<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

TANNHELSESEKRETÆR (fleire vikariat) Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Tannhelsesekretær (fleire vikariat)

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , er det ledig vikariat som tannhelsesekretær. Dei ledige vikariata kan vere deltids- og heiltidsstillingar, og for ulik  tidsperiode. Tidsperioden kan vere frå 6 til 18 månader.

 Den som vert tilsett må rekne med å  gjere teneste ved ulike fagseksjonar/einingar etter instituttets behov. Instituttet har følgjande seksjonar/einingar:  endodonti, førebyggjande tannhelse, gerodontologi og samfunnsodontologi, kariologi, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk, pedodonti, periodonti, hovudresepsjon og pasientinnskriving.

Tannhelsesekretæren vil arbeide i team saman med tannlege og ha ansvar for studentar i kvar økt på klinikken.


Arbeidsoppgåver:
 • Pasientomsorg
 • Assistanse til tannlegar/tannpleiarar og studentar
 • Røntgenfotografering
 • Opplæring av studentar i hygiene
 • Oppdekking, etterfylling av instrument og materialar
 • Reinhald, sterilisering, vedlikehald av utstyr
 • Pasientadministrative oppgåver
 • Kjenne til og etterleve gjeldande rutinar i smittevern i klinisk odontologisk praksis

Andre oppgåver kan leggast til stillinga.

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:
 • Søkjarar må autorisasjon som tannhelsesekretær
 • Erfaring som tannhelsesekretær er eit ønskje
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativ
 • Ha god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Kompetanse innan data og Opus journalsystem
 • Digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Handtera telefonar
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø

Den som vert tilsett må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Ved vurderinga vert det lagt vekt på personlege eigenskapar.


Vi tilbyr:
 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • lønssteg 38-44 etter tenesteansiennitet (kode 1545/lønsramme 09.10), for tida 387 100 – 419 600 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode

Søknaden skal innehalde:
 • Søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer og kvifor du passar til stillinga
 • Kva stillingsbrøk du ønskjer
 • CV
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknadane vert sendt elektronisk til nemnda som skal vurdere desse. Søknadane vert vurdert med den informasjonen som ligg i Jobbnorge ved søknadsfristens utløp.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til klinikkleiar Neshe Lie, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.365 ledige stillinger
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Tannhelsesekretær (fleire vikariat)

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , er det ledig vikariat som tannhelsesekretær. Dei ledige vikariata kan vere deltids- og heiltidsstillingar, og for ulik  tidsperiode. Tidsperioden kan vere frå 6 til 18 månader.

 Den som vert tilsett må rekne med å  gjere teneste ved ulike fagseksjonar/einingar etter instituttets behov. Instituttet har følgjande seksjonar/einingar:  endodonti, førebyggjande tannhelse, gerodontologi og samfunnsodontologi, kariologi, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk, pedodonti, periodonti, hovudresepsjon og pasientinnskriving.

Tannhelsesekretæren vil arbeide i team saman med tannlege og ha ansvar for studentar i kvar økt på klinikken.


Arbeidsoppgåver:
 • Pasientomsorg
 • Assistanse til tannlegar/tannpleiarar og studentar
 • Røntgenfotografering
 • Opplæring av studentar i hygiene
 • Oppdekking, etterfylling av instrument og materialar
 • Reinhald, sterilisering, vedlikehald av utstyr
 • Pasientadministrative oppgåver
 • Kjenne til og etterleve gjeldande rutinar i smittevern i klinisk odontologisk praksis

Andre oppgåver kan leggast til stillinga.

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:
 • Søkjarar må autorisasjon som tannhelsesekretær
 • Erfaring som tannhelsesekretær er eit ønskje
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativ
 • Ha god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Kompetanse innan data og Opus journalsystem
 • Digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Handtera telefonar
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø

Den som vert tilsett må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Ved vurderinga vert det lagt vekt på personlege eigenskapar.


Vi tilbyr:
 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • lønssteg 38-44 etter tenesteansiennitet (kode 1545/lønsramme 09.10), for tida 387 100 – 419 600 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode

Søknaden skal innehalde:
 • Søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer og kvifor du passar til stillinga
 • Kva stillingsbrøk du ønskjer
 • CV
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknadane vert sendt elektronisk til nemnda som skal vurdere desse. Søknadane vert vurdert med den informasjonen som ligg i Jobbnorge ved søknadsfristens utløp.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til klinikkleiar Neshe Lie, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 23
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 27
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
62 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen