<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Barneverntjenesten utvider familieteamet og søker familieveileder Barnevernet, Eidsvoll kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon65 Presentasjon av stillingen:

Familiens hus har ledig fast 100 % stilling som familieveileder i avdeling Barnevern.

Virksomheten Familiens hus består av: Helsestasjonstjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten, psykolog, utekontakter og juridisk rådgiver. Virksomheten yter et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen.
Barneverntjenesten har 29 ansatte, inkl. barnevernleder. Tjenesten er organisert i team med tre teamkoordinatorer: Mottak, undersøkelse, tiltak, omsorg og familieveiledere.

Eidsvoll rådhus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og kvalitetssikre tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med den nye barnevernreformen, og jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre instanser i kommunen.

Barnverntjenesten i Eidsvoll består av 27 årsverk, samt to merkantile som jobber opp mot barnevern. Barneverntjenesten har spesialist team med et mottaksteam, undersøkelseteam, tiltaksteam og ett omsorgsteam. Hvert team har en teamkoordinator som veileder og bistår i forhold til fag. I tillegg har barneverntjenesten egne familieveiledere som jobber som tiltak inn i familier. Primærarbeidstid 0730-1530, flexitid. Må på regne planlagt kveldsarbeidstid som kan forekomme innen for rammen av flexitid. Akuttarbeid overtidsgodtgjøres.

Barneverntjenesten er opptatt av et godt faglig miljø og samhold, samt at vi yter gode tjenester og kvalitet i arbeidet vi gjør ut mot barn og familier, samt våre samarbeidspartnere. Eidsvoll barneverntjeneste er opptatt av god dialog med de vi jobber med og brukermedvirkning. Vi ønsker deg som medarbeider som er engasjert i jobben, fremoverlent og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge, og gi rett hjelp til rett tid.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning til fosterhjem, biologiske foreldre og familiearbeid gjennom gjennom individuelle samtaler, familiesamtaler og grupper.
 • Være barneverntjenestens ansikt utad i samarbeid med familier og andre instanser
 • Følge opp vedtak og tiltaksplan utarbeidet
 • Samarbeide med familier og samarbeidspartnere
 • Uanmeldte og anmeldte tilsyn i hjemmet etter nærmere avtale for kortere perioder
 • Delta på akuttplasseringer på lik linje med barnevernkonsulentene.
 • Rapportskriving

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom.
 • Master utdanning eller annen videreutdanning innen veiledning/familieterapi/psykiatri/flerkulturelt arbeid/ rus/eller annet relevant tema.
 • Kompetanse innen metodisk foreldreveiledning
 • Ønskelig med kurs/sertifisering i metoder/verktøy som COS-P, PMTO, FIT, barnesamtalen mm.
 • Høy kompetanse på arbeid etter Lov om barneverntjenester, samt kunnskap om gjeldene relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinger innen sak- og fagområdet.
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.
 • Krav om meget gode norskkunnskaper.
 • Krav om førerkort for personbil, og søker må kunne disponere egen bil til bruk i arbeid

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Vi søker deg som er engasjert i jobben og liker å jobbe med barn, unge og deres familier
 • Du har stor arbeidskapasitet , og er fleksibel og løsningorientert
 • Du har en selvstendighet og har meget gode systematiske evner
 • Du opptrer imøtekommende og profesjonelt overfor barn, ungdommer, foreldre og samarbeidspartnere
 • Du har lojalitet, og utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet
 • Du har god forståelse for hva god brukermedvikning innebærer
 • Du har god samhandlings- og tverrfaglig kompetanse, og er god på dialog og relasjonsarbeid.
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet,og til å være en god kollega
 • Kunne håndtere og ivareta mennesker i krise

Vi tilbyr

 • God intern struktur og rutiner på alle deler av saksbehandlingen, også i fagprogrammet
 • Et engasjerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Et arbeidsmiljø som har fokus på faglig og personlig utvikling
 • Jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning
 • Mobilt barnevern
 • Leasingbiler
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid
 • Eidsvoll kommune er en IA-bedrift

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Minst to referanser må oppgis.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter, da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen.

Kontaktinformasjon

Line Elisabeth Mundal, Barnevernleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marie Gedde Fraurud, Teamleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonInger-Marie Buseth, Teamleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Eidsvoll kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon65Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du lyst til å være en av ABBs sommerstudenter i 2022? Som sommerstudent hos oss får du muligheten til
22.09.2021 Flere steder
Er du nyutdannet og ønsker å kickstarte karrieren din i et av verdens mest innovative selskaper? Ønsker du å bidra
22.09.2021 Oslo
The electrification products distribution solutions unit is a global leader in power distribution solutions. The unit provides solutions for a
22.09.2021 Skien
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Bærum
For our IS department we look for a person searching for known or new challenges. You may have the capability
22.09.2021 Bærum
Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our customers choose to
22.09.2021 Ulstein
ABB Marine & Ports Norway develops and delivers solutions for marine vessels in the energy segment including power, propulsion and
22.09.2021 Bærum
Procurement & Logistics (P&L) is part of Electrification Distribution Solutions. The department is responsible for procurement and logistic activities from
22.09.2021 Skien
Vis alle 29.376 ledige stillinger

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har passert 26 000 innbyggere, vi har trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv.
Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Les mer her

Les mer om Barnevernet, Eidsvoll kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon65 Presentasjon av stillingen:

Familiens hus har ledig fast 100 % stilling som familieveileder i avdeling Barnevern.

Virksomheten Familiens hus består av: Helsestasjonstjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten, psykolog, utekontakter og juridisk rådgiver. Virksomheten yter et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen.
Barneverntjenesten har 29 ansatte, inkl. barnevernleder. Tjenesten er organisert i team med tre teamkoordinatorer: Mottak, undersøkelse, tiltak, omsorg og familieveiledere.

Eidsvoll rådhus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og kvalitetssikre tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med den nye barnevernreformen, og jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre instanser i kommunen.

Barnverntjenesten i Eidsvoll består av 27 årsverk, samt to merkantile som jobber opp mot barnevern. Barneverntjenesten har spesialist team med et mottaksteam, undersøkelseteam, tiltaksteam og ett omsorgsteam. Hvert team har en teamkoordinator som veileder og bistår i forhold til fag. I tillegg har barneverntjenesten egne familieveiledere som jobber som tiltak inn i familier. Primærarbeidstid 0730-1530, flexitid. Må på regne planlagt kveldsarbeidstid som kan forekomme innen for rammen av flexitid. Akuttarbeid overtidsgodtgjøres.

Barneverntjenesten er opptatt av et godt faglig miljø og samhold, samt at vi yter gode tjenester og kvalitet i arbeidet vi gjør ut mot barn og familier, samt våre samarbeidspartnere. Eidsvoll barneverntjeneste er opptatt av god dialog med de vi jobber med og brukermedvirkning. Vi ønsker deg som medarbeider som er engasjert i jobben, fremoverlent og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge, og gi rett hjelp til rett tid.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning til fosterhjem, biologiske foreldre og familiearbeid gjennom gjennom individuelle samtaler, familiesamtaler og grupper.
 • Være barneverntjenestens ansikt utad i samarbeid med familier og andre instanser
 • Følge opp vedtak og tiltaksplan utarbeidet
 • Samarbeide med familier og samarbeidspartnere
 • Uanmeldte og anmeldte tilsyn i hjemmet etter nærmere avtale for kortere perioder
 • Delta på akuttplasseringer på lik linje med barnevernkonsulentene.
 • Rapportskriving

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom.
 • Master utdanning eller annen videreutdanning innen veiledning/familieterapi/psykiatri/flerkulturelt arbeid/ rus/eller annet relevant tema.
 • Kompetanse innen metodisk foreldreveiledning
 • Ønskelig med kurs/sertifisering i metoder/verktøy som COS-P, PMTO, FIT, barnesamtalen mm.
 • Høy kompetanse på arbeid etter Lov om barneverntjenester, samt kunnskap om gjeldene relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinger innen sak- og fagområdet.
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.
 • Krav om meget gode norskkunnskaper.
 • Krav om førerkort for personbil, og søker må kunne disponere egen bil til bruk i arbeid

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Vi søker deg som er engasjert i jobben og liker å jobbe med barn, unge og deres familier
 • Du har stor arbeidskapasitet , og er fleksibel og løsningorientert
 • Du har en selvstendighet og har meget gode systematiske evner
 • Du opptrer imøtekommende og profesjonelt overfor barn, ungdommer, foreldre og samarbeidspartnere
 • Du har lojalitet, og utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet
 • Du har god forståelse for hva god brukermedvikning innebærer
 • Du har god samhandlings- og tverrfaglig kompetanse, og er god på dialog og relasjonsarbeid.
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet,og til å være en god kollega
 • Kunne håndtere og ivareta mennesker i krise

Vi tilbyr

 • God intern struktur og rutiner på alle deler av saksbehandlingen, også i fagprogrammet
 • Et engasjerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Et arbeidsmiljø som har fokus på faglig og personlig utvikling
 • Jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning
 • Mobilt barnevern
 • Leasingbiler
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid
 • Eidsvoll kommune er en IA-bedrift

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Minst to referanser må oppgis.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter, da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen.

Kontaktinformasjon

Line Elisabeth Mundal, Barnevernleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marie Gedde Fraurud, Teamleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonInger-Marie Buseth, Teamleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Eidsvoll kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon65Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 18.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Barnevernet, Eidsvoll kommune