<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i odontologi (kjeveortopedi) Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Stillingen er knyttet til Avdeling for kjeveortopedi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområdet er odontologi, og spesialområdet er kjeveortopedi.

Avdelingen har ansvar for forskning, undervisning og formidling innen sitt spesialområde, og undervisningen skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner for fakultetets studieprogrammer innen odontologi og tannpleie. Avdelingen har også ansvar for spesialistutdanningen i kjeveortopedi.

Undervisningsrelatert arbeid utgjør 45 % av stillingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver


Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen odontologi (kjeveortopedi)
 • Spesialistutdanning i kjeveortopedi og norsk godkjenning som spesialist
 • Bred klinisk erfaring innen spesialområdet kjeveortopedi
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse, må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet gis en frist på to år for å lære norsk.


Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, ansvarsbevissthet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 650 300 til kr 752 800 (ltr 70-77) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Bekreftelse på veilederskapet må vedlegges.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)


Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Andre opplysninger

Det skal benyttes intervju (eventuelt: og prøveundervisning) i ansettelsesprosessen. I rangeringen av kompetente søkere, vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vennligst se  og.

Vi viser også til .

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Instituttleder Carl Hjortsjö tlf Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Fagleder Vaska Vandevska-Radunovich tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Stillingen er knyttet til Avdeling for kjeveortopedi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområdet er odontologi, og spesialområdet er kjeveortopedi.

Avdelingen har ansvar for forskning, undervisning og formidling innen sitt spesialområde, og undervisningen skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner for fakultetets studieprogrammer innen odontologi og tannpleie. Avdelingen har også ansvar for spesialistutdanningen i kjeveortopedi.

Undervisningsrelatert arbeid utgjør 45 % av stillingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver


Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen odontologi (kjeveortopedi)
 • Spesialistutdanning i kjeveortopedi og norsk godkjenning som spesialist
 • Bred klinisk erfaring innen spesialområdet kjeveortopedi
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse, må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet gis en frist på to år for å lære norsk.


Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, ansvarsbevissthet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 650 300 til kr 752 800 (ltr 70-77) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Bekreftelse på veilederskapet må vedlegges.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)


Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Andre opplysninger

Det skal benyttes intervju (eventuelt: og prøveundervisning) i ansettelsesprosessen. I rangeringen av kompetente søkere, vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vennligst se  og.

Vi viser også til .

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Instituttleder Carl Hjortsjö tlf Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Fagleder Vaska Vandevska-Radunovich tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 26
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 28
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2021
  90 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 02
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Universitetet i Oslo