<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetslektor i norsk som andrespråk OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.
Universitetslektor i norsk som andrespråk
Ved Enhet for akademisk språkpraksis, Universitetsbiblioteket, er det ledig et vikariat i 100 % stilling til 31.5.22. Les mer om

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr blant annet følgende norskkurs til ansatte ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk:
 • norwegian course for employees, beginner’s level A1 
 • norwegian course for employees, beginner’s level A2 
 • norskkurs for ansatte, nivå B1
 • norskkurs for ansatte, nivå B2
 • norsk muntlig intensivkurs
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • å ha overordnet faglig-administrativt ansvar for norskkursene
 • å undervise på norskkursene
 • å utarbeide tester og sensurere nivåtestene
 • å delta i Enhet for akademisk språkpraksis sine fellesmøter
 • å ha ansvaret for jevnlige møter med timelærere på norskkursene
Kvalifikasjonskrav
 • for universitetslektor kreves høyere grads eksamen innenfor norsk som andrespråk og relevant yrkespraksis, fortrinnsvis fra norskundervisning for voksne
 • god muntlig og skriftlige framstillingsevne på norsk og engelsk
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse 
Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av
Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på
 • undervisningserfaring fra undervisning av voksne akademikere på nivå A1-B2
 • pedagogisk kompetanse
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide med kursdeltakere og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisningsvirksomhet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • at du er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.  Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.
Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter med søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontakti
Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.
Vi tilbyr
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, tilsvarende kroner 468 300 – 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.  Søknadsfrist: 08.august 2021Ref: 21/06098 

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
 Det er ledige BPA-stillinger (brukerstyrt personlig assistent) med tiltredelse snarest:  Følgende deltidsstillinger er ledige: 2 nattstillinger, med 1, 2 eller
14.09.2021 Trondheim
Vi søker etter en miljøterapeut til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
14.09.2021 Ringsaker
Vil du være med å utvikle Norges største private helseforetak? Vi opplever høy aktivitet og trenger flere dyktige pasientkoordinatorer til
13.09.2021 Oslo
Vis alle 26.237 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.
Universitetslektor i norsk som andrespråk
Ved Enhet for akademisk språkpraksis, Universitetsbiblioteket, er det ledig et vikariat i 100 % stilling til 31.5.22. Les mer om

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr blant annet følgende norskkurs til ansatte ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk:
 • norwegian course for employees, beginner’s level A1 
 • norwegian course for employees, beginner’s level A2 
 • norskkurs for ansatte, nivå B1
 • norskkurs for ansatte, nivå B2
 • norsk muntlig intensivkurs
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • å ha overordnet faglig-administrativt ansvar for norskkursene
 • å undervise på norskkursene
 • å utarbeide tester og sensurere nivåtestene
 • å delta i Enhet for akademisk språkpraksis sine fellesmøter
 • å ha ansvaret for jevnlige møter med timelærere på norskkursene
Kvalifikasjonskrav
 • for universitetslektor kreves høyere grads eksamen innenfor norsk som andrespråk og relevant yrkespraksis, fortrinnsvis fra norskundervisning for voksne
 • god muntlig og skriftlige framstillingsevne på norsk og engelsk
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse 
Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av
Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på
 • undervisningserfaring fra undervisning av voksne akademikere på nivå A1-B2
 • pedagogisk kompetanse
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide med kursdeltakere og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisningsvirksomhet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • at du er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.  Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.
Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter med søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontakti
Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.
Vi tilbyr
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, tilsvarende kroner 468 300 – 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.  Søknadsfrist: 08.august 2021Ref: 21/06098 

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 19
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 23
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet