<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig gjøre forskjell for både deg selv og andre? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Seksjonsleder Analyse & Innsats

Risiko og kunnskapsbasert tilnærming er et satsningsområde for Skatteetaten i årene fremover. Seksjon Analyse og Innsats vil være sentral i å sikre at det legges til rette for at etaten skal kunne utnytte informasjon bedre gjennom risiko- og kunnskapsbasert tilnærming, både for mer proaktiv veiledning og etterlevelsesarbeid.

Skatteetaten har et stort datagrunnlag vi ønsker å benytte bedre for å skape effektive og brukerorienterte tjenester. Vi etablerer en ny plattform for informasjon og analyse med fokus på en effektiv og sikker dataarkitektur og gode verktøy. Seksjonen har ansvar for å planlegge, koordinere, gjennomføre og følge opp en kostnadseffektiv utvikling og produksjon innen datavarehus, analyse, kontroll og etterlevelse. Seksjonen har nå ca. 35 medarbeidere fordelt på 2 grupper og skal gjennom målrettet rekruttering vokse ytterligere spesielt innen analyse og etterlevelse. Med teknologier som spenner fra tradisjonelle datavarehus til intern skybasert analyseplattform og analyseplattform i sky i 2023, vil det være behov for betydelig kompetanseutvikling i årene fremover.

Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Innkreving & Analyse sin ledergruppe og skal bidra til utvikling av avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • resultat- og fagansvar for seksjonens oppgaver
 • personalansvar for og utvikling av seksjonens underdirektører
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver både strategisk og operativt
 • stor grad av samarbeid med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • forretningsansvar for analyse i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens forretningsprosesser, fortrinnsvis integrert med bruk av ulike typer risikomodeller
 • erfaring fra arbeid med leveransemodeller inkludert leverandørstyring innen IT
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning, gjerne både prosjektorganisert og linjeleveranser
 • solid kunnskap til eller erfaring med utvikling av prediktive modeller, avanserte analyseverktøy, og/eller større datavarehus vil være en fordel
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
 Det er ledige BPA-stillinger (brukerstyrt personlig assistent) med tiltredelse snarest:  Følgende deltidsstillinger er ledige: 2 nattstillinger, med 1, 2 eller
14.09.2021 Trondheim
Vi søker etter en miljøterapeut til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
14.09.2021 Ringsaker
Vil du være med å utvikle Norges største private helseforetak? Vi opplever høy aktivitet og trenger flere dyktige pasientkoordinatorer til
13.09.2021 Oslo
Vis alle 26.237 ledige stillinger

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Seksjonsleder Analyse & Innsats

Risiko og kunnskapsbasert tilnærming er et satsningsområde for Skatteetaten i årene fremover. Seksjon Analyse og Innsats vil være sentral i å sikre at det legges til rette for at etaten skal kunne utnytte informasjon bedre gjennom risiko- og kunnskapsbasert tilnærming, både for mer proaktiv veiledning og etterlevelsesarbeid.

Skatteetaten har et stort datagrunnlag vi ønsker å benytte bedre for å skape effektive og brukerorienterte tjenester. Vi etablerer en ny plattform for informasjon og analyse med fokus på en effektiv og sikker dataarkitektur og gode verktøy. Seksjonen har ansvar for å planlegge, koordinere, gjennomføre og følge opp en kostnadseffektiv utvikling og produksjon innen datavarehus, analyse, kontroll og etterlevelse. Seksjonen har nå ca. 35 medarbeidere fordelt på 2 grupper og skal gjennom målrettet rekruttering vokse ytterligere spesielt innen analyse og etterlevelse. Med teknologier som spenner fra tradisjonelle datavarehus til intern skybasert analyseplattform og analyseplattform i sky i 2023, vil det være behov for betydelig kompetanseutvikling i årene fremover.

Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Innkreving & Analyse sin ledergruppe og skal bidra til utvikling av avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • resultat- og fagansvar for seksjonens oppgaver
 • personalansvar for og utvikling av seksjonens underdirektører
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver både strategisk og operativt
 • stor grad av samarbeid med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • forretningsansvar for analyse i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens forretningsprosesser, fortrinnsvis integrert med bruk av ulike typer risikomodeller
 • erfaring fra arbeid med leveransemodeller inkludert leverandørstyring innen IT
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning, gjerne både prosjektorganisert og linjeleveranser
 • solid kunnskap til eller erfaring med utvikling av prediktive modeller, avanserte analyseverktøy, og/eller større datavarehus vil være en fordel
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 19
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 22
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten