<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førstekonsulent/rådgiver (FUF) UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, , er det ledig to faste 100 % stillinger som førstekonsulent/rådgiver ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Stillingene inngår i et aktivt, høyt kvalifisert og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Det juridiske fakultet har 16 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og vil være knyttet til administrasjon av fakultetets studieprogrammer, eksamens- og sensurarbeid, koordinering og administrativ støtte i tilknytning til masteroppgaver, fagnære oppgaver innen internasjonalisering, mv. Andre oppgaver er saksbehandling, arbeid med studieinformasjon og studieveiledning. Øvrige administrative oppgaver kan tillegges etter behov. Stillingene innebærer utstrakt kontakt med våre studenter, andre ansatte i fakultetets administrasjon, ansatte i vitenskapelige stillinger og eksterne fagpersoner, samt øvrige enheter og fellestjenester ved UiT.

Innholdet i stillingene vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av seksjonsleder Hege Skarsfjord:

eller fakultetsdirektør Øyvind Edvardsen:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Den som ansettes må ha mastergrad, eventuelt bachelorgrad kombinert med relevant erfaring fra denne typen arbeid.
 • Det kreves gode digitale ferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode administrative evner.
 • Stillingene innebærer planlegging og koordinering, og stiller store krav til selvstendighet, nøyaktighet, systematikk og oppfølging.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team, samt vise initiativ og ha gjennomføringsevne.
 • Du må også være fleksibel, utadvendt, serviceinnstilt og ha meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra UiT og/eller arbeid i universitets- og høgskolesektoren
 • Relevant erfaring fra saksbehandling, informasjons-, utviklings- og utredningsarbeid
 • God kompetanse i bruk av IKT i administrativt arbeid og erfaring med Felles studentsystem (FS), WiseFlow, Canvas og ePhorte.

Vi ønsker (en) person(er) som:

 • Er effektiv, strukturert, nøyaktig, utviklings- og løsningsorientert
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig, kan prioritere mellom mange oppgaver og arbeide selvstendig
 • Er fleksibel og utadvendt med gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Har stor arbeidskapasitet og handlekraft
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har høy interesse og motivasjon for oppgavene i stillingen, og trives med å yte personlig service
 • Evner å holde oversikt over mengder av informasjon, og samtidig ivaretar detaljene

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til og erfaring med de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte personlige egenskapene, motivasjon og egnethet for stillingen. Kjennskap til ett eller flere av studieprogrammene Master i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M.) in Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) er en fordel.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent/rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Har du høy maskinteknisk interesse, evner du å skape tillit – og har du i tillegg erfaring med heiser og
02.09.2021 Lillestrøm
Jeg er en hyggelig og sosial dame på 42 år som søker assistent. Bor i egen leilighet sammen med min
23.09.2021 Trondheim
Vis alle 30.009 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, , er det ledig to faste 100 % stillinger som førstekonsulent/rådgiver ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Stillingene inngår i et aktivt, høyt kvalifisert og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Det juridiske fakultet har 16 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og vil være knyttet til administrasjon av fakultetets studieprogrammer, eksamens- og sensurarbeid, koordinering og administrativ støtte i tilknytning til masteroppgaver, fagnære oppgaver innen internasjonalisering, mv. Andre oppgaver er saksbehandling, arbeid med studieinformasjon og studieveiledning. Øvrige administrative oppgaver kan tillegges etter behov. Stillingene innebærer utstrakt kontakt med våre studenter, andre ansatte i fakultetets administrasjon, ansatte i vitenskapelige stillinger og eksterne fagpersoner, samt øvrige enheter og fellestjenester ved UiT.

Innholdet i stillingene vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av seksjonsleder Hege Skarsfjord:

eller fakultetsdirektør Øyvind Edvardsen:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Den som ansettes må ha mastergrad, eventuelt bachelorgrad kombinert med relevant erfaring fra denne typen arbeid.
 • Det kreves gode digitale ferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode administrative evner.
 • Stillingene innebærer planlegging og koordinering, og stiller store krav til selvstendighet, nøyaktighet, systematikk og oppfølging.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team, samt vise initiativ og ha gjennomføringsevne.
 • Du må også være fleksibel, utadvendt, serviceinnstilt og ha meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra UiT og/eller arbeid i universitets- og høgskolesektoren
 • Relevant erfaring fra saksbehandling, informasjons-, utviklings- og utredningsarbeid
 • God kompetanse i bruk av IKT i administrativt arbeid og erfaring med Felles studentsystem (FS), WiseFlow, Canvas og ePhorte.

Vi ønsker (en) person(er) som:

 • Er effektiv, strukturert, nøyaktig, utviklings- og løsningsorientert
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig, kan prioritere mellom mange oppgaver og arbeide selvstendig
 • Er fleksibel og utadvendt med gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Har stor arbeidskapasitet og handlekraft
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har høy interesse og motivasjon for oppgavene i stillingen, og trives med å yte personlig service
 • Evner å holde oversikt over mengder av informasjon, og samtidig ivaretar detaljene

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til og erfaring med de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte personlige egenskapene, motivasjon og egnethet for stillingen. Kjennskap til ett eller flere av studieprogrammene Master i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M.) in Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) er en fordel.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent/rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 26
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
28 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet