<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fagarbeidar/teknikar - IKT Statkraft

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Statkraft region Midt-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av vann- og vindkraftanlegg i Sogn, Møre og Romsdal og i Trøndelag. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontoret i Gaupne. Kraftverksgruppe Sogn har ansvar for drift og vedlikehald av 8 kraftverk som produserer til saman 3,4 TWh, og har i dag 34 tilsette. Kraftverksgruppa består av 3 vedlikehaldsgrupper med oppmøtestader i Gaupne, Vik og i Høyanger. Vi søkjer ein ansvarsfull og fagleg dyktig person som jobbar godt saman med andre, og som er fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver og reising. Arbeidsområdet er heile kraftverksgruppa, medan oppmøtestad blir ein av dei tre lokasjonane i kraftverksgruppa. Hovudoppgåver vil vere: 

 • Utføre dagleg vedlikehald og rehabilitering av regionen sine IKT-tekniske løysningar og utstyr til kraftverk og reguleringsområde 
 • Tilsyn, tilstandsvurdering og feilsøking for å tilfredsstille interne og eksterne krav 
 • Delta i prosjekt og vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe og andre kraftverksgrupper ved behov 
 • Inngå i fagteam og bidra til effektiv utnytting av produksjonsressursane gjennom kostnadseffektivt vedlikehald i et langsiktig perspektiv. 
 • Dokumentere vedlikehald i samsvar med interne krav og rutinar 
 • Delta i utkallingsordning 
 • Roller som AFA i henhold til FSE 

 Personlege eigenskapar og kompetanseområde: 

 • Fagbrev som telekommunikasjonsmontør, automatikar eller dataelektronikar, eller anna relevant utdanning 
 • Fagbrev som elektrikar (gruppe L) i tillegg er ein fordel 
 • Tilleggskompetanse innan PLS – lokalkontrollanlegg er ein fordel 
 • Erfaring frå kraftverksbransjen er en fordel 
 • Gode haldningar og sterk motivasjon knytt til HMS 
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg 
 • Fordel med kjennskap til vedlikehaldssystem, avdelinga brukar SAP vedlikehaldssystem 
 • Gode norsk- og engelskkunnskapar 
 • Førarkort klasse B er nødvendig og andre sertifikat/godkjent opplæring er ein fordel 

 Statkraft forvaltar kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjar må difor vere eigna for tryggleiksklarering og autorisasjon.    Statkraft tilbyr 

 • Fagleg og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst 
 • Et godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvar og nyskaping 
 • Mangfald med omsyn til alder, kjønn og kulturell bakgrunn 
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vis alle 27.459 ledige stillinger

Bli kjent med Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3400 ansatte i 16 land.

 

Vi er opptatt av deg som student, som nyutdannet og som erfaren, rekrutterer årlig til våre sommerjobber, tverrfaglige sommerprosjekt og traineestillinger i Statkrafts internasjonale traineeprogram. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har ambisjoner om å skape muligheter for Statkraft og som ønsker en spennende karriereutvikling i et innovativt og internasjonalt konsern med høy etisk standard. 

Visjon

I en verden med store klimautfordringer er Statkrafts kjerneprodukt mer etterspurt og verdifullt enn noen gang. Behovet for ren energi skaper betydelige vekstmuligheter. Statkraft har en unik posisjon for å ta del i denne veksten, og vil utvikle fornybar energi på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Ambisjonen for Statkraft er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse.

Les mer om Statkraft

Stillingsbeskrivelse

Statkraft region Midt-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av vann- og vindkraftanlegg i Sogn, Møre og Romsdal og i Trøndelag. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontoret i Gaupne. Kraftverksgruppe Sogn har ansvar for drift og vedlikehald av 8 kraftverk som produserer til saman 3,4 TWh, og har i dag 34 tilsette. Kraftverksgruppa består av 3 vedlikehaldsgrupper med oppmøtestader i Gaupne, Vik og i Høyanger. Vi søkjer ein ansvarsfull og fagleg dyktig person som jobbar godt saman med andre, og som er fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver og reising. Arbeidsområdet er heile kraftverksgruppa, medan oppmøtestad blir ein av dei tre lokasjonane i kraftverksgruppa. Hovudoppgåver vil vere: 

 • Utføre dagleg vedlikehald og rehabilitering av regionen sine IKT-tekniske løysningar og utstyr til kraftverk og reguleringsområde 
 • Tilsyn, tilstandsvurdering og feilsøking for å tilfredsstille interne og eksterne krav 
 • Delta i prosjekt og vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe og andre kraftverksgrupper ved behov 
 • Inngå i fagteam og bidra til effektiv utnytting av produksjonsressursane gjennom kostnadseffektivt vedlikehald i et langsiktig perspektiv. 
 • Dokumentere vedlikehald i samsvar med interne krav og rutinar 
 • Delta i utkallingsordning 
 • Roller som AFA i henhold til FSE 

 Personlege eigenskapar og kompetanseområde: 

 • Fagbrev som telekommunikasjonsmontør, automatikar eller dataelektronikar, eller anna relevant utdanning 
 • Fagbrev som elektrikar (gruppe L) i tillegg er ein fordel 
 • Tilleggskompetanse innan PLS – lokalkontrollanlegg er ein fordel 
 • Erfaring frå kraftverksbransjen er en fordel 
 • Gode haldningar og sterk motivasjon knytt til HMS 
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg 
 • Fordel med kjennskap til vedlikehaldssystem, avdelinga brukar SAP vedlikehaldssystem 
 • Gode norsk- og engelskkunnskapar 
 • Førarkort klasse B er nødvendig og andre sertifikat/godkjent opplæring er ein fordel 

 Statkraft forvaltar kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjar må difor vere eigna for tryggleiksklarering og autorisasjon.    Statkraft tilbyr 

 • Fagleg og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst 
 • Et godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvar og nyskaping 
 • Mangfald med omsyn til alder, kjønn og kulturell bakgrunn 
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 30
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2021
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Fakta om Statkraft