<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vaktmeister Gulen kommune Eigedomsforvaltning

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Vi har ledig 2*100% faste stillingar som vaktmeister, med oppstart snarast/ etter avtale. Stillingane ligg til eining eigedomsforvaltning, der me er 24 tilsette som hovudsakleg jobbar med bygg/eigedomsforvaltning, reinhaldsteneste, veg, vatn og avløp samt prosjekt/ byggeleiing innanfor fagfelta.

 • Stilling 1: Stillinga er for tida lagt til Brekke-området, men heile kommunen kan vere arbeidsstad.
 • Stilling 2: Stillinga er fort ida lagt til Eivindvik-området, med houvddel av stillinga på Gulen sjukeheim, men heile kommunen kan vere arbeidsstad.

Dersom det er søkjarar som berre ynskjer å søkje på ein av desse stillingane, eventuelt føretrekk ei framfor den andre, ber vi om at de oppgjer dette i søknaden.

Arbeidsoppgåver:

 • Drift og vedlikehaldsoppgåve på kommunale bygg, VA- anlegg, uteområde
 • Internkontrollar og avviksrapportering/ utbetring
 • Bruke driftssystem som SD anlegg og FDV system
 • Andre oppgåver som måtte kome til

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innanfor relevant fagområde (røyrleggar, elektrikar, tømrar, byggdriftar). Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Har relevant arbeidserfaring frå arbeidslivet
 • Har grunnleggande datakunnskap
 • Gode norskkunnskap muntleg og skriftleg
 • Krav om førarkort kl B

Personlege eigenskapar:

 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillingar
 • Kunne arbeide sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Strukturert, systematisk og leverer arbeid av god kvalitet
 • Løysingsorientert, fleksibel og sørvisinnstilt
 • Har gode samarbeidsevner og er ein god lagspelar
 • Er initiativrik og likar å halda seg fagleg oppdatert
 • Trivst med fysisk arbeid
 • Å vere personleg eigna vil verte vektlagt ved tilsetjing

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Løn etter tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Einingsleiar Kristoffer Elvebakke, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Vis alle 29.020 ledige stillinger

Gulen kommune ligg på sørsida av Sognefjorden, heilt ut mot havet. Innbyggjartalet er ca. 2 300. Kommunen har ca. 400 tilsette, som arbeider etter visjonen "samarbeid for utvikling"!

Les mer om Gulen kommune Eigedomsforvaltning

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Vi har ledig 2*100% faste stillingar som vaktmeister, med oppstart snarast/ etter avtale. Stillingane ligg til eining eigedomsforvaltning, der me er 24 tilsette som hovudsakleg jobbar med bygg/eigedomsforvaltning, reinhaldsteneste, veg, vatn og avløp samt prosjekt/ byggeleiing innanfor fagfelta.

 • Stilling 1: Stillinga er for tida lagt til Brekke-området, men heile kommunen kan vere arbeidsstad.
 • Stilling 2: Stillinga er fort ida lagt til Eivindvik-området, med houvddel av stillinga på Gulen sjukeheim, men heile kommunen kan vere arbeidsstad.

Dersom det er søkjarar som berre ynskjer å søkje på ein av desse stillingane, eventuelt føretrekk ei framfor den andre, ber vi om at de oppgjer dette i søknaden.

Arbeidsoppgåver:

 • Drift og vedlikehaldsoppgåve på kommunale bygg, VA- anlegg, uteområde
 • Internkontrollar og avviksrapportering/ utbetring
 • Bruke driftssystem som SD anlegg og FDV system
 • Andre oppgåver som måtte kome til

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innanfor relevant fagområde (røyrleggar, elektrikar, tømrar, byggdriftar). Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Har relevant arbeidserfaring frå arbeidslivet
 • Har grunnleggande datakunnskap
 • Gode norskkunnskap muntleg og skriftleg
 • Krav om førarkort kl B

Personlege eigenskapar:

 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillingar
 • Kunne arbeide sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Strukturert, systematisk og leverer arbeid av god kvalitet
 • Løysingsorientert, fleksibel og sørvisinnstilt
 • Har gode samarbeidsevner og er ein god lagspelar
 • Er initiativrik og likar å halda seg fagleg oppdatert
 • Trivst med fysisk arbeid
 • Å vere personleg eigna vil verte vektlagt ved tilsetjing

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Løn etter tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Einingsleiar Kristoffer Elvebakke, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Gulen kommune Eigedomsforvaltning