<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Senior advokat/Partner/Næring/Vekst/Bærekraft Codex Advokat

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Codex Advokat Oslo AS er et fremoverlent og fremtidsrettet advokatkontor med over 80 ansatte. Vi betjener privatpersoner og bedriftskunder både nasjonalt og internasjonalt samt offentlige etater og institusjoner.

Codex har en raskt voksende portefølje innen næring, spesielt innenfor virksomheter som ønsker utvikling, risikominimering og konkurransekraft i et bærekraftperspektiv. Codex er gjennom FN-initiativet Climate Neutral Now anerkjent som det første klimanøytrale advokatfirmaet i verden. For oss handler dette om å utvikle vår forretning med et tydelig bærekraftelement. Vi skal gi råd, veilede og utvikle tjenester som speiler de behov, krav og bekymringer som våre kunder har. Vi ønsker å levere våre tjenester i team bestående av advokater med ulik tverrfaglig spisskompetanse. Samhandling med andre er derfor essensielt for at vi skal lykkes. Vi vektlegger at våre advokater skal se helheten og jobbe for langsiktige kundeforhold.

Vi ser etter senioradvokater/ partner med omfattende kompetanse innen våre fagområder/avdelinger på næring. Både som senioradvokat og partner vil du kunne få en nøkkelrolle og bidra til å bygge et selskap for fremtiden. Vi ønsker å rekruttere innenfor følgende fagområder:

Fagområde skatt

Her ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • bedriftsbeskatning
 • bokettersyn
 • generasjonsskifter
 • konsernbeskatning
 • konserninterne transaksjoner
 • internasjonal beskatning
 • MVA -- avgift
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet selskapsrett

Vi ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • transaksjoner
 • emisjoner
 • fisjoner
 • konsernstruktur/omorganisering
 • aksjonærforhold
 • generasjonsskifter
 • restrukturering og insolvens
 • granskning
 • forhandlinger
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet IPR og teknologi

Her ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • IPR-rettslige problemstillinger (varemerker, patent, design)
 • forhandleravtaler
 • distribusjonsavtaler
 • lisensavtaler
 • agenturavtaler
 • franchiseavtaler
 • it- kontrakter
 • fabrikasjons og tilvirkningskontrakter
 • tjenestekontrakter
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet entreprise/ fast eiendom

Her ser vi etter en senioradvokat/ partner som har lang erfaring med et eller flere av punktene under:

 • rådgivning i alle fasene av et bygge- eller anleggs-prosjekt som også har kan være en strategisk rådgiver når bygge- og anleggsprosjekter planlegges og gjennomføres.
 • råd gjennom hele næringskjeden, fra erverv av utbyggingsareal til sluttført byggeprosjekt inkludert seksjonering, salg og eller utleie til alle typer bruksformål.
 • råd i refusjonssaker og ekspropriasjonssaker, herunder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven og krav om erstatning for tap ved reguleringsplan.
 • entreprisekontrakter
 • forhandlinger
 • prosjektgjennomføring
 • sluttoppgjør
 • plan og bygningsrett
 • offentlige anskaffelser
 • bærekraft for entreprenører
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Våre forventninger

 • du bør minst ha 7 års erfaring innenfor et av de beskrevne fagområdene/avdelingene.
 • du er kundeorientert og selvstendig med god evne til å sette deg inn i komplekse prosesser.
 • du er god til å skape relasjoner og jobbe i team. Du er løsningsorientert, positiv og entusiastisk i utøvelse av faget.
 • du ønsker å være med å bygge et selskap for fremtiden.
 • det er ønskelig med egen portefølje

Om arbeidsgiveren

Codex advokat er samarbeidspartner og rådgiver for flere av Norges mest innovative og spennende selskaper med bærekraftfokus. Vi arbeider i tett samarbeid med våre kunder og har som mål å øke deres konkurransekraft og minimere risiko. Vår viktigste rolle er å bistå våre kunder med å fatte gode beslutninger og veilede dem for å nå deres mål.
Adresse: Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger

Codex er et mellomstort advokatfirma med store ambisjoner. Vi tilbyr effektiv og løsningsorientert bistand. Forretningsjuridisk rådgivning og kommersiell bransjeforståelse. Codex bistår innen alt fra selskaps- og arbeidsrett, til teknologi, familie, eiendom, entreprise og beskyttelse av immaterielle verdier.

Innsikt er nøkkelen til å utvikle relevante tjenester og produkter. Derfor har vi en organisasjon gjennomsyret av mangfold i personlighet, erfaring og tankesett. Selvfølgelig alltid med en solid grunnmur av førsteklasses juridisk kompetanse.

I Codex er de ansatte profesjonelle og entusiastiske, men skal også etterleve definerte verdier som raushet og åpenhet. Vi tror fremtidens advokatfirmaer er mer utadvendte, på en måte som skaper forståelse og tillit. Vår hensikt er lavere terskel til markedets beste advokattjenester.

Codex er av FN anerkjent som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden. I enkelte utvalgte avtaler forplikter vi oss til å gi en andel av salæret til klimasaken. Codex er pådriver i advokatbransjen for en mer bærekraftig og miljøvennlig utvikling.

For oss handler dette om samfunnsansvar. Dette ansvaret kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med det å drive en virksomhet. Samtidig som vi skal være et innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, skal vi selvfølgelig tenke på -- og jobbe for -- bærekraft og klima, både lokalt og globalt.

Codex skal gjøre det vanskelige forståelig, gi råd basert på erfaring og -- ikke minst -- gi forutsigbarhet og være tilgjengelige. Vårt mål i Codex er å gi klienten minst én bekymring mindre.

Les mer om Codex Advokat

Stillingsbeskrivelse

Codex Advokat Oslo AS er et fremoverlent og fremtidsrettet advokatkontor med over 80 ansatte. Vi betjener privatpersoner og bedriftskunder både nasjonalt og internasjonalt samt offentlige etater og institusjoner.

Codex har en raskt voksende portefølje innen næring, spesielt innenfor virksomheter som ønsker utvikling, risikominimering og konkurransekraft i et bærekraftperspektiv. Codex er gjennom FN-initiativet Climate Neutral Now anerkjent som det første klimanøytrale advokatfirmaet i verden. For oss handler dette om å utvikle vår forretning med et tydelig bærekraftelement. Vi skal gi råd, veilede og utvikle tjenester som speiler de behov, krav og bekymringer som våre kunder har. Vi ønsker å levere våre tjenester i team bestående av advokater med ulik tverrfaglig spisskompetanse. Samhandling med andre er derfor essensielt for at vi skal lykkes. Vi vektlegger at våre advokater skal se helheten og jobbe for langsiktige kundeforhold.

Vi ser etter senioradvokater/ partner med omfattende kompetanse innen våre fagområder/avdelinger på næring. Både som senioradvokat og partner vil du kunne få en nøkkelrolle og bidra til å bygge et selskap for fremtiden. Vi ønsker å rekruttere innenfor følgende fagområder:

Fagområde skatt

Her ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • bedriftsbeskatning
 • bokettersyn
 • generasjonsskifter
 • konsernbeskatning
 • konserninterne transaksjoner
 • internasjonal beskatning
 • MVA -- avgift
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet selskapsrett

Vi ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • transaksjoner
 • emisjoner
 • fisjoner
 • konsernstruktur/omorganisering
 • aksjonærforhold
 • generasjonsskifter
 • restrukturering og insolvens
 • granskning
 • forhandlinger
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet IPR og teknologi

Her ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • IPR-rettslige problemstillinger (varemerker, patent, design)
 • forhandleravtaler
 • distribusjonsavtaler
 • lisensavtaler
 • agenturavtaler
 • franchiseavtaler
 • it- kontrakter
 • fabrikasjons og tilvirkningskontrakter
 • tjenestekontrakter
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet entreprise/ fast eiendom

Her ser vi etter en senioradvokat/ partner som har lang erfaring med et eller flere av punktene under:

 • rådgivning i alle fasene av et bygge- eller anleggs-prosjekt som også har kan være en strategisk rådgiver når bygge- og anleggsprosjekter planlegges og gjennomføres.
 • råd gjennom hele næringskjeden, fra erverv av utbyggingsareal til sluttført byggeprosjekt inkludert seksjonering, salg og eller utleie til alle typer bruksformål.
 • råd i refusjonssaker og ekspropriasjonssaker, herunder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven og krav om erstatning for tap ved reguleringsplan.
 • entreprisekontrakter
 • forhandlinger
 • prosjektgjennomføring
 • sluttoppgjør
 • plan og bygningsrett
 • offentlige anskaffelser
 • bærekraft for entreprenører
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Våre forventninger

 • du bør minst ha 7 års erfaring innenfor et av de beskrevne fagområdene/avdelingene.
 • du er kundeorientert og selvstendig med god evne til å sette deg inn i komplekse prosesser.
 • du er god til å skape relasjoner og jobbe i team. Du er løsningsorientert, positiv og entusiastisk i utøvelse av faget.
 • du ønsker å være med å bygge et selskap for fremtiden.
 • det er ønskelig med egen portefølje

Om arbeidsgiveren

Codex advokat er samarbeidspartner og rådgiver for flere av Norges mest innovative og spennende selskaper med bærekraftfokus. Vi arbeider i tett samarbeid med våre kunder og har som mål å øke deres konkurransekraft og minimere risiko. Vår viktigste rolle er å bistå våre kunder med å fatte gode beslutninger og veilede dem for å nå deres mål.
Adresse: Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Codex Advokat