<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Studiekonsulent UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingene

Ved Enhet for legeutdanning (ELU) er det ledig en 100 % stilling som studiekonsulent. 

Enhet for legeutdanning er en seksjon i administrasjonen ved . Seksjonen leder og driver profesjonsstudiet i medisin i samarbeid med de tre medisinske instituttene Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Enhet for legeutdanning ledes faglig av studieleder og administrativt av seksjonsleder, og har til sammen 10 ansatte fordelt på studiestedene Bodø (Bodøpakken), Hammerfest (Finnmarksmodellen) og Tromsø.
Stillingen som studiekonsulent er tilknyttet Finnmarksmodellen, og arbeidssted er UiT i Hammerfest.
Finnmarksmodellen er et regionalisert studietilbud der 12 studenter tar de to siste årenes av medisinstudiet i Finnmark. Hammerfest er hovedbase i tillegg til undervisningsmoduler i Alta og Karasjok.

I 2024 skal Nye Hammerfest sykehus være ferdig. Det nye sykehuset blir unikt når det kommer til samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske universitet og blir en ny og spennende undervisningsarena og arbeidsplass.

Arbeidssted er UiT i Hammerfest.

Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning og oppfølging av enkeltstudenter og være førstelinjekontakt for studenter i Finnmarksmodellen.
 • Planlegge semester- og timeplaner i samarbeid med faglige ansatte.
 • Koordinere undervisning på Finnmarksmodellens undervisningssteder (Alta, Hammerfest og Karasjok).
 • Organisere tverrfaglig undervisning sammen med samarbeidsaktører.
 • Planlegge og gjennomføre eksamen og eksamensprosessen i samarbeid med eksamensansvarlige.
 • Administrativ støtte for stedlig studieleder i Finnmark.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidet innebærer tett samarbeid med de ansatte i Enhet for legeutdanning i Bodø og Tromsø, og faglige ansatte i Finnmarksmodellen og de kliniske fagmiljøene ved Finnmarkssykehuset i Alta, Hammerfest og Karasjok.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Seksjonsleder Stine Skogdal: 

eller stedlig studieleder Ingrid Petrikke Olsen:


Kvalifikasjoner

KVALIFIKASJONSKRAV:

 • Relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang og relevant praksis.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk.
 • God administrativ IT-kompetanse.

DET ER EN FORDEL OM DU HAR:

 • arbeidserfaring fra universitets/ høgskolesektoren, fortrinnsvis fra studieadministrativt arbeid.
 • erfaring med digitale administrative verktøy.
 • erfaring med koordinering og tilrettelegging av aktiviteter.

VI ØNSKER EN PERSON SOM:

 • har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge relasjoner.
 • har evne til å jobbe i hovedsak selvstendig, men også i ulike team.
 • er strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har evne til å holde oversikt over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.





Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Har du høy maskinteknisk interesse, evner du å skape tillit – og har du i tillegg erfaring med heiser og
02.09.2021 Lillestrøm
Jeg er en hyggelig og sosial dame på 42 år som søker assistent. Bor i egen leilighet sammen med min
23.09.2021 Trondheim
Vis alle 30.009 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Ved Enhet for legeutdanning (ELU) er det ledig en 100 % stilling som studiekonsulent. 

Enhet for legeutdanning er en seksjon i administrasjonen ved . Seksjonen leder og driver profesjonsstudiet i medisin i samarbeid med de tre medisinske instituttene Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Enhet for legeutdanning ledes faglig av studieleder og administrativt av seksjonsleder, og har til sammen 10 ansatte fordelt på studiestedene Bodø (Bodøpakken), Hammerfest (Finnmarksmodellen) og Tromsø.
Stillingen som studiekonsulent er tilknyttet Finnmarksmodellen, og arbeidssted er UiT i Hammerfest.
Finnmarksmodellen er et regionalisert studietilbud der 12 studenter tar de to siste årenes av medisinstudiet i Finnmark. Hammerfest er hovedbase i tillegg til undervisningsmoduler i Alta og Karasjok.

I 2024 skal Nye Hammerfest sykehus være ferdig. Det nye sykehuset blir unikt når det kommer til samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske universitet og blir en ny og spennende undervisningsarena og arbeidsplass.

Arbeidssted er UiT i Hammerfest.

Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning og oppfølging av enkeltstudenter og være førstelinjekontakt for studenter i Finnmarksmodellen.
 • Planlegge semester- og timeplaner i samarbeid med faglige ansatte.
 • Koordinere undervisning på Finnmarksmodellens undervisningssteder (Alta, Hammerfest og Karasjok).
 • Organisere tverrfaglig undervisning sammen med samarbeidsaktører.
 • Planlegge og gjennomføre eksamen og eksamensprosessen i samarbeid med eksamensansvarlige.
 • Administrativ støtte for stedlig studieleder i Finnmark.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidet innebærer tett samarbeid med de ansatte i Enhet for legeutdanning i Bodø og Tromsø, og faglige ansatte i Finnmarksmodellen og de kliniske fagmiljøene ved Finnmarkssykehuset i Alta, Hammerfest og Karasjok.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Seksjonsleder Stine Skogdal: 

eller stedlig studieleder Ingrid Petrikke Olsen:


Kvalifikasjoner

KVALIFIKASJONSKRAV:

 • Relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang og relevant praksis.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk.
 • God administrativ IT-kompetanse.

DET ER EN FORDEL OM DU HAR:

 • arbeidserfaring fra universitets/ høgskolesektoren, fortrinnsvis fra studieadministrativt arbeid.
 • erfaring med digitale administrative verktøy.
 • erfaring med koordinering og tilrettelegging av aktiviteter.

VI ØNSKER EN PERSON SOM:

 • har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge relasjoner.
 • har evne til å jobbe i hovedsak selvstendig, men også i ulike team.
 • er strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har evne til å holde oversikt over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.





Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 26
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
28 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet