<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver / seniorrådgiver til fagstab - 2 stillinger Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og har etablert grensedivisjonen med hovedkontor i Moss.

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering for å møte morgendagens utfordringer. Vi erstatter gamle løsninger med moderne, mobile verktøy og etablerer digitaliserte arbeidsprosesser innenfor nye områder. Høsten 2021 skal nye kontrollstøtteløsninger rulles ut i etaten, og vi vil etablere et tverrfaglig produktutviklingsteam som skal forvalte og videreutvikle løsningene. Utviklingen vil skje gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser og høy grad av brukerorientering.

Vi søker etter produkteiere som kan sørge for at løsningene forvaltes og videreutvikles til det beste for brukerne og samfunnsoppdraget. Du vil kunne være med å stake ut en kurs innenfor et svært sentralt område og prioritere utviklingen basert på det som gir størst nytte for virksomheten. Du vil jobbe i et tverrfaglig team med engasjerte fagressurser, inkludert IT og juss.

Stillingene er plassert i grensedivisjonens fagstab. Avdelingen er nyetablert og vil være et fagmiljø innenfor digitalisering for hele divisjonen, med et overordnet ansvar for utøvelse av systemeier- og systemforvalteransvar.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus på å gi brukerne størst mulig nytteverdi
 • avdekke behov og delta i utviklingen av løsninger som støtter etatens kontrollvirksomhet
 • få muligheten til å følge et produkt fra idé til leveranse
 • ha tett dialog med brukerne og sørge for strukturert opplæring og oppdatert dokumentasjon
 • være med å forme forvaltningen av nye moderne løsninger

 

Vi ser etter deg som:

 • er åpen, kreativ og fremoverlent - og evner å tenke nytt
 • evner å sette seg inn i nye problemstillinger, teknologi og regelverk
 • evner å samarbeide på tvers av organisatoriske enheter og fagområder - selvstendig og i team
 • er god til å dokumentere, presentere og formidle - til både teknologer, beslutningstakere og sluttbrukere 
 • trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav

 

Kvalifikasjoner:

 • bestått fordypningsnivå på tolletatens kompetansesenter. Relevant bachelorgrad kombinert med lang erfaring fra offentlig kontrollaktivitet kan erstatte kravet om tollfaglig utdanning
 • minimum tre års relevant arbeidserfaring innen kontrollområdet
 • dokumentert erfaring fra minst et av områdene; systemforvaltning, behovskartlegging, utvikling og testing, informasjonsmateriell og brukerveiledninger, brukeropplæring, informasjons-/dataforvaltning, risikovurdering og DPIA
 • generell god IT-forståelse og kunnskap om MS Office 365
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra tilsvarende rolle (produkteier, funksjonelt ansvarlig, el. tilsvarende)
 • erfaring og sertifisering innen prosjektarbeid/prosjektledelse og/eller tjenestedesign
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser

 

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • stillingene lønnes som rådgiver/ seniorrådgiver, kr. 550 000 – 630 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss. Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne levere politiattest ved tilbud om ansettelse.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabssjef Dag Jørstad på telefon 905 58 270.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 20.115 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og har etablert grensedivisjonen med hovedkontor i Moss.

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering for å møte morgendagens utfordringer. Vi erstatter gamle løsninger med moderne, mobile verktøy og etablerer digitaliserte arbeidsprosesser innenfor nye områder. Høsten 2021 skal nye kontrollstøtteløsninger rulles ut i etaten, og vi vil etablere et tverrfaglig produktutviklingsteam som skal forvalte og videreutvikle løsningene. Utviklingen vil skje gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser og høy grad av brukerorientering.

Vi søker etter produkteiere som kan sørge for at løsningene forvaltes og videreutvikles til det beste for brukerne og samfunnsoppdraget. Du vil kunne være med å stake ut en kurs innenfor et svært sentralt område og prioritere utviklingen basert på det som gir størst nytte for virksomheten. Du vil jobbe i et tverrfaglig team med engasjerte fagressurser, inkludert IT og juss.

Stillingene er plassert i grensedivisjonens fagstab. Avdelingen er nyetablert og vil være et fagmiljø innenfor digitalisering for hele divisjonen, med et overordnet ansvar for utøvelse av systemeier- og systemforvalteransvar.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus på å gi brukerne størst mulig nytteverdi
 • avdekke behov og delta i utviklingen av løsninger som støtter etatens kontrollvirksomhet
 • få muligheten til å følge et produkt fra idé til leveranse
 • ha tett dialog med brukerne og sørge for strukturert opplæring og oppdatert dokumentasjon
 • være med å forme forvaltningen av nye moderne løsninger

 

Vi ser etter deg som:

 • er åpen, kreativ og fremoverlent - og evner å tenke nytt
 • evner å sette seg inn i nye problemstillinger, teknologi og regelverk
 • evner å samarbeide på tvers av organisatoriske enheter og fagområder - selvstendig og i team
 • er god til å dokumentere, presentere og formidle - til både teknologer, beslutningstakere og sluttbrukere 
 • trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav

 

Kvalifikasjoner:

 • bestått fordypningsnivå på tolletatens kompetansesenter. Relevant bachelorgrad kombinert med lang erfaring fra offentlig kontrollaktivitet kan erstatte kravet om tollfaglig utdanning
 • minimum tre års relevant arbeidserfaring innen kontrollområdet
 • dokumentert erfaring fra minst et av områdene; systemforvaltning, behovskartlegging, utvikling og testing, informasjonsmateriell og brukerveiledninger, brukeropplæring, informasjons-/dataforvaltning, risikovurdering og DPIA
 • generell god IT-forståelse og kunnskap om MS Office 365
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra tilsvarende rolle (produkteier, funksjonelt ansvarlig, el. tilsvarende)
 • erfaring og sertifisering innen prosjektarbeid/prosjektledelse og/eller tjenestedesign
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser

 

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • stillingene lønnes som rådgiver/ seniorrådgiver, kr. 550 000 – 630 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss. Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne levere politiattest ved tilbud om ansettelse.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabssjef Dag Jørstad på telefon 905 58 270.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten