<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver  areal og internhusleie UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) ivaretar universitetets oppgaver innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendommer i hele landsdelen. Bygningsarealet omfatter ca. 300.000m2. Universitetet er i vekst og har fått økende oppgaver innen avdelingens ansvarsområde som omfatter bygningenes utvendige og innvendige tilstand, inkludert alle leieforhold.

Avdeling for bygg og eiendom søker en person som skal inngå i staben til bygg- og eiendomsdirektøren. Som rådgiver areal og internhusleie ved BEA vil du ha et ansvar for internhusleien ved UiT, og vil spille en sentral rolle i effektivisering av bruken av bygningsarealer med Seksjon for areal og utvikling. Bedre utnyttelse og sambruk av eksisterende bygg for å redusere behovet for nybygg og leie av eksterne bygg er sentrale arbeidsoppgaver. Stillingen fordrer gode samarbeidsevner både internt med andre seksjoner på BEA i forhold til bla arealbruk men også med andre avdelinger og fakulteter på UiT forøvrig.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak omfatte oppgaver knyttet til oppfølging av internhusleieordningen for enheter ved institusjonen og andre leieforhold ved UiT. Den som ansettes skal bidra til å:

 • få foretatt arealanalyser og vurderinger i forhold til endringer i areal
 • få oppdatert FDV systemer ved endringer i arealer
 • få gjennomført beregning av internhusleien basert på oppdaterte arealer
 • få videreformidlet grunnlaget for internhusleien til leietakerne gjennom jevnlig kontakt med og oppfølging av leietakerne
 • utarbeide kontrakter med leietakerne
 • videreutvikle arbeidet med prinsipper for internhusleie og arealeffektivitet
 • bidra til kontinuerlig forbedring og digitalisering av prosessene 
 • få rapportert eiendomsrelaterte data til Statens lokaler og andre

Stillingen krever stor grad av selvstendighet i oppfølging og implementering av beslutninger. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso:

eller kontorsjef Jan Peter Eidsmo:

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minimum bachelor nivå, utdanningskravet kan fravikes for kandidater som har særlig lang og relevant arbeidserfaring
 • erfaring fra eiendomsvirksomhet og da særlig knyttet til areal og bruk av areal
 • forståelse for prinsipper og roller knyttet til eie/leie forhold i både offentlig og privat sektor
 • gode IT kunnskaper (bla kunnskaper om excel)

Ved ansettelse som seniorrådgiver:

 • kreves det gode kunnskaper om/bakgrunn fra eiendomsvirksomhet
 • får du ansvar for kontinuerlig forbedring og digitalisering av prosessene
 • har du hovedansvar for rapportering av eiendomsrelaterte data til Statens lokaler, dbh og andre

Videre er det, for begge stillingskodene, en fordel med erfaring fra kontraktsarbeid og bruk av FDV system i forvaltningsprosesser. 
Det er videre en fordel med kunnskap om økonomiarbeid, utredning og analyse.

Du må kunne kommunisere godt på norsk muntlig og skriftlig, og beherske engelsk på et grunnleggende nivå.

Samarbeidsevne, motivasjon og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt ved vurdering av søkerne.


Vi tilbyr
 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et mangfold av utfordrende og spennende oppgaver
 • gode velferdsordninger, blant annet fleksitid og trening i arbeidstiden
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver, eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Er du interessert i å være med i starten av ett nytt og spennende bolig-prosjekt? Vi ser etter deg som
28.09.2021 Oslo
Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vis alle 25.077 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) ivaretar universitetets oppgaver innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendommer i hele landsdelen. Bygningsarealet omfatter ca. 300.000m2. Universitetet er i vekst og har fått økende oppgaver innen avdelingens ansvarsområde som omfatter bygningenes utvendige og innvendige tilstand, inkludert alle leieforhold.

Avdeling for bygg og eiendom søker en person som skal inngå i staben til bygg- og eiendomsdirektøren. Som rådgiver areal og internhusleie ved BEA vil du ha et ansvar for internhusleien ved UiT, og vil spille en sentral rolle i effektivisering av bruken av bygningsarealer med Seksjon for areal og utvikling. Bedre utnyttelse og sambruk av eksisterende bygg for å redusere behovet for nybygg og leie av eksterne bygg er sentrale arbeidsoppgaver. Stillingen fordrer gode samarbeidsevner både internt med andre seksjoner på BEA i forhold til bla arealbruk men også med andre avdelinger og fakulteter på UiT forøvrig.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak omfatte oppgaver knyttet til oppfølging av internhusleieordningen for enheter ved institusjonen og andre leieforhold ved UiT. Den som ansettes skal bidra til å:

 • få foretatt arealanalyser og vurderinger i forhold til endringer i areal
 • få oppdatert FDV systemer ved endringer i arealer
 • få gjennomført beregning av internhusleien basert på oppdaterte arealer
 • få videreformidlet grunnlaget for internhusleien til leietakerne gjennom jevnlig kontakt med og oppfølging av leietakerne
 • utarbeide kontrakter med leietakerne
 • videreutvikle arbeidet med prinsipper for internhusleie og arealeffektivitet
 • bidra til kontinuerlig forbedring og digitalisering av prosessene 
 • få rapportert eiendomsrelaterte data til Statens lokaler og andre

Stillingen krever stor grad av selvstendighet i oppfølging og implementering av beslutninger. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso:

eller kontorsjef Jan Peter Eidsmo:

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minimum bachelor nivå, utdanningskravet kan fravikes for kandidater som har særlig lang og relevant arbeidserfaring
 • erfaring fra eiendomsvirksomhet og da særlig knyttet til areal og bruk av areal
 • forståelse for prinsipper og roller knyttet til eie/leie forhold i både offentlig og privat sektor
 • gode IT kunnskaper (bla kunnskaper om excel)

Ved ansettelse som seniorrådgiver:

 • kreves det gode kunnskaper om/bakgrunn fra eiendomsvirksomhet
 • får du ansvar for kontinuerlig forbedring og digitalisering av prosessene
 • har du hovedansvar for rapportering av eiendomsrelaterte data til Statens lokaler, dbh og andre

Videre er det, for begge stillingskodene, en fordel med erfaring fra kontraktsarbeid og bruk av FDV system i forvaltningsprosesser. 
Det er videre en fordel med kunnskap om økonomiarbeid, utredning og analyse.

Du må kunne kommunisere godt på norsk muntlig og skriftlig, og beherske engelsk på et grunnleggende nivå.

Samarbeidsevne, motivasjon og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt ved vurdering av søkerne.


Vi tilbyr
 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et mangfold av utfordrende og spennende oppgaver
 • gode velferdsordninger, blant annet fleksitid og trening i arbeidstiden
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver, eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
24 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet