<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bibliotekar 100% Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Bibliotekar 

Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig ei fast 100% stilling som bibliotekar (stillingskode 1410 bibliotekar). Stillinga er for tida knytt til Seksjon for bibliotektenester, med arbeidsstad på Bibliotek for humaniora.


Arbeidsoppgåver:
 • Delta i førstelinjetenesta fysisk og digitalt
 • Delta i brukaropplæring og brukarrettleiing
 • Delta i oppgåver knytt til dokumentlevering, kunnskapsorganisering, registrering og katalogisering
 • Vera med å vidareutvikle dei fysiske læringsareala og formidlingsaktivitetane i biblioteket
 • Bidra til effektivisering, forbetring og fornying av arbeidsprosessar
 • Bidra til utvikling av tenester som gjev ein auka verdi for UB sine brukargrupper og UiB si kjerneverksemd

Tenestene til UB er i stadig utvikling og endringar i arbeidsoppgåver må påreknast.

Den som vert tilsett kan verta pålagd å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid, og evt. arbeide på andre UB bibliotek.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan bibliotek- og informasjonsvitskap på minst bachelornivå, eller tilsvarande, eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i nokre tilfelle kompensera for utdanningskravet
 • God digital kompetanse er naudsynt
 • Relevant arbeidserfaring frå UH-biblioteksektor er ein fordel
 • Erfaring med rettleiing og formidling er ein fordel
 • Gode evner til kommunikasjon på både norsk og engelsk

Personlege eigenskapar vi etterspør:

 • Du er initiativrik, fleksibel og omgjengeleg, med gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Du er handlekraftig og løysningsorientert
 • Du har evne til å arbeide både sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er nytenkjande og service- og brukerorientert

Ved vurdering av søkjarar vil personlege eigenskapar verte vektlagde


Vi kan tilby:
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Spanande og motiverande kontakt med fagmiljø ved UiB
 • Løn som bibliotekar etter lønssteg  45 – 58  (kode 1410/LR15) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 425 600 – 524 900. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: seksjonsleiar for bibliotektenester: Trude Færevaag, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon , eller fagleg leiar Astrid Sømhovd, kontortelefon:  Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Har du høy maskinteknisk interesse, evner du å skape tillit – og har du i tillegg erfaring med heiser og
02.09.2021 Lillestrøm
Jeg er en hyggelig og sosial dame på 42 år som søker assistent. Bor i egen leilighet sammen med min
23.09.2021 Trondheim
Vis alle 30.009 ledige stillinger
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Bibliotekar 

Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig ei fast 100% stilling som bibliotekar (stillingskode 1410 bibliotekar). Stillinga er for tida knytt til Seksjon for bibliotektenester, med arbeidsstad på Bibliotek for humaniora.


Arbeidsoppgåver:
 • Delta i førstelinjetenesta fysisk og digitalt
 • Delta i brukaropplæring og brukarrettleiing
 • Delta i oppgåver knytt til dokumentlevering, kunnskapsorganisering, registrering og katalogisering
 • Vera med å vidareutvikle dei fysiske læringsareala og formidlingsaktivitetane i biblioteket
 • Bidra til effektivisering, forbetring og fornying av arbeidsprosessar
 • Bidra til utvikling av tenester som gjev ein auka verdi for UB sine brukargrupper og UiB si kjerneverksemd

Tenestene til UB er i stadig utvikling og endringar i arbeidsoppgåver må påreknast.

Den som vert tilsett kan verta pålagd å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid, og evt. arbeide på andre UB bibliotek.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan bibliotek- og informasjonsvitskap på minst bachelornivå, eller tilsvarande, eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i nokre tilfelle kompensera for utdanningskravet
 • God digital kompetanse er naudsynt
 • Relevant arbeidserfaring frå UH-biblioteksektor er ein fordel
 • Erfaring med rettleiing og formidling er ein fordel
 • Gode evner til kommunikasjon på både norsk og engelsk

Personlege eigenskapar vi etterspør:

 • Du er initiativrik, fleksibel og omgjengeleg, med gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Du er handlekraftig og løysningsorientert
 • Du har evne til å arbeide både sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er nytenkjande og service- og brukerorientert

Ved vurdering av søkjarar vil personlege eigenskapar verte vektlagde


Vi kan tilby:
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Spanande og motiverande kontakt med fagmiljø ved UiB
 • Løn som bibliotekar etter lønssteg  45 – 58  (kode 1410/LR15) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 425 600 – 524 900. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: seksjonsleiar for bibliotektenester: Trude Færevaag, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon , eller fagleg leiar Astrid Sømhovd, kontortelefon:  Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 26
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 27
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 28
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
72 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen