<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver (studieadministrasjon) UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som rådgiver innen studieadministrasjon. Stillingen er plassert ved (AMB).

AMB samler 5 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, NINA, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 56 faste vitenskapelig ansatte, 12 administrative og 25 ansatte i tekniske stillinger, samt 50 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Arbeidssted er ved UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområde vil være knyttet til instituttets studieadministrasjon, med daglig drift av studieprogrammer i biologi. Instituttadministrasjonen ved AMB består av tre rådgivere, kontorsjef og instituttleder, og er del av et større samarbeidende administrativt fagfelleskap på fakultetet og på universitetet for øvrig.

Viktige arbeidsoppgaver vil være generell studieforvaltning, som blant annet innebærer eksamensarbeid, undervisningsplanlegging, tilrettelegging for evaluering av studieprogram og emner, samt studieveiledning.

Instituttadministrasjonen deltar aktivt og i tett samarbeid med våre vitenskapelig ansatte og studieprogramledere med utvikling og studiekvalitet knyttet til utdanningsfeltet. Utviklingsoppgaver er derfor en viktig del av arbeidet. Universitetssektoren er også i konstant endring, og dermed kan også arbeidsoppgavene til stillingen endres over tid. Derfor krever arbeidsoppgavene en aktiv, selvstendig og utadrettet arbeidsform med mye studentkontakt og kontakt med faglig personale.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk
 • God beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig

Det er fordelaktig med:

 • Naturvitenskapelige fagbakgrunn
 • Relevant administrativ erfaring

Personen vi søker må kunne arbeide selvstendig og effektivt, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Er du interessert i å være med i starten av ett nytt og spennende bolig-prosjekt? Vi ser etter deg som
28.09.2021 Oslo
Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vis alle 25.077 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som rådgiver innen studieadministrasjon. Stillingen er plassert ved (AMB).

AMB samler 5 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, NINA, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 56 faste vitenskapelig ansatte, 12 administrative og 25 ansatte i tekniske stillinger, samt 50 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Arbeidssted er ved UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområde vil være knyttet til instituttets studieadministrasjon, med daglig drift av studieprogrammer i biologi. Instituttadministrasjonen ved AMB består av tre rådgivere, kontorsjef og instituttleder, og er del av et større samarbeidende administrativt fagfelleskap på fakultetet og på universitetet for øvrig.

Viktige arbeidsoppgaver vil være generell studieforvaltning, som blant annet innebærer eksamensarbeid, undervisningsplanlegging, tilrettelegging for evaluering av studieprogram og emner, samt studieveiledning.

Instituttadministrasjonen deltar aktivt og i tett samarbeid med våre vitenskapelig ansatte og studieprogramledere med utvikling og studiekvalitet knyttet til utdanningsfeltet. Utviklingsoppgaver er derfor en viktig del av arbeidet. Universitetssektoren er også i konstant endring, og dermed kan også arbeidsoppgavene til stillingen endres over tid. Derfor krever arbeidsoppgavene en aktiv, selvstendig og utadrettet arbeidsform med mye studentkontakt og kontakt med faglig personale.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk
 • God beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig

Det er fordelaktig med:

 • Naturvitenskapelige fagbakgrunn
 • Relevant administrativ erfaring

Personen vi søker må kunne arbeide selvstendig og effektivt, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
24 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet