<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Viserektor for Sør-Troms og Nordland UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som viserektor for Sør-Troms og Nordland. Ansettelsen er på åremål for fire år. Stillingen er ledig fra 1.1.22. Arbeidssted er i Harstad.

omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Handelshøgskolen ved UiT, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Institutt for helse- og omsorgsfag, Institutt for teknologi og sikkerhet og Institutt for vernepleie.


Arbeidsoppgaver

Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området. Sentrale arbeidsoppgaver er å

 • utgjøre et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen Sør-Troms og Nordland
 • lede campusråd ved UiT i Harstad og UiT i Narvik og bidra til å utvikle og iverksette campusstrategier i nær dialog med dekaner og instituttledere
 • være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen og ha pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
 • representere UiT og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • ha en faglig koordinerende funksjon for UiTs campuser og studiesteder i regionen
 • bidra til ledelse og koordinering av UiT som helhet, med særskilt ansvar for å løfte fram region- og campusspesifikke muligheter og utfordringer for UiTs ledelse

Viserektor kan tillegges ansvar for utvalgte tematiske arbeidsområder i samarbeid med det øvrige rektoratet.

Viserektor rapporterer til rektor og en del av rektors lederteam.  Det vil bli utarbeidet egen instruks for viserektorstillingene ved UiT.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som viserektor kreves

 • minimum førstestillingskompetanse 
 • erfaring i ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen relevante fagområder
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • gode lederegenskaper
 • gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) 

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor relevante fagområder
 • ha god kjennskap til regionen og forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag
 • ha kjennskap til UiT som organisasjon
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 0214 viserektor. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som viserektor. 


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser 
 • vitnemål og karakterutskrifter 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Skatteetaten fortsetter den storstilte digitaliseringen og trenger gode arkitekter til å bringe oss videre. Vi planlegger å bruke flere milliarder
26.07.2021 Oslo
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Vis alle 24.798 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som viserektor for Sør-Troms og Nordland. Ansettelsen er på åremål for fire år. Stillingen er ledig fra 1.1.22. Arbeidssted er i Harstad.

omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Handelshøgskolen ved UiT, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Institutt for helse- og omsorgsfag, Institutt for teknologi og sikkerhet og Institutt for vernepleie.


Arbeidsoppgaver

Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området. Sentrale arbeidsoppgaver er å

 • utgjøre et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen Sør-Troms og Nordland
 • lede campusråd ved UiT i Harstad og UiT i Narvik og bidra til å utvikle og iverksette campusstrategier i nær dialog med dekaner og instituttledere
 • være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen og ha pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
 • representere UiT og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • ha en faglig koordinerende funksjon for UiTs campuser og studiesteder i regionen
 • bidra til ledelse og koordinering av UiT som helhet, med særskilt ansvar for å løfte fram region- og campusspesifikke muligheter og utfordringer for UiTs ledelse

Viserektor kan tillegges ansvar for utvalgte tematiske arbeidsområder i samarbeid med det øvrige rektoratet.

Viserektor rapporterer til rektor og en del av rektors lederteam.  Det vil bli utarbeidet egen instruks for viserektorstillingene ved UiT.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som viserektor kreves

 • minimum førstestillingskompetanse 
 • erfaring i ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen relevante fagområder
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • gode lederegenskaper
 • gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) 

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor relevante fagområder
 • ha god kjennskap til regionen og forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag
 • ha kjennskap til UiT som organisasjon
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 0214 viserektor. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som viserektor. 


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser 
 • vitnemål og karakterutskrifter 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 16
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 17
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet