<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Brenner du for beredskap og ønsker å være en ressursperson? OFFB – Operatørenes forening for beredskap

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Beredskapsledelse - Krisehåndtering - Operativt planarbeid

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har hatt kontinuerlig beredskap for operatører på norsk sokkel siden mars 2010. Ved en hendelse mobiliserer vårt beredskapslag innen en time til vårt beredskapssenter på Forus - 24/7-365.

Beredskapslaget består av seks personer som hver har sitt arbeidsområde; beredskapsleder som har kontakt med operatøren i 3. linje og stabsleder som har kontakt med plattformsjefen i 1. linje. I tillegg består beredskapslaget av myndighetskoordinator, logistikkoordinator, personellkoordinator og informasjonskoordinator. Det er i dag etablert seks vaktlag, hvert lag har vakt hver sjette uke, i tillegg til bakvakt uken før de selv går på vakt.

Vi ser for oss at du kan gå inn i rollen som stabsleder og at du har motivasjon og kompetanse til å eventuelt vokse inn i rollen som beredskapsleder. Alternativt har du rett bakgrunn og kompetanse for å kunne gå direkte inn i beredskapslederrollen.

Ansvar

Vi ser etter deg som vil jobbe med profesjonell 2. linje beredskap og være med å videreutvikle vårt sterke beredskapsmiljø. Du vil inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med ledende operatørselskap på norsk sokkel og andre relevante beredskapsaktører. Du vil være en av seks medlemmer i et av våre seks vaktlag.

Rollen som stabsleder og beredskapsleder innebærer imidlertid langt mer enn det å gå beredskapsvakt. Vi jobber hele tiden med å øke våre medlemmers kompetanse innen krise- og beredskapshåndtering. Vi har eget kompetansesenter hvor medlemmene mottar kvalifisert kompetanseheving i form av kurs, trening og videreutdanning. OFFB gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år.

I tillegg vil du også få rollen som operatørkontakt mot ett eller flere av våre medlemsselskaper, og også et fagansvar knyttet til ditt kompetansefelt. Vi ønsker nå blant annet å styrke oss innen luftfartsfaglig kompetanse, ytre miljø, beredskapsplanlegging eller krisekommunikasjon.

Videre vil du også delta i generell drift av OFFB.

Hovedoppgaver

På vakt som stabsleder

 • mobilisere vaktlaget ved hendelser
 • være beredskapsvaktlagets hovedkontakt opp mot 1. linje under en hendelse
 • koordinere det mobiliserte beredskapsvaktlaget
 • gjennomføre praktiske oppgaver knyttet til vakten
 • inngå i ett av seks vaktlag

På vakt som beredskapsleder

 • leder og beslutningstaker for beredskapshåndteringen
 • være beredskapsvaktlagets hovedkontakt opp mot operatøren i 3.linje under en hendelse
 • gjennomføre praktiske oppgaver knyttet til vakten
 • inngå i ett av seks vaktlag

Utenom vaktfunksjonen som stabsleder/beredskapsleder

 • fagansvar knyttet til egen bakgrunn og kompetanseområde
 • øving og trening i beredskapsfunksjonen
 • som operatørkontakt ha en helhetlig oppfølging av operatørselskapene i forhold til beredskap
 • bistå operatørene med opprettelse og videreutvikling av beredskapsplaner og beredskapsorganisasjon
 • planlegge, gjennomføre og evaluere trening og øving i samarbeid med operatør
 • bidra til at operatørens beredskapspersonell har nødvendig opplæring og trening
 • noe reise- og offshoreaktivitet

Kvalifikasjoner

 • du har god kjennskap til, og operativ erfaring innen krisehåndtering
 • det er ønskelig at du har beredskapskompetanse og erfaring innen operativt planarbeid
 • det er ønskelig at du har relevant utdannelse på bachelor eller mastergradsnivå
 • det er ønskelig med kompetanse innen et eller flere av disse områdene: luftfart, ytre miljø, beredskapsplanlegging og krisekommunikasjon
 • gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • norsk og engelsk må beherskes skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • du er engasjert, initiativrik og liker å jobbe i team
 • du er fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • du jobber godt sammen med folk med ulik fagbakgrunn - og skaper relasjoner og nettverk
 • du liker å sette deg inn i, og utvikle, nye løsninger og holder deg faglig oppdatert
 • du er utadvendt, energisk og har et drivende ønske om utvikling
 • du er robust og tåler å stå i krevende situasjoner også over tid

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et profesjonelt beredskapsmiljø
 • muligheten til å jobbe med noen av de mest spennende operatørselskapene på norsk sokkel
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen et viktig samfunnsområde
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

Vi er opptatt av og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til at vi sammen blir enda bedre.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval v/Tone B.F. Berthelsen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Du kan også kontakte OFFB v/Daglig leder Ole Jacob Haug, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Nestleder/HMSK-leder Marlén Jünge, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 16. august 2021.

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
Adresse: Sandnes

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.370 ledige stillinger

OFFB -- Operatørenes forening for beredskap -- er etablert på Forus. Beredskapssenteret er en felles beredskapsløsning og kompetansesenter for en rekke operatørselskaper på norsk sokkel.

Følgende selskaper er p.t medlemmer i foreningen: A/S Norske Shell, Spirit Energy Norge AS, Wintershall Dea, Neptune Energy Norge AS, Gassco, Wellesley Petroleum, DNO ASA, INEOS Oil & Gas Norway og OKEA AS.

OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap til våre medlemsbedrifter og er en integrert del av deres beredskapssystem. I krisesituasjoner skal beredskapssenteret håndtere hendelser som rammer eller berører mennesker, miljø og materiell. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for medlemmene. OFFB er en fleksibel organisasjon med tretten fast ansatte medarbeidere som arbeider integrert med medlemmene og tilpasser seg deres aktivitetsnivå.

Les mer om OFFB – Operatørenes forening for beredskap

Stillingsbeskrivelse

Beredskapsledelse - Krisehåndtering - Operativt planarbeid

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har hatt kontinuerlig beredskap for operatører på norsk sokkel siden mars 2010. Ved en hendelse mobiliserer vårt beredskapslag innen en time til vårt beredskapssenter på Forus - 24/7-365.

Beredskapslaget består av seks personer som hver har sitt arbeidsområde; beredskapsleder som har kontakt med operatøren i 3. linje og stabsleder som har kontakt med plattformsjefen i 1. linje. I tillegg består beredskapslaget av myndighetskoordinator, logistikkoordinator, personellkoordinator og informasjonskoordinator. Det er i dag etablert seks vaktlag, hvert lag har vakt hver sjette uke, i tillegg til bakvakt uken før de selv går på vakt.

Vi ser for oss at du kan gå inn i rollen som stabsleder og at du har motivasjon og kompetanse til å eventuelt vokse inn i rollen som beredskapsleder. Alternativt har du rett bakgrunn og kompetanse for å kunne gå direkte inn i beredskapslederrollen.

Ansvar

Vi ser etter deg som vil jobbe med profesjonell 2. linje beredskap og være med å videreutvikle vårt sterke beredskapsmiljø. Du vil inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med ledende operatørselskap på norsk sokkel og andre relevante beredskapsaktører. Du vil være en av seks medlemmer i et av våre seks vaktlag.

Rollen som stabsleder og beredskapsleder innebærer imidlertid langt mer enn det å gå beredskapsvakt. Vi jobber hele tiden med å øke våre medlemmers kompetanse innen krise- og beredskapshåndtering. Vi har eget kompetansesenter hvor medlemmene mottar kvalifisert kompetanseheving i form av kurs, trening og videreutdanning. OFFB gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år.

I tillegg vil du også få rollen som operatørkontakt mot ett eller flere av våre medlemsselskaper, og også et fagansvar knyttet til ditt kompetansefelt. Vi ønsker nå blant annet å styrke oss innen luftfartsfaglig kompetanse, ytre miljø, beredskapsplanlegging eller krisekommunikasjon.

Videre vil du også delta i generell drift av OFFB.

Hovedoppgaver

På vakt som stabsleder

 • mobilisere vaktlaget ved hendelser
 • være beredskapsvaktlagets hovedkontakt opp mot 1. linje under en hendelse
 • koordinere det mobiliserte beredskapsvaktlaget
 • gjennomføre praktiske oppgaver knyttet til vakten
 • inngå i ett av seks vaktlag

På vakt som beredskapsleder

 • leder og beslutningstaker for beredskapshåndteringen
 • være beredskapsvaktlagets hovedkontakt opp mot operatøren i 3.linje under en hendelse
 • gjennomføre praktiske oppgaver knyttet til vakten
 • inngå i ett av seks vaktlag

Utenom vaktfunksjonen som stabsleder/beredskapsleder

 • fagansvar knyttet til egen bakgrunn og kompetanseområde
 • øving og trening i beredskapsfunksjonen
 • som operatørkontakt ha en helhetlig oppfølging av operatørselskapene i forhold til beredskap
 • bistå operatørene med opprettelse og videreutvikling av beredskapsplaner og beredskapsorganisasjon
 • planlegge, gjennomføre og evaluere trening og øving i samarbeid med operatør
 • bidra til at operatørens beredskapspersonell har nødvendig opplæring og trening
 • noe reise- og offshoreaktivitet

Kvalifikasjoner

 • du har god kjennskap til, og operativ erfaring innen krisehåndtering
 • det er ønskelig at du har beredskapskompetanse og erfaring innen operativt planarbeid
 • det er ønskelig at du har relevant utdannelse på bachelor eller mastergradsnivå
 • det er ønskelig med kompetanse innen et eller flere av disse områdene: luftfart, ytre miljø, beredskapsplanlegging og krisekommunikasjon
 • gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • norsk og engelsk må beherskes skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • du er engasjert, initiativrik og liker å jobbe i team
 • du er fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • du jobber godt sammen med folk med ulik fagbakgrunn - og skaper relasjoner og nettverk
 • du liker å sette deg inn i, og utvikle, nye løsninger og holder deg faglig oppdatert
 • du er utadvendt, energisk og har et drivende ønske om utvikling
 • du er robust og tåler å stå i krevende situasjoner også over tid

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et profesjonelt beredskapsmiljø
 • muligheten til å jobbe med noen av de mest spennende operatørselskapene på norsk sokkel
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen et viktig samfunnsområde
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

Vi er opptatt av og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til at vi sammen blir enda bedre.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval v/Tone B.F. Berthelsen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Du kan også kontakte OFFB v/Daglig leder Ole Jacob Haug, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Nestleder/HMSK-leder Marlén Jünge, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 16. august 2021.

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
Adresse: Sandnes

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om OFFB – Operatørenes forening for beredskap