<  
>  
Stillingsannonse

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms UiT Norges arktiske universitet

Søknadsfrist : 03.10.2021
Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som viserektor for Finnmark og Nord-Troms. Ansettelsen er på åremål for fire år. Stillingen er ledig fra 1.1.22. Arbeidssted er i Alta.

Logg inn for å se kontaktinformasjon omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Idrettshøgskolen, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Handelshøgskolen ved UiT.


Arbeidsoppgaver

Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området. Sentrale arbeidsoppgaver er å

 • utgjøre et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen Finnmark og Nord-Troms
 • lede campusråd ved UiT i Alta og bidra til å utvikle og iverksette campusstrategier i nær dialog med dekaner og instituttledere
 • være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen og ha pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
 • representere UiT og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • ha en faglig koordinerende funksjon for UiTs studiesteder i regionen
 • bidra til ledelse og koordinering av UiT som helhet, med særskilt ansvar for å løfte fram region- og campusspesifikke muligheter og utfordringer for UiTs ledelse

Viserektor kan tillegges ansvar for utvalgte tematiske arbeidsområder i samarbeid med det øvrige rektoratet.

Viserektor rapporterer til rektor og en del av rektors lederteam.  Det vil bli utarbeidet egen instruks for viserektorstillingene ved UiT.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som viserektor kreves

 • minimum førstestillingskompetanse 
 • erfaring i ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen relevante fagområder
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • gode lederegenskaper
 • gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) 

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor relevante fagområder
 • ha god kjennskap til regionen og forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag
 • ha kjennskap til UiT som organisasjon
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 0214 viserektor. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som viserektor. 

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.   


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser 
 • vitnemål og karakterutskrifter 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Er du interessert i å være med i starten av ett nytt og spennende bolig-prosjekt? Vi ser etter deg som
28.09.2021 Oslo
Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vis alle 25.077 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som viserektor for Finnmark og Nord-Troms. Ansettelsen er på åremål for fire år. Stillingen er ledig fra 1.1.22. Arbeidssted er i Alta.

Logg inn for å se kontaktinformasjon omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Idrettshøgskolen, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Handelshøgskolen ved UiT.


Arbeidsoppgaver

Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området. Sentrale arbeidsoppgaver er å

 • utgjøre et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen Finnmark og Nord-Troms
 • lede campusråd ved UiT i Alta og bidra til å utvikle og iverksette campusstrategier i nær dialog med dekaner og instituttledere
 • være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen og ha pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
 • representere UiT og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • ha en faglig koordinerende funksjon for UiTs studiesteder i regionen
 • bidra til ledelse og koordinering av UiT som helhet, med særskilt ansvar for å løfte fram region- og campusspesifikke muligheter og utfordringer for UiTs ledelse

Viserektor kan tillegges ansvar for utvalgte tematiske arbeidsområder i samarbeid med det øvrige rektoratet.

Viserektor rapporterer til rektor og en del av rektors lederteam.  Det vil bli utarbeidet egen instruks for viserektorstillingene ved UiT.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som viserektor kreves

 • minimum førstestillingskompetanse 
 • erfaring i ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen relevante fagområder
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • gode lederegenskaper
 • gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) 

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor relevante fagområder
 • ha god kjennskap til regionen og forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag
 • ha kjennskap til UiT som organisasjon
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 0214 viserektor. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som viserektor. 

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.   


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser 
 • vitnemål og karakterutskrifter 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 03.10.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
23 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet