<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingene

Ved Enhet for legeutdanning (ELU) er det ledig fast 100 % stilling som Rådgiver tilknyttet Finnmarksmodellen. 

Enhet for legeutdanning er en seksjon i administrasjonen ved . Seksjonen leder og driver profesjonsstudiet i medisin i samarbeid med de tre medisinske instituttene Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Enhet for legeutdanning ledes faglig av studieleder og administrativt av seksjonsleder, og har til sammen 10 ansatte fordelt på studiestedene Bodø (Bodøpakken), Hammerfest (Finnmarksmodellen) og Tromsø.

Stillingen som rådgiver er tilknyttet Finnmarksmodellen, og arbeidssted er UiT i Hammerfest.
Finnmarksmodellen er et regionalisert studietilbud der 12 studenter tar de to siste årenes av medisinstudiet i Finnmark. Hammerfest er hovedbase i tillegg til undervisningsmoduler i Alta og Karasjok.

I 2024 skal Nye Hammerfest sykehus være ferdig. Det nye sykehuset blir unikt når det kommer til samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske universitet og blir en ny og spennende undervisningsarena og arbeidsplass.

Arbeidssted er UiT i Hammerfest.


Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning og oppfølging av enkeltstudenter og være førstelinjekontakt for studenter i Finnmarksmodellen sammen med studiekonsulent.
 • Sammen med studiekonsulent planlegge og koordinere undervisning i Finnmarksmodellens undervisningssteder (Alta, Hammerfest og Karasjok).
 • Sammen med studiekonsulent i Finnmark ha ansvar for administrering av sensur knyttet til masteroppgavene på 5. studieår.
 • Førstelinjekontakt og instituttenes lokale representant i oppfølging av ansatte ved IKM og ISM, og øvrige timelønnede lokalisert i Finnmark.
 • Budsjett og regnskapsarbeid.
 • Organisere og gjennomføre viktige årlige samarbeidsmøter med partene i Finnmarksmodellen.
 • Ved behov utføre andre oppgaver relevant for desentralisert utdanning i Finnmark på tvers av regionene i Nord-Norge.
 • Administrativ støtte for stedlig studieleder i Finnmark.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidet innebærer tett samarbeid med de ansatte i Enhet for legeutdanning i Bodø og Tromsø, og faglige ansatte i Finnmarksmodellen og de kliniske fagmiljøene ved Finnmarkssykehuset i Alta, Hammerfest og Karasjok.

Rådgiverens nærmeste overordnede er Seksjonsleder og Studieleder ved ELU. Rådgiverens arbeid innebærer også et tett samarbeid med alle ansatte i ELU i Tromsø og Bodø. Deler av oppgavene knyttet til stillingen retter seg mot de involverte instituttene. Dette medfører behov for et godt samarbeid også med ledelsen og studieadministrasjonen ved disse.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Seksjonsleder Stine Skogdal: 

eller stedlig studieleder Ingrid Petrikke Olsen:


Kvalifikasjoner

KVALIFIKASJONSKRAV:

 • Relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang og relevant praksis.
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk.
 • God administrativ IT-kompetanse.

DET ER EN FORDEL OM DU HAR:

 • Arbeidserfaring fra universitets/ høgskolesektoren, fra administrativt personalarbeid eller studieadministrativt arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med budsjett og regnskap i organisasjoner
 • Erfaring med digitale administrative verktøy.
 • Erfaring med koordinering og tilrettelegging av aktiviteter.

VI ØNSKER EN PERSON SOM:

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge relasjoner.
 • Har evne til å jobbe i hovedsak selvstendig, men også i ulike team.
 • Er strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har evne til å holde oversikt over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse – en god pensjonsordning som gir tilgang til forsikrings- og låneordninger.
 • Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ i kode 1434. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Ålesund
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Vi er på jakt etter deg som kan bidra til at beboerne hos oss får gode hverdager tilpasset den enkelte.
28.09.2021 Molde
Er du interessert i å være med i starten av ett nytt og spennende bolig-prosjekt? Vi ser etter deg som
28.09.2021 Oslo
Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vis alle 25.077 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Ved Enhet for legeutdanning (ELU) er det ledig fast 100 % stilling som Rådgiver tilknyttet Finnmarksmodellen. 

Enhet for legeutdanning er en seksjon i administrasjonen ved . Seksjonen leder og driver profesjonsstudiet i medisin i samarbeid med de tre medisinske instituttene Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Enhet for legeutdanning ledes faglig av studieleder og administrativt av seksjonsleder, og har til sammen 10 ansatte fordelt på studiestedene Bodø (Bodøpakken), Hammerfest (Finnmarksmodellen) og Tromsø.

Stillingen som rådgiver er tilknyttet Finnmarksmodellen, og arbeidssted er UiT i Hammerfest.
Finnmarksmodellen er et regionalisert studietilbud der 12 studenter tar de to siste årenes av medisinstudiet i Finnmark. Hammerfest er hovedbase i tillegg til undervisningsmoduler i Alta og Karasjok.

I 2024 skal Nye Hammerfest sykehus være ferdig. Det nye sykehuset blir unikt når det kommer til samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske universitet og blir en ny og spennende undervisningsarena og arbeidsplass.

Arbeidssted er UiT i Hammerfest.


Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning og oppfølging av enkeltstudenter og være førstelinjekontakt for studenter i Finnmarksmodellen sammen med studiekonsulent.
 • Sammen med studiekonsulent planlegge og koordinere undervisning i Finnmarksmodellens undervisningssteder (Alta, Hammerfest og Karasjok).
 • Sammen med studiekonsulent i Finnmark ha ansvar for administrering av sensur knyttet til masteroppgavene på 5. studieår.
 • Førstelinjekontakt og instituttenes lokale representant i oppfølging av ansatte ved IKM og ISM, og øvrige timelønnede lokalisert i Finnmark.
 • Budsjett og regnskapsarbeid.
 • Organisere og gjennomføre viktige årlige samarbeidsmøter med partene i Finnmarksmodellen.
 • Ved behov utføre andre oppgaver relevant for desentralisert utdanning i Finnmark på tvers av regionene i Nord-Norge.
 • Administrativ støtte for stedlig studieleder i Finnmark.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidet innebærer tett samarbeid med de ansatte i Enhet for legeutdanning i Bodø og Tromsø, og faglige ansatte i Finnmarksmodellen og de kliniske fagmiljøene ved Finnmarkssykehuset i Alta, Hammerfest og Karasjok.

Rådgiverens nærmeste overordnede er Seksjonsleder og Studieleder ved ELU. Rådgiverens arbeid innebærer også et tett samarbeid med alle ansatte i ELU i Tromsø og Bodø. Deler av oppgavene knyttet til stillingen retter seg mot de involverte instituttene. Dette medfører behov for et godt samarbeid også med ledelsen og studieadministrasjonen ved disse.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Seksjonsleder Stine Skogdal: 

eller stedlig studieleder Ingrid Petrikke Olsen:


Kvalifikasjoner

KVALIFIKASJONSKRAV:

 • Relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang og relevant praksis.
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk.
 • God administrativ IT-kompetanse.

DET ER EN FORDEL OM DU HAR:

 • Arbeidserfaring fra universitets/ høgskolesektoren, fra administrativt personalarbeid eller studieadministrativt arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med budsjett og regnskap i organisasjoner
 • Erfaring med digitale administrative verktøy.
 • Erfaring med koordinering og tilrettelegging av aktiviteter.

VI ØNSKER EN PERSON SOM:

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge relasjoner.
 • Har evne til å jobbe i hovedsak selvstendig, men også i ulike team.
 • Er strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har evne til å holde oversikt over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse – en god pensjonsordning som gir tilgang til forsikrings- og låneordninger.
 • Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ i kode 1434. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
24 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet