<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Byutvikler/arealplanlegger/arkitekt Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon11 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med å utvikle byen vår? Vi trenger en engasjert byutvikler til fast stilling i Planseksjonen.

Utviklingsavdelingen håndterer mange spennende oppgaver innen byutviklingen, både på kommunal og privat grunn. Som kommunens grunneier ivaretar vi kommunens interesser når det skjer utbygging på naboeiendommer. Vi igangsetter også utvikling av kommunes eiendommer, blant annet ved å fremme reguleringsplaner. Avdelingen har en aktiv rolle i forskjellige utviklingsområder hvor vi samarbeider med andre kommunale aktører og fremforhandler utbyggingsavtaler med private utbyggere.
Avdelingen har ca. 35 ansatte fordelt på fire seksjoner, tre geografiske seksjoner (Hovinbyen, Syd og Groruddalen, Vest og Fjordbyen) og en planseksjon.

Stillingen er plassert i Planseksjonen, som har ansvar for å utarbeide reguleringsplanforslag og mulighetsstudier for bykassens eiendommer. Seksjonen har videre et overordnet ansvar for avdelingens oppgaver innenfor klimavennlig arealplanlegging og miljø. Seksjonen samarbeider også tett med etatens øvrige seksjoner og avdelinger.

I denne stillingen vil arbeidsoppgavene dine inkludere:

 • lede prosesser med å utvikle og regulere eiendom frem til vedtak av plan. Dette innebærer blant annet å utarbeide utredninger, stedsanalyser, mulighetsstudier, oppdragsbeskrivelser til konsulent, samt å styre og kvalitetssikre konsulentarbeidet
 • ivareta Oslo kommunes interesser gjennom aktiv utøvelse av grunneierollen. Blant annet vil du påvirke fremtidig bruk av arealressursene og utvikling av kommunens eiendomsportefølje for å sikre fremtidige kommunale arealbehov
 • arbeide med prosjekter innen sosial boligbygging
 • delta og lede tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid/prosjektledelse
 • i egen regi utarbeide stedsanalyser, enkle mulighetsstudier og mindre reguleringsplaner

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum mastergradsnivå innen relevante fagfelt (arkitekt/arealplanlegger/master i by- og regionplanlegging, master i fysisk planlegging eller tilsvarende, master i arkitektur, master i landskapsarkitektur e.l.)
 • Minimum ett års erfaring fra relevant offentlig eller privat virksomhet, spesielt relatert til kunnskap om fysisk planlegging, by- og eiendomsutviklingsoppgaver, og prosjektarbeid

Vi vil legge vekt på:

 • Erfaring med overordnet planlegging og prosjektdeltakelse
 • Erfaring med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og prosjektutvikling
 • Innsikt i forhold knyttet til gjennomføring av byutvikling
 • Innsikt i plan- og bygningslovens plandel
 • Det er ekstra positivt om du har kjennskap til bruk av digitale illustrasjonsverktøy som InDesign, Illustrator, Sketchup m.m. og kan tegne illustrasjoner og enkle digitale kart
 • Kompetanse innenfor klima- og miljø
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Kopier av attester og vitnemål må legges ved søknaden. Dersom du har gjennomført utdanning i utlandet må godkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) også legges ved.

Personlige egenskaper

Du trives med å ha en aktiv rolle både på egenhånd og som en del av et tverrfaglig team
Du har evner til å tenke både samfunnsnyttig og kommersielt Du tenker strategisk og ser muligheter Du liker å dele kunnskapen din, og bistår andre med å nå målene sine Du har orden og er systematisk Du er kreativ og positiv, har gode samarbeidsevner og bidrar aktivt i seksjonen Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Stillingskategori er avhengig av søkers kvalifikasjoner og erfaring. Stilling som spesialingeniør/avdelingsarkitekt II lønnes i lønnstrinn 42-51 (kr 590 600 - 698 200), stilling som overingeniør/overarkitekt lønnes i lønnstrinn 49-58 (kr 673 100 - 803 100).
Faglige utfordringer i et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i årslønnen Fleksitidsordning Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse på kurs, seminarer og lignende. Gode velferdstilbud med blant annet eget bedriftsidrettslag og trening i arbeidstiden med treningsmuligheter i våre lokaler

Kontaktinformasjon

Alexandra Sandulescu, Seksjonsleder Planseksjonen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

0186

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon11 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger
Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles. Etaten er bl.a. involvert i Fjordbyen, Ensjø, Økern, Alna-området og Grorud senter. Etaten forvalter 160 000 m2 bygg samt ubebygd grunn. Vi er 120 ansatte som holder til i nye lokaler i Chr. Krohgs gate ved Akerselva. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Eiendoms- og byfornyelsesetatens lokaler er universelt utformet. Les mer om etaten Les mer om Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon11 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med å utvikle byen vår? Vi trenger en engasjert byutvikler til fast stilling i Planseksjonen.

Utviklingsavdelingen håndterer mange spennende oppgaver innen byutviklingen, både på kommunal og privat grunn. Som kommunens grunneier ivaretar vi kommunens interesser når det skjer utbygging på naboeiendommer. Vi igangsetter også utvikling av kommunes eiendommer, blant annet ved å fremme reguleringsplaner. Avdelingen har en aktiv rolle i forskjellige utviklingsområder hvor vi samarbeider med andre kommunale aktører og fremforhandler utbyggingsavtaler med private utbyggere.
Avdelingen har ca. 35 ansatte fordelt på fire seksjoner, tre geografiske seksjoner (Hovinbyen, Syd og Groruddalen, Vest og Fjordbyen) og en planseksjon.

Stillingen er plassert i Planseksjonen, som har ansvar for å utarbeide reguleringsplanforslag og mulighetsstudier for bykassens eiendommer. Seksjonen har videre et overordnet ansvar for avdelingens oppgaver innenfor klimavennlig arealplanlegging og miljø. Seksjonen samarbeider også tett med etatens øvrige seksjoner og avdelinger.

I denne stillingen vil arbeidsoppgavene dine inkludere:

 • lede prosesser med å utvikle og regulere eiendom frem til vedtak av plan. Dette innebærer blant annet å utarbeide utredninger, stedsanalyser, mulighetsstudier, oppdragsbeskrivelser til konsulent, samt å styre og kvalitetssikre konsulentarbeidet
 • ivareta Oslo kommunes interesser gjennom aktiv utøvelse av grunneierollen. Blant annet vil du påvirke fremtidig bruk av arealressursene og utvikling av kommunens eiendomsportefølje for å sikre fremtidige kommunale arealbehov
 • arbeide med prosjekter innen sosial boligbygging
 • delta og lede tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid/prosjektledelse
 • i egen regi utarbeide stedsanalyser, enkle mulighetsstudier og mindre reguleringsplaner

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum mastergradsnivå innen relevante fagfelt (arkitekt/arealplanlegger/master i by- og regionplanlegging, master i fysisk planlegging eller tilsvarende, master i arkitektur, master i landskapsarkitektur e.l.)
 • Minimum ett års erfaring fra relevant offentlig eller privat virksomhet, spesielt relatert til kunnskap om fysisk planlegging, by- og eiendomsutviklingsoppgaver, og prosjektarbeid

Vi vil legge vekt på:

 • Erfaring med overordnet planlegging og prosjektdeltakelse
 • Erfaring med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og prosjektutvikling
 • Innsikt i forhold knyttet til gjennomføring av byutvikling
 • Innsikt i plan- og bygningslovens plandel
 • Det er ekstra positivt om du har kjennskap til bruk av digitale illustrasjonsverktøy som InDesign, Illustrator, Sketchup m.m. og kan tegne illustrasjoner og enkle digitale kart
 • Kompetanse innenfor klima- og miljø
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Kopier av attester og vitnemål må legges ved søknaden. Dersom du har gjennomført utdanning i utlandet må godkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) også legges ved.

Personlige egenskaper

Du trives med å ha en aktiv rolle både på egenhånd og som en del av et tverrfaglig team
Du har evner til å tenke både samfunnsnyttig og kommersielt Du tenker strategisk og ser muligheter Du liker å dele kunnskapen din, og bistår andre med å nå målene sine Du har orden og er systematisk Du er kreativ og positiv, har gode samarbeidsevner og bidrar aktivt i seksjonen Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Stillingskategori er avhengig av søkers kvalifikasjoner og erfaring. Stilling som spesialingeniør/avdelingsarkitekt II lønnes i lønnstrinn 42-51 (kr 590 600 - 698 200), stilling som overingeniør/overarkitekt lønnes i lønnstrinn 49-58 (kr 673 100 - 803 100).
Faglige utfordringer i et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i årslønnen Fleksitidsordning Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse på kurs, seminarer og lignende. Gode velferdstilbud med blant annet eget bedriftsidrettslag og trening i arbeidstiden med treningsmuligheter i våre lokaler

Kontaktinformasjon

Alexandra Sandulescu, Seksjonsleder Planseksjonen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

0186

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon11 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten