<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ph.D.-stipendiat innen dyp forsterkningslæring OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) kunngjør ett åpent doktorgradsstipend innen Dyp Forsterkende Læring. Dette er en åpen stilling innen dette feltet, og vi søker etter de beste kandidatene som mulig, slik at søkerne kan foreslå sitt eget prosjekt.

PhD-programmet ved TKD har en tverrfaglig profil og tilbyr en rekke emner innen ingeniørvitenskap. Programmet er et samarbeid med Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet). TKD er en viktig bidragsyter til OsloMets strategiske mål om å være en ledende leverandør av forskning og utdanning for å løse de store utfordringene for samfunnet - i dag og i fremtiden.

For mer informasjon om programmet, vennligst se følgende nettsted .

Stipendiaten vil være tilknyttet .

Grunnleggende og anvendt forskning innen kunstig er et strategisk forskningsområde for fakultetet vårt. Vi er spesielt interessert i forskning innen følgende områder:

 • Anvendt dyp forsterkningslæring i industrien eller mot å løse ett av EUs bærekraftsmål
 • Spesielt innovative forskningsideer innen dyp forsterkningslæring

Søkere må levere en kort beskrivelse av et prosjekt innen dyp forsterkningslæring som kan føre til enten teoretiske gjennombrudd eller til nye anvendelser av dyp forsterkningslæring innen nye domener.

Stillingen vil være for en periode på tre år, alternativt fire år inkludert 25% obligatorisk arbeid (undervisnings- og veiledningsaktiviteter eller forskningsadministrativt arbeid). Avgjørelsen om hvorvidt det blir en 3- eller 4-årig stilling, vil bli diskutert som en del av intervjuprosessen. Det faglige arbeidet skal resultere i en doktoravhandling som vil forsvares ved OsloMet for å oppnå doktorgrad.

En potensiell hovedveileder ved Fakultet for teknologi, kunst og design må være oppført i den endelige søknaden fra et av disse instituttene: Institutt for informasjonsteknologi, Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, Institutt for bygg- og energiteknikk, Institutt for estetiske fag eller Institutt for produktdesign. Der det er mulig, bør en medveileder fra OsloMet eller andre steder også oppføres.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss kandidater med:

 • fullført mastergrad innen informasjonsteknologi/informatikk, elektroingeniør eller relaterte fagfelt (tilsvarende 120 studiepoeng) med gjennomsnittskarakter A eller B innenfor en karakterskala A-E bestående karakterer og bachelorgrad med karakter C eller bedre innen et fagfelt relevant for Ph.D.-prosjektet
 • gode evner til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig på engelsk
 • god kunnskap innen maskinlæringsteknikker
 • gode evner i programmering, særlig Python eller andre relaterte programmeringsspråk. Det er ønskelig å oppgi en link til eget git repository (hvor relevant)

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak på fakultetet sitt PhD-program innen ingeniørvitenskap. Kandidater som allerede har en Ph.D.-grad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke.

Ved vurdering og rangering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Tidligere vitenskapelig arbeid (hvor relevant)
 • Erfaring fra Dyp Forsterkningslæring
 • Erfaring fra Markov beslutningsprosesser
 • Erfaring fra multiagent-systemer
 • Erfaring fra dyb læring
Ønskede egenskaper
 • evne til å jobbe systematisk og arbeide under press
 • evne til å fullføre oppgaver
 • motivasjon og potensiale for bidrag innen forskningsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby
 • en spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • mulighet til å være en del av et dynamisk profesjonelt miljø og et unikt akademisk nettverk.
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger.
 • en arbeidsplass plassert i Oslo sentrum med mange kulturtilbud

Informasjon om å bo og jobbe i Oslo finner du .

Sakkyndig utvalg

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

 • Søknadsbrev, hvor motivasjon for søknaden og en kort oversikt over kvalifikasjonene, teknisk kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en attraktiv kandidat for en vellykket og produktiv utførelse av dette arbeidet.
 • CV og kopier av vitnemål/attester inkludert alle karakterer.
 • Kopi av masteroppgave
 • prosjektforslag som viser at prosjektet realistisk vil føre til en doktorgrad innen en treårsperiode. Forslaget skal inneholde: Forskningsspørsmål, teori og metode, relevant kunnskap innen forskningsområdet, en tidsplan for utdannings- og forskningsplanen. Prosjektforslaget skal ikke overstige 5 sider (unntatt referanser) og inkluderer navnet på den foreslåtte hovedveilederen.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, forhold til kandidaten og telefonnummer).
 • Kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
   Søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).
På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Nærmere opplysninger

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Professor Anis Yazidi (hovedveileder),
 • Førsteamanuensis Gustavo Mello:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 491 200. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.

Stillingen er i samsvar med regjeringen sin holdning om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal reflektere mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller funksjonsnedsettelse til å søke. OsloMet skal ha et inkluderende arbeidsliv og opererer i samsvar med den norske Inkluderende arbeidsliv (IA)-avtalen.

I følge Offentleglova kan navnet ditt bli publisert på den offentlige søkerlisten selv om du har bedt fritak. Du vil i dette tilfellet bli kontaktet før navnet ditt blir publisert.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Ref: 21/05774

Søknadsfrist: 22. august 2021

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.365 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) kunngjør ett åpent doktorgradsstipend innen Dyp Forsterkende Læring. Dette er en åpen stilling innen dette feltet, og vi søker etter de beste kandidatene som mulig, slik at søkerne kan foreslå sitt eget prosjekt.

PhD-programmet ved TKD har en tverrfaglig profil og tilbyr en rekke emner innen ingeniørvitenskap. Programmet er et samarbeid med Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet). TKD er en viktig bidragsyter til OsloMets strategiske mål om å være en ledende leverandør av forskning og utdanning for å løse de store utfordringene for samfunnet - i dag og i fremtiden.

For mer informasjon om programmet, vennligst se følgende nettsted .

Stipendiaten vil være tilknyttet .

Grunnleggende og anvendt forskning innen kunstig er et strategisk forskningsområde for fakultetet vårt. Vi er spesielt interessert i forskning innen følgende områder:

 • Anvendt dyp forsterkningslæring i industrien eller mot å løse ett av EUs bærekraftsmål
 • Spesielt innovative forskningsideer innen dyp forsterkningslæring

Søkere må levere en kort beskrivelse av et prosjekt innen dyp forsterkningslæring som kan føre til enten teoretiske gjennombrudd eller til nye anvendelser av dyp forsterkningslæring innen nye domener.

Stillingen vil være for en periode på tre år, alternativt fire år inkludert 25% obligatorisk arbeid (undervisnings- og veiledningsaktiviteter eller forskningsadministrativt arbeid). Avgjørelsen om hvorvidt det blir en 3- eller 4-årig stilling, vil bli diskutert som en del av intervjuprosessen. Det faglige arbeidet skal resultere i en doktoravhandling som vil forsvares ved OsloMet for å oppnå doktorgrad.

En potensiell hovedveileder ved Fakultet for teknologi, kunst og design må være oppført i den endelige søknaden fra et av disse instituttene: Institutt for informasjonsteknologi, Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, Institutt for bygg- og energiteknikk, Institutt for estetiske fag eller Institutt for produktdesign. Der det er mulig, bør en medveileder fra OsloMet eller andre steder også oppføres.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss kandidater med:

 • fullført mastergrad innen informasjonsteknologi/informatikk, elektroingeniør eller relaterte fagfelt (tilsvarende 120 studiepoeng) med gjennomsnittskarakter A eller B innenfor en karakterskala A-E bestående karakterer og bachelorgrad med karakter C eller bedre innen et fagfelt relevant for Ph.D.-prosjektet
 • gode evner til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig på engelsk
 • god kunnskap innen maskinlæringsteknikker
 • gode evner i programmering, særlig Python eller andre relaterte programmeringsspråk. Det er ønskelig å oppgi en link til eget git repository (hvor relevant)

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak på fakultetet sitt PhD-program innen ingeniørvitenskap. Kandidater som allerede har en Ph.D.-grad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke.

Ved vurdering og rangering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Tidligere vitenskapelig arbeid (hvor relevant)
 • Erfaring fra Dyp Forsterkningslæring
 • Erfaring fra Markov beslutningsprosesser
 • Erfaring fra multiagent-systemer
 • Erfaring fra dyb læring
Ønskede egenskaper
 • evne til å jobbe systematisk og arbeide under press
 • evne til å fullføre oppgaver
 • motivasjon og potensiale for bidrag innen forskningsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby
 • en spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • mulighet til å være en del av et dynamisk profesjonelt miljø og et unikt akademisk nettverk.
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger.
 • en arbeidsplass plassert i Oslo sentrum med mange kulturtilbud

Informasjon om å bo og jobbe i Oslo finner du .

Sakkyndig utvalg

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

 • Søknadsbrev, hvor motivasjon for søknaden og en kort oversikt over kvalifikasjonene, teknisk kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en attraktiv kandidat for en vellykket og produktiv utførelse av dette arbeidet.
 • CV og kopier av vitnemål/attester inkludert alle karakterer.
 • Kopi av masteroppgave
 • prosjektforslag som viser at prosjektet realistisk vil føre til en doktorgrad innen en treårsperiode. Forslaget skal inneholde: Forskningsspørsmål, teori og metode, relevant kunnskap innen forskningsområdet, en tidsplan for utdannings- og forskningsplanen. Prosjektforslaget skal ikke overstige 5 sider (unntatt referanser) og inkluderer navnet på den foreslåtte hovedveilederen.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, forhold til kandidaten og telefonnummer).
 • Kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
   Søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).
På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Nærmere opplysninger

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Professor Anis Yazidi (hovedveileder),
 • Førsteamanuensis Gustavo Mello:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 491 200. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.

Stillingen er i samsvar med regjeringen sin holdning om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal reflektere mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller funksjonsnedsettelse til å søke. OsloMet skal ha et inkluderende arbeidsliv og opererer i samsvar med den norske Inkluderende arbeidsliv (IA)-avtalen.

I følge Offentleglova kan navnet ditt bli publisert på den offentlige søkerlisten selv om du har bedt fritak. Du vil i dette tilfellet bli kontaktet før navnet ditt blir publisert.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Ref: 21/05774

Søknadsfrist: 22. august 2021

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 23
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet