<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i byggeteknikk Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i byggeteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Stillingen omfatter undervisning og forskning innen bygningsfysikk som grunnleggende fagområde.  Stillingen skal bidra i undervisningen av flere emner på både bachelor- og masternivå og styrke forskningen på områder som bærekraftige og energieffektive bygninger og innen bygningsforvaltning.  Instituttet deltar i planleggingen av en tverrfaglig masterutdanning innen energiteknologi der instituttets fordypning blir innen bærekraftige bygninger

Arbeidssted er campus Bergen


Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingsinnehaverne skal undervise og veilede på bachelor, master, førsteamanuensis og Phd nivå. Den som ansettes skal bidra med forskning og fagutvikling innenfor bærekraftig bygninger og FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold). I tillegg vil vedkommende få en sentral rolle i utvikling av masterutdanning i bærekraftige bygg.


Kvalifikasjoner:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av 

Formell utdanning og kompetanse:

 • Kompetanse innen fagområdene bygningsfysikk og/eller bygningsforvaltning
 • For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves teknisk doktorgrad innen ett eller fleire av fagområdene bygningsfysikk, installasjoner, inneklima, materialbruk og bygningers livssyklus. Relevant erfaing fra utdanning, forskning og utvilkingsprosjekt vil bli vektlagt.
 • For tilsetting som høgskolelektor kreves relevant sivilingeniørutdanning elller tilsvarende innen samme fagområde. God innsikt i regelverket som Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter (SAK10 og TEK17) vil bli vektlagt. Erfaring med Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU) vil bli vektlagt, gjerne med erfaring fra eiendomsbesitter.
 • Bredt bransje nettverk 
 • Erfaring med å skaffe prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra norsk byggebransje vil bli vektlagt og dette gjelder særlig innen FDV i bygg

Det kreves dokumentert vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagområdet. Den vitenskapelige produksjon skal vise forståelse av eget fag, bred og god innsikt i fagområdet og bred innsikt i tilgrensede områder. Den vitenskapelige produksjon frå siste 5 år skal tillegges særskilt vekt.

Undervisningsspråket er til vanlig norsk, og søkere som ikke behersker  norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Evne til å ta initiativ
 • Engasjement

Søkeren bør dokumentere gode evner til og erfaring med veiledning av studenter. Videre ser vi etter en søker med erfaring med formidling av vitenskapelige problemstillinger og resultater til fora utenfor akademia. Relevant kompetanse til formidling til brukere innenfor offentlig forvaltning og næringsliv er ønskelig.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. 

For stilling som førsteamanuensis  skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • vitenskapelige arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med 

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling

Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - Førsteamanuensis / 1198 - Førstelektor / 1008 - Høgskulelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

Instituttleder Arve Leiknes, +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Logg inn for å se kontaktinformasjon

2) Tittel, navn, telefon


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i byggeteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Stillingen omfatter undervisning og forskning innen bygningsfysikk som grunnleggende fagområde.  Stillingen skal bidra i undervisningen av flere emner på både bachelor- og masternivå og styrke forskningen på områder som bærekraftige og energieffektive bygninger og innen bygningsforvaltning.  Instituttet deltar i planleggingen av en tverrfaglig masterutdanning innen energiteknologi der instituttets fordypning blir innen bærekraftige bygninger

Arbeidssted er campus Bergen


Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingsinnehaverne skal undervise og veilede på bachelor, master, førsteamanuensis og Phd nivå. Den som ansettes skal bidra med forskning og fagutvikling innenfor bærekraftig bygninger og FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold). I tillegg vil vedkommende få en sentral rolle i utvikling av masterutdanning i bærekraftige bygg.


Kvalifikasjoner:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av 

Formell utdanning og kompetanse:

 • Kompetanse innen fagområdene bygningsfysikk og/eller bygningsforvaltning
 • For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves teknisk doktorgrad innen ett eller fleire av fagområdene bygningsfysikk, installasjoner, inneklima, materialbruk og bygningers livssyklus. Relevant erfaing fra utdanning, forskning og utvilkingsprosjekt vil bli vektlagt.
 • For tilsetting som høgskolelektor kreves relevant sivilingeniørutdanning elller tilsvarende innen samme fagområde. God innsikt i regelverket som Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter (SAK10 og TEK17) vil bli vektlagt. Erfaring med Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU) vil bli vektlagt, gjerne med erfaring fra eiendomsbesitter.
 • Bredt bransje nettverk 
 • Erfaring med å skaffe prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra norsk byggebransje vil bli vektlagt og dette gjelder særlig innen FDV i bygg

Det kreves dokumentert vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagområdet. Den vitenskapelige produksjon skal vise forståelse av eget fag, bred og god innsikt i fagområdet og bred innsikt i tilgrensede områder. Den vitenskapelige produksjon frå siste 5 år skal tillegges særskilt vekt.

Undervisningsspråket er til vanlig norsk, og søkere som ikke behersker  norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Evne til å ta initiativ
 • Engasjement

Søkeren bør dokumentere gode evner til og erfaring med veiledning av studenter. Videre ser vi etter en søker med erfaring med formidling av vitenskapelige problemstillinger og resultater til fora utenfor akademia. Relevant kompetanse til formidling til brukere innenfor offentlig forvaltning og næringsliv er ønskelig.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. 

For stilling som førsteamanuensis  skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • vitenskapelige arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med 

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling

Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - Førsteamanuensis / 1198 - Førstelektor / 1008 - Høgskulelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

Instituttleder Arve Leiknes, +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Logg inn for å se kontaktinformasjon

2) Tittel, navn, telefon


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 19
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 24
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 26
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Høgskulen på Vestlandet