<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Dommarfullmektig Møre og Romsdal tingrett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga
  • Vi søker etter ein jurist med gode faglege kvalifikasjonar.
  • Det er vidare eit ynskje om relevant arbeidserfaring.
  • Du må kunne arbeide sjølvstendig og vere løysingsorientert. Det er naudsynt med god evne til skriftleg framstilling.
  • For tilsetting er det krav om framlegging av vitnemål og politiattest.
  • Tilstreding etter nærmare avtale.

Vi tilbyr

Vilkår for tilsetting etter Hovudtariffavtalen i staten, med startlønn på kroner 502 900 pr. år. Lønsutvikling etter tenestetid og avtaleverk, jf. Dommarfullmektigavtalen.


Spørsmål om stillinga

Dersom du har spørsmål til stillinga, kan du kontakte sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset, tlf. 930 37 227.

Det vert utarbeida offentleg søkarliste. I medhald av offentleglova § 25 andre ledd er det høve til å søke seg unntatt frå søkarlista.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Om oss

Møre og Romsdal tingrett er ein domstol som dømmer i første rettsinstans og har fire likestilte rettsstadar, i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund. Domstolen vert leia av sorenskrivar, som er domstolleiar. Leiargruppa utgjer nestleiar, administrasjonssjef,  seksjonssjef, i tillegg til sorenskrivar.  Domstolen har totalt 46 stillingsheimlar, der 19 er dommarstillingar og dei øvrige er sakshandsamarar.

Møre og Romsdal tingrett vart etablert 26. april 2021, som følgje av ny domstolsstruktur. På linje med dei andre tingrettane i Norge, er vi no i ein omstillingsprosess. Strukturendringane medfører modernisering og digitalisering av domstolane.  For å lykkast med utvikling av Møre og Romsdal tingrett, vert det stilt store krav til leiing, organisasjonsutvikling, involvering og kulturbygging,  der fjernleiing også er naudsynt.

 

Les mer om Møre og Romsdal tingrett

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga
  • Vi søker etter ein jurist med gode faglege kvalifikasjonar.
  • Det er vidare eit ynskje om relevant arbeidserfaring.
  • Du må kunne arbeide sjølvstendig og vere løysingsorientert. Det er naudsynt med god evne til skriftleg framstilling.
  • For tilsetting er det krav om framlegging av vitnemål og politiattest.
  • Tilstreding etter nærmare avtale.

Vi tilbyr

Vilkår for tilsetting etter Hovudtariffavtalen i staten, med startlønn på kroner 502 900 pr. år. Lønsutvikling etter tenestetid og avtaleverk, jf. Dommarfullmektigavtalen.


Spørsmål om stillinga

Dersom du har spørsmål til stillinga, kan du kontakte sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset, tlf. 930 37 227.

Det vert utarbeida offentleg søkarliste. I medhald av offentleglova § 25 andre ledd er det høve til å søke seg unntatt frå søkarlista.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Møre og Romsdal tingrett