<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

BIM-tekniker og Prosjektutvikler Veidekke Bygg/Trøndelag

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
BIM-Tekniker

Om stillingen

Har du interesse for 3D-modellering og bruk av ny teknologi, og har BIM-erfaring fra bygg- og anleggsbransjen? Da kan du være den rette for oss!

Bygg Trøndelag har mange spennende oppdrag og søker en engasjert og fremtidsrettet BIM-tekniker.

Har du lagt blyant og papir på hylla, til fordel for digitale verktøy? Er du nysgjerrig, entusiastisk og fremtidsrettet? Liker du å dele ideer og kunnskap med de rundt deg? Er du kanskje en gamer? Ja, da kan du være vår drømmekandidat.

Arbeidsoppgaver

I jobben som BIM-tekniker vil du oppleve en variert arbeidsdag og en bred samarbeidsflate mot øvrig involverte i prosjektet. Oppgavene kan være driftsfase, samspills- og detaljprosjekteringsfase eller inne på kontoret som en del av tilbudsarbeid og kalkyle. 

 • Støtte prosjektene med BIM-kompetanse i prosjekterings- og driftsfase
 • Bidra til å definere BIM-leveransen i kontrakter med rådgivere
 • Ansvar for oppfølging av prosjektenes BIM-modeller- og BIM-relaterte prosesser
 • Bidra i arbeidet med å skape felles prosesser rundt bruken av BIM fra A til Å i prosjektene
 • Intern opplæring
 • Bidra til effektiv kommunikasjonsflyt og et godt samarbeidsklima
 • Opptegning av 3d-modeller til visualisering og mengdeuttak ifm. kalkyle og anbud
 • Logistikkplanlegging
 • Automatisering, finne løsninger for effektivisering
 • Bidra med visualiseringer etc. i tilbudspresentasjoner
 • Kunnskap- og erfaringsoverføring internt i prosjekteringsnettverk og mellom prosjekter

Kvalifikasjoner 

 • BIM-utdanning eller annen relevant utdanning innenfor byggebransjen, manglende utdanning kan kompenseres med arbeidserfaring
 • Bred forståelse og genuin interesse for BIM som verktøy
 • Gode IT-kunnskaper og interesse for ny teknologi, digitale verktøy og samhandlingsprosesser
 • God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne

i tillegg har du gjerne: 

 • Kompetanse innenfor BIM-relatert software som Solibri, Revit/Archicad etc
 • God forståelse for entreprenørens behov og utfordringer
 • Fagbrev og/eller bachelor- og masterutdannelse innenfor bygg- og anleggsfag
 • Kjennskap til de ulike faser og prosesser i et byggeprosjekt
 • Forståelse for begreper som VR, AR, MMI og Digital byggeplass
Prosjektutvikler - energisystemer, VVS og bærekraft

Om stillingen:

Bygg Trøndelag har mange spennende oppdrag, og søker en engasjert og fremtidsrettet prosjektutvikler som har faglig tyngde innen VVS og/eller energisystemer.

Har du et sterkt engasjement for bærekraftige løsninger og et ønske om å bidra til å skape morgendagens løsninger for energibruk og energiproduksjon i nye bygg. Ønsker du å delta i prosjektteam med engasjerte medarbeidere for de mest offensive og fremtidsrettede byggherrene, offentlige og private? Er du nysgjerrig, entusiastisk og fremtidsrettet? Liker du å dele ideer og kunnskap med de rundt deg? Ja, da kan du være vår drømmekandidat.

Arbeidsoppgaver

I jobben som prosjektutvikler hos oss vil du oppleve en variert arbeidsdag og en bred samarbeidsflate mot øvrig involverte i prosjektet. Du vil gå inn i et prosjektutviklingsteam med varierte oppgaver for store offentlige og private byggherrer. Vi jobber med utvikling av prosjekter helt fra idefasen og bidrar med løsningsforslag som hensyntar byggbarhet og, kostnader og bærekraft fra første stund. Oppgavene kan omfatte utvikling og oppfølging av prosjekter i ide-/skissefase, forprosjekt- og detaljprosjekteringsfase, ofte i samspillsentrepriser. Du vil også i perioder medvirke som en del av team i tilbudsarbeid og kalkyle. 

Vi har en egen gruppe med tekniske ledere (prosjektutvikling innen tekniske fag), og egen gruppe med miljøledere som jobber med bærekraft (prosjektutvikling innenfor miljø, klimagass, sirkulærøkonomi,  og økologi). Vi ønsker en erfaren og kunnskapsrik prosjektutvikler som kan inngå og bidra i begge disse gruppene.

Hovedoppgaver

 • Delta i prosjektutvikling med fokus på VVS, energi og bærekraft med fokus på innovasjon og framtidens energisystemer. Du vil få en hovedrolle i å finne de gode, fremtidsrettede energiløsningene for prosjektet
 • Bidra med fagkunnskap inn i prosjekter helt fra idefase til gjennomføring
 • Samarbeide i utvikling av nye prosjekter i team med eksterne rådgivere og tekniske entreprenører
 • Utvikling- og beskrivelse av tekniske systemer, energisystemer og tilhørende bærekraftselementer i fm. kalkyle og tilbud
 • Delta i tilbudsteam med ansvar for innhenting av UE- og leverandørtilbud for sine fagområder
 • Bidra i opplæring og kunnskapsformidling internt for å styrke forståelse for fagområdene i de ulike prosjektteamene
 • Bidra til effektiv kommunikasjonsflyt og et godt samarbeidsklima

Kvalifikasjoner

Utdannelse på bachelornivå og gjerne innen

 • Energikilder og produksjon i bygg
 • Energiutveksling, lagring og distribusjon i bygg og mellom bygg
 • Bygningsintegrerte energisystemer 
 • Inneklima, luftbehandling og ventilasjonsprinsipper, varme og kjølesystemer

Vi ønsker at du har kjennskap til og kunnskap om

 • Klimagassregnskap/CO2-regnskap, LCC/LACAC
 • BREEAM og andre miljøsertifiseringer
 • Erfaring fra byggeprosjekter som entreprenør eller rådgiverAdresse: Trondheim

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.


«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»


Stillingene inngår i Veidekke Bygg som driver landsdekkende byggevirksomhet med prosjekter innen boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Byggevirksomheten i Norge har ca. 2900 ansatte og omsetter for 14,7 mrd. (2020).


Veidekke Byggs virksomhet i Trøndelag består av en avdeling i Trondheim og en avdeling på Verdal (datterselskapet Grande Entreprenør AS). Veidekke Trøndelag gjennomfører alle typer byggeprosjekter og har spesialisert oss på gjennomføring av totalentrepriser i samspill med kunden. Vi bygger skoler, boliger, kontorbygg og andre næringsbygg som butikker og kjøpesentre, lager- og industribygg. Vi har siden 1997 bygget omtrent 2000 leiligheter i blokk og rekkehus. Veidekke Trøndelag har om lag 500 ansatte og en omsetning på ca. 1,5 mrd. kroner.

Les mer om Veidekke Bygg/Trøndelag

Stillingsbeskrivelse

BIM-Tekniker

Om stillingen

Har du interesse for 3D-modellering og bruk av ny teknologi, og har BIM-erfaring fra bygg- og anleggsbransjen? Da kan du være den rette for oss!

Bygg Trøndelag har mange spennende oppdrag og søker en engasjert og fremtidsrettet BIM-tekniker.

Har du lagt blyant og papir på hylla, til fordel for digitale verktøy? Er du nysgjerrig, entusiastisk og fremtidsrettet? Liker du å dele ideer og kunnskap med de rundt deg? Er du kanskje en gamer? Ja, da kan du være vår drømmekandidat.

Arbeidsoppgaver

I jobben som BIM-tekniker vil du oppleve en variert arbeidsdag og en bred samarbeidsflate mot øvrig involverte i prosjektet. Oppgavene kan være driftsfase, samspills- og detaljprosjekteringsfase eller inne på kontoret som en del av tilbudsarbeid og kalkyle. 

 • Støtte prosjektene med BIM-kompetanse i prosjekterings- og driftsfase
 • Bidra til å definere BIM-leveransen i kontrakter med rådgivere
 • Ansvar for oppfølging av prosjektenes BIM-modeller- og BIM-relaterte prosesser
 • Bidra i arbeidet med å skape felles prosesser rundt bruken av BIM fra A til Å i prosjektene
 • Intern opplæring
 • Bidra til effektiv kommunikasjonsflyt og et godt samarbeidsklima
 • Opptegning av 3d-modeller til visualisering og mengdeuttak ifm. kalkyle og anbud
 • Logistikkplanlegging
 • Automatisering, finne løsninger for effektivisering
 • Bidra med visualiseringer etc. i tilbudspresentasjoner
 • Kunnskap- og erfaringsoverføring internt i prosjekteringsnettverk og mellom prosjekter

Kvalifikasjoner 

 • BIM-utdanning eller annen relevant utdanning innenfor byggebransjen, manglende utdanning kan kompenseres med arbeidserfaring
 • Bred forståelse og genuin interesse for BIM som verktøy
 • Gode IT-kunnskaper og interesse for ny teknologi, digitale verktøy og samhandlingsprosesser
 • God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne

i tillegg har du gjerne: 

 • Kompetanse innenfor BIM-relatert software som Solibri, Revit/Archicad etc
 • God forståelse for entreprenørens behov og utfordringer
 • Fagbrev og/eller bachelor- og masterutdannelse innenfor bygg- og anleggsfag
 • Kjennskap til de ulike faser og prosesser i et byggeprosjekt
 • Forståelse for begreper som VR, AR, MMI og Digital byggeplass
Prosjektutvikler - energisystemer, VVS og bærekraft

Om stillingen:

Bygg Trøndelag har mange spennende oppdrag, og søker en engasjert og fremtidsrettet prosjektutvikler som har faglig tyngde innen VVS og/eller energisystemer.

Har du et sterkt engasjement for bærekraftige løsninger og et ønske om å bidra til å skape morgendagens løsninger for energibruk og energiproduksjon i nye bygg. Ønsker du å delta i prosjektteam med engasjerte medarbeidere for de mest offensive og fremtidsrettede byggherrene, offentlige og private? Er du nysgjerrig, entusiastisk og fremtidsrettet? Liker du å dele ideer og kunnskap med de rundt deg? Ja, da kan du være vår drømmekandidat.

Arbeidsoppgaver

I jobben som prosjektutvikler hos oss vil du oppleve en variert arbeidsdag og en bred samarbeidsflate mot øvrig involverte i prosjektet. Du vil gå inn i et prosjektutviklingsteam med varierte oppgaver for store offentlige og private byggherrer. Vi jobber med utvikling av prosjekter helt fra idefasen og bidrar med løsningsforslag som hensyntar byggbarhet og, kostnader og bærekraft fra første stund. Oppgavene kan omfatte utvikling og oppfølging av prosjekter i ide-/skissefase, forprosjekt- og detaljprosjekteringsfase, ofte i samspillsentrepriser. Du vil også i perioder medvirke som en del av team i tilbudsarbeid og kalkyle. 

Vi har en egen gruppe med tekniske ledere (prosjektutvikling innen tekniske fag), og egen gruppe med miljøledere som jobber med bærekraft (prosjektutvikling innenfor miljø, klimagass, sirkulærøkonomi,  og økologi). Vi ønsker en erfaren og kunnskapsrik prosjektutvikler som kan inngå og bidra i begge disse gruppene.

Hovedoppgaver

 • Delta i prosjektutvikling med fokus på VVS, energi og bærekraft med fokus på innovasjon og framtidens energisystemer. Du vil få en hovedrolle i å finne de gode, fremtidsrettede energiløsningene for prosjektet
 • Bidra med fagkunnskap inn i prosjekter helt fra idefase til gjennomføring
 • Samarbeide i utvikling av nye prosjekter i team med eksterne rådgivere og tekniske entreprenører
 • Utvikling- og beskrivelse av tekniske systemer, energisystemer og tilhørende bærekraftselementer i fm. kalkyle og tilbud
 • Delta i tilbudsteam med ansvar for innhenting av UE- og leverandørtilbud for sine fagområder
 • Bidra i opplæring og kunnskapsformidling internt for å styrke forståelse for fagområdene i de ulike prosjektteamene
 • Bidra til effektiv kommunikasjonsflyt og et godt samarbeidsklima

Kvalifikasjoner

Utdannelse på bachelornivå og gjerne innen

 • Energikilder og produksjon i bygg
 • Energiutveksling, lagring og distribusjon i bygg og mellom bygg
 • Bygningsintegrerte energisystemer 
 • Inneklima, luftbehandling og ventilasjonsprinsipper, varme og kjølesystemer

Vi ønsker at du har kjennskap til og kunnskap om

 • Klimagassregnskap/CO2-regnskap, LCC/LACAC
 • BREEAM og andre miljøsertifiseringer
 • Erfaring fra byggeprosjekter som entreprenør eller rådgiverAdresse: Trondheim

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Veidekke Bygg/Trøndelag