga ved Sveio Skule består av rektor og to inspektørar. Med seg på laget får ein 81 dyktige tilsette med høg sosial og fagleg kompetanse.  Skulen har 100% merkantil stilling, sosiallærar og SLT koordinator to dagar per veke.
Som rektor må du kunne sjå samanhengar, sjå moglegheiter på tvers av fag og vere ein pådrivar i endrings- og utviklingsarbeid. Du får leie ein skule bygd på  kvalitetsbevisste vaksne som ynskjer å skape gode, inkluderande og trygge skulemiljø, og ein skule der alle trekkjer i same retning.
DINE ANSVARSOMRÅDER:
 • Vere ein synleg og tilgjengeleg leiar som motiverer til felles innsats for elevane si læring og utvikling
 • Fremje arbeidsglede, sjå den enkelte medarbeidar og bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vere serviceinnstilt og oppteken av å skape gode tenester for brukarane
 • Bidra aktivt til at skuleeigar når sine mål og intensjonar

DIN KOMPETANSE:
 • Pedagogisk leiing som set elevane si læring i sentrum - Leie arbeidet med å utvikle eit trygt, varmt og inkluderande skule - og læringsmiljø
 • Økonomi og personalansvar
 • Leie og motivere dyktige tilsette og leggje til rette for fagleg utvikling og profesjonelt læringsfelleskap
 • Forvalte skulen sine ressursar på ein måte som sikrar god trivsel og læring for elevar og tilsette
 • Fylgje opp kommunale og statlege føringar for grunnskuleopplæringa

DINE KVALIFIKASJONAR:
 • Du har relevant høgare utdanning og godkjend pedagogisk utdanning
 • Du har undervisningskompetanse og erfaring frå grunnskule
 • Du har leiarerfaring
 • Du har gode digitale ferdigheiter
 • Du er i stand til å bygge gode kollektive lag
 • Leiarutdanning, eller vilje til å ta denne
DINE PERSONLEGE EIGENSKAPER:
 • Du er ein synleg leiar som kan stå fram og vise retning
 • Du kommuniserer godt, skapar tillit og er i stand til å bygge gode kollektive lag
 • Du er i stand til å bygge gode relasjonar med elevane, dei tilsette og føresette
 • Du arbeider sjølvstendig, viser initiativ og har god arbeidskapasitet
 • Du er modig, trygg og har god gjennomføringsevne
 • Du har godt humør, er fleksibel og trivst med varierte oppgåver og tidvist høgt arbeidspress
Vi tar gjerne ei uforpliktande og fortruleg samtale om stillinga. Ta kontakt med våre rådgjevarar i Human, Edvard Thormodsæter, på mob Logg inn for å se kontaktinformasjon  eller Geir Haraldseid, på mob Logg inn for å se kontaktinformasjon. Spørsmål kan og rettast til kommunalsjef oppvekst, Elisabeth Nygaard, Logg inn for å se kontaktinformasjon Vi gjer merksame på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje blir tatt omsyn til, vil søkaren bli varsla om dette før offentleg søkarliste blir laga.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger
Sveio er en kommune i Hordaland. Den er den sydligste kommunen i fylket, og har bare fastlandsgrense til Rogaland. Den grenser i sør til Tysvær og Haugesund. Over fjorden i vest er Bømlo og Stord i nord, og over Ålfjorden i øst er Vindafjord. Den anerkjente komponisten Fartein Valen bodde store deler av sitt liv i Valevåg i det nordlige Sveio. Det finnes to tettsteder i Sveio kommune. Kommunesenteret Sveio med et innbyggertall på 1034, og Førde i Hordaland med 406 innbyggere. Det finnes også bosetning i Vikse i sør, Lid i øst, Auklandshamn i nordvest og Valestrand i nord. Sveio ligger på en halvøy, og har en lang kystlinje med mange små fjorder og viker, hvor de to største er Førdesfjorden og Viksefjorden. Landskapet i kommunen er nokså variert. I sør er det stort sett småkupert og skifter mellom innmark og store utmarksvidder, mens den på nordre delen av halvøya domineres av mer fjell og barskog. Befolkning 4 825 (2008) Les mer om Sveio kommune

Stillingsbeskrivelse

Sveio barne- og ungdomsskule ligg i Sveio sentrum og har for skuleåret 2021/2022 512 elevar fordelt på 10 trinn. Rektorstillinga ved Sveio skule inneheld spanande og interessante leiraroppgåver. Her få ein driva og vidareutvikla barne og ungdomsskule i krins som er i utvikling. Saman med resten av Sveio-skulane arbeider Sveio Skule i tråd med satsingsområda i Sveio kommune sin kvalitetsutviklingsplan der spesielt fokus no er på fagfornying og arbeid med modulkart.

Leiinga ved Sveio Skule består av rektor og to inspektørar. Med seg på laget får ein 81 dyktige tilsette med høg sosial og fagleg kompetanse.  Skulen har 100% merkantil stilling, sosiallærar og SLT koordinator to dagar per veke.
Som rektor må du kunne sjå samanhengar, sjå moglegheiter på tvers av fag og vere ein pådrivar i endrings- og utviklingsarbeid. Du får leie ein skule bygd på  kvalitetsbevisste vaksne som ynskjer å skape gode, inkluderande og trygge skulemiljø, og ein skule der alle trekkjer i same retning.
DINE ANSVARSOMRÅDER:
 • Vere ein synleg og tilgjengeleg leiar som motiverer til felles innsats for elevane si læring og utvikling
 • Fremje arbeidsglede, sjå den enkelte medarbeidar og bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vere serviceinnstilt og oppteken av å skape gode tenester for brukarane
 • Bidra aktivt til at skuleeigar når sine mål og intensjonar

DIN KOMPETANSE:
 • Pedagogisk leiing som set elevane si læring i sentrum - Leie arbeidet med å utvikle eit trygt, varmt og inkluderande skule - og læringsmiljø
 • Økonomi og personalansvar
 • Leie og motivere dyktige tilsette og leggje til rette for fagleg utvikling og profesjonelt læringsfelleskap
 • Forvalte skulen sine ressursar på ein måte som sikrar god trivsel og læring for elevar og tilsette
 • Fylgje opp kommunale og statlege føringar for grunnskuleopplæringa

DINE KVALIFIKASJONAR:
 • Du har relevant høgare utdanning og godkjend pedagogisk utdanning
 • Du har undervisningskompetanse og erfaring frå grunnskule
 • Du har leiarerfaring
 • Du har gode digitale ferdigheiter
 • Du er i stand til å bygge gode kollektive lag
 • Leiarutdanning, eller vilje til å ta denne
DINE PERSONLEGE EIGENSKAPER:
 • Du er ein synleg leiar som kan stå fram og vise retning
 • Du kommuniserer godt, skapar tillit og er i stand til å bygge gode kollektive lag
 • Du er i stand til å bygge gode relasjonar med elevane, dei tilsette og føresette
 • Du arbeider sjølvstendig, viser initiativ og har god arbeidskapasitet
 • Du er modig, trygg og har god gjennomføringsevne
 • Du har godt humør, er fleksibel og trivst med varierte oppgåver og tidvist høgt arbeidspress
Vi tar gjerne ei uforpliktande og fortruleg samtale om stillinga. Ta kontakt med våre rådgjevarar i Human, Edvard Thormodsæter, på mob Logg inn for å se kontaktinformasjon  eller Geir Haraldseid, på mob Logg inn for å se kontaktinformasjon. Spørsmål kan og rettast til kommunalsjef oppvekst, Elisabeth Nygaard, Logg inn for å se kontaktinformasjon Vi gjer merksame på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje blir tatt omsyn til, vil søkaren bli varsla om dette før offentleg søkarliste blir laga.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger