<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du lede Skatteetatens reise inn i skyen og skape store synlige resultater for samfunnet? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen divisjon IT står i!

Seksjonen har ansvaret for å bygge opp etatens nye utviklings- og driftsplattformer i skyen for forretningsapplikasjoner og analyse - inklusive etablering av Skatteetatens Cloud Business Office. Seksjonen har også ansvaret for å videreutvikle og forvalte alle etatens nåværende utviklings- og infrastrukturplattformer. Disse plattformene er bygget på moderne teknologier og er svært effektive med meget høye krav til ytelse og sikkerhet. Enheten har 60 ansatte som er organisert i fire grupper med forventning om vekst fremover i antall ansatte.

Seksjonen er en del av avdelingen Plattformer hvor det også er en seksjon for applikasjonsstøtte på samme størrelse. Den seksjonen har ansvaret for drift av etatens applikasjonsdrift, databaser og testmiljø. Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Plattformer sin ledergruppe og forventes å bidra til utvikling av både avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • resultat- og fagansvar for seksjonens oppgaver
 • personalansvar for seksjonens fire underdirektører og utvikling av disse
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver både på strategisk og operativt nivå
 • lede arbeidet med å etablere Skatteetatens skyorganisasjon i henhold til besluttet skystrategi
 • gi strategiske vurderinger og legge planer for utvikling av plattformer og tjenester avstemt mot budsjetter og rammer
 • lede arbeidet med å bygge opp etatens nye utviklingsplattformer i skyen for forretningsapplikasjoner og analyse
 • videreutvikle og forvalte nåværende Javabaserte utviklingsplattform for applikasjoner
 • sikre optimalisert bruk og økonomisk effektiv forvaltning av IT-infrastruktur
 • rådgi andre enheter i IT og øvrige deler av etaten om teknologisk mulighetsrom i skyen
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning av applikasjoner og infrastruktur
 • erfaring fra arbeid med utvikling av nye leveransemodeller innen IT
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling og forvaltning
 • ønskelig med erfaring med etablering av skytjenester
 • ønskelig med erfaring med drift av IT-plattformer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen divisjon IT står i!

Seksjonen har ansvaret for å bygge opp etatens nye utviklings- og driftsplattformer i skyen for forretningsapplikasjoner og analyse - inklusive etablering av Skatteetatens Cloud Business Office. Seksjonen har også ansvaret for å videreutvikle og forvalte alle etatens nåværende utviklings- og infrastrukturplattformer. Disse plattformene er bygget på moderne teknologier og er svært effektive med meget høye krav til ytelse og sikkerhet. Enheten har 60 ansatte som er organisert i fire grupper med forventning om vekst fremover i antall ansatte.

Seksjonen er en del av avdelingen Plattformer hvor det også er en seksjon for applikasjonsstøtte på samme størrelse. Den seksjonen har ansvaret for drift av etatens applikasjonsdrift, databaser og testmiljø. Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Plattformer sin ledergruppe og forventes å bidra til utvikling av både avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • resultat- og fagansvar for seksjonens oppgaver
 • personalansvar for seksjonens fire underdirektører og utvikling av disse
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver både på strategisk og operativt nivå
 • lede arbeidet med å etablere Skatteetatens skyorganisasjon i henhold til besluttet skystrategi
 • gi strategiske vurderinger og legge planer for utvikling av plattformer og tjenester avstemt mot budsjetter og rammer
 • lede arbeidet med å bygge opp etatens nye utviklingsplattformer i skyen for forretningsapplikasjoner og analyse
 • videreutvikle og forvalte nåværende Javabaserte utviklingsplattform for applikasjoner
 • sikre optimalisert bruk og økonomisk effektiv forvaltning av IT-infrastruktur
 • rådgi andre enheter i IT og øvrige deler av etaten om teknologisk mulighetsrom i skyen
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning av applikasjoner og infrastruktur
 • erfaring fra arbeid med utvikling av nye leveransemodeller innen IT
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling og forvaltning
 • ønskelig med erfaring med etablering av skytjenester
 • ønskelig med erfaring med drift av IT-plattformer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 19
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 22
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten