<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Dommerfullmektig Oslo tingrett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Oslo tingrett har 2 ledige stillinger som dommerfullmektig. Tingretten er en fullfaglig domstol, der avdeling 1-7 behandler tvistesaker og straffesaker, mens avdeling 8-9 behandler midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsboskifte, felleseieskifte, tvangsfullbyrdelse, og tvistesaker knyttet til disse saksområdene, samt gjeldsordning og notarialforretninger. Denne rekrutteringen er knyttet til avdeling 8-9.

Omfattende saksmengde og god variasjon gir gode muligheter for bred faglig og personlig utvikling. En rekke av sakene haster og krever særlig hurtig behandling.

Vi er en hektisk og hyggelig arbeidsplass, med et mangfoldig og godt fagmiljø.

Stillingen krever høy faglig kompetanse, personlig egnethet og relevant arbeidserfaring.

Et grunnleggende krav til dommere er høy etisk standard og integritet. Dommere må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolenes institusjonelle uavhengighet. De må ha en tillitvekkende opptreden i retten og kunne kommunisere godt på alle nivåer gjennom faglig tyngde, respekt og gjennomslagskraft.


Sentrale arbeidsoppgaver er
 • saksforberedelse
 • aministrere og lede rettsmøter
 • skrive avgjørelser i form av dommer, kjennelser og beslutninger

Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/cand jur eller master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • god digital forståelse og IT-kompetanse
 • norsk statsborgerskap

Uttømmende politiattest vil bli innhentet for de kandidatene som blir ansatt.

Personlige egenskaper
 • analytisk og med evne til å utøve godt juridisk skjønn
 • arbeider selvstendig og er i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • kommuniserer godt muntlig og skriftlig
 • god gjennomføringsevne
 • fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • god rolleforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr
 • 100 % stilling som dommerfullmektig i 2 år, med mulighet for forlengelse inntil 5 år

 • lønn i henhold til den alminnelige dommerfullmektigavtalen*

 • et godt fagmiljø med muligheter for bred faglig og personlig utvikling

 • gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 • et aktivt bedriftsidrettslag og tilgang til treningsrom i tinghuset

* Søkere med to års erfaring som dommerfullmektig lønnes med brutto kr. 592.891,- med opprykk etter ytterligere ett år til brutto kr. 619.521,-. Deretter opprykk etter ytterligere ett år til brutto kr. 621.531,-. 

Andre opplysninger om stillingen og prosessen

For nærmere opplysninger kan du henvende deg til avdelingsleder/tingrettsdommer Hilde Gaarder eller avdelingsleder/tingrettsdommer Hanne Tenden på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon om domstolen finner du på . Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette .

Personopplysninger i søknad og CV behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på . Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA. Vi utarbeider offentlig søkerliste. Vi viser i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, om muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.Søknad med vitnemål og vedlegg sendes innen 23.08.2021 via  .

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vis alle 27.459 ledige stillinger
Oslo tingrett er landets største domstol med ca 100 dommere og dommerfullmektiger og 130 saksbehandlere. Vi holder til i gode lokaler i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger og en administrasjonsavdeling. Administrasjonsavdelingen ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca 2500 sivile saker og 9500 straffesaker. Vi legger stor vekt på høy kvalitet i alt vårt arbeid, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Les mer om Oslo tingrett

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Oslo tingrett har 2 ledige stillinger som dommerfullmektig. Tingretten er en fullfaglig domstol, der avdeling 1-7 behandler tvistesaker og straffesaker, mens avdeling 8-9 behandler midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsboskifte, felleseieskifte, tvangsfullbyrdelse, og tvistesaker knyttet til disse saksområdene, samt gjeldsordning og notarialforretninger. Denne rekrutteringen er knyttet til avdeling 8-9.

Omfattende saksmengde og god variasjon gir gode muligheter for bred faglig og personlig utvikling. En rekke av sakene haster og krever særlig hurtig behandling.

Vi er en hektisk og hyggelig arbeidsplass, med et mangfoldig og godt fagmiljø.

Stillingen krever høy faglig kompetanse, personlig egnethet og relevant arbeidserfaring.

Et grunnleggende krav til dommere er høy etisk standard og integritet. Dommere må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolenes institusjonelle uavhengighet. De må ha en tillitvekkende opptreden i retten og kunne kommunisere godt på alle nivåer gjennom faglig tyngde, respekt og gjennomslagskraft.


Sentrale arbeidsoppgaver er
 • saksforberedelse
 • aministrere og lede rettsmøter
 • skrive avgjørelser i form av dommer, kjennelser og beslutninger

Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/cand jur eller master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • god digital forståelse og IT-kompetanse
 • norsk statsborgerskap

Uttømmende politiattest vil bli innhentet for de kandidatene som blir ansatt.

Personlige egenskaper
 • analytisk og med evne til å utøve godt juridisk skjønn
 • arbeider selvstendig og er i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • kommuniserer godt muntlig og skriftlig
 • god gjennomføringsevne
 • fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • god rolleforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr
 • 100 % stilling som dommerfullmektig i 2 år, med mulighet for forlengelse inntil 5 år

 • lønn i henhold til den alminnelige dommerfullmektigavtalen*

 • et godt fagmiljø med muligheter for bred faglig og personlig utvikling

 • gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 • et aktivt bedriftsidrettslag og tilgang til treningsrom i tinghuset

* Søkere med to års erfaring som dommerfullmektig lønnes med brutto kr. 592.891,- med opprykk etter ytterligere ett år til brutto kr. 619.521,-. Deretter opprykk etter ytterligere ett år til brutto kr. 621.531,-. 

Andre opplysninger om stillingen og prosessen

For nærmere opplysninger kan du henvende deg til avdelingsleder/tingrettsdommer Hilde Gaarder eller avdelingsleder/tingrettsdommer Hanne Tenden på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon om domstolen finner du på . Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette .

Personopplysninger i søknad og CV behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på . Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA. Vi utarbeider offentlig søkerliste. Vi viser i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, om muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.Søknad med vitnemål og vedlegg sendes innen 23.08.2021 via  .

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter