<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Saksbehandler Barneverntjenesten Frøya kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Barnevernstjenesten er underlagt virksomheten Familie og Helse i Frøya kommune, og det lyses ut 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten.

Virksomheten Familie og Helse jobber ut ifra konseptet «Familiens Hus» som er en ideologi, tankesett og en organisasjonsmodell basert på det kommunale tjenestesystemet, der målsettingen er å gi et samordnet og godt tverrfaglig tilbud. Familiens Hus skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår.

Alle tjenester innenfor Familie og Helse har en felles faglig oppgave i å være en støtte til enkeltindividet og/eller familien som helhet som kjenner utfordringer i hverdagen. Fagpersonell fra de ulike tjenestene skal jobbe i tverrfaglige og fleksible team som legger til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov.


Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak
 • Forebyggende arbeid
 • Deltakelse i tverrfaglige møter internt og eksternt
 • Stille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser
 • Deltakelse i akuttarbeid i barneverntjenesten
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav
 • Barnevernspedagog, Sosionom, eller annen relevant høyskoleutdanning.
 • Relevant videreutdanning er en styrke.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid.
 • Gode samhandlingsferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt.

I tillegg ønsker vi oss at du:

 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet både selvstendig og i team
 • Bidrar til utvikling og endring
 • Har et fokus på barnets beste
 • Har fokus på medvirkning for barn og foreldre
 • Er en robust og fleksibel person med stor arbeidskapasitet
 • Er god på stressmestring og konflikthåndtering
 • Er villig til å gjennomføre nødvendig kompetanseheving
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus
 • "Frøyapakken"
 • En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø
 • En tjeneste med fokus på brukermedvirkning i form av Familieråd
 • Et stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariffavtaler og lokale lønnspolitiske retningslinjer
 • Gunstig pensjonsordning

Tiltredelse:1.10.2021

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.


Spørsmål om stillingen

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte:

Barnevernsleder Liv-Hege Martinussen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Eller

Avdelingsleder Anita Kristiansen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.noDersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.365 ledige stillinger
Frøya er en kommune i Sør-Trøndelag og ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen Hitra. Kommunen grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest samt arkipelet Froan i nordøst. Landskapet på Frøya er preget av lite skog, småkupert landskap med mye myr, berg og vann. Det er plantet betydelige mengder med leskog flere steder. Kommunen består av tilsammen rundt 5 400 holmer og skjær, og har 163 fiskevann og tjern, de fleste av dem med fiskbar bestand av ørret. En del av den store hjortestammen på Hitra har utvandret til Frøya. Fiske, havbruk og fiskeforedling har vært og er fremdeles den dominerende næringsveien i kommunen. Frøya Fiskeindustri var lenge en hjørnesteinsbedrift inntil foredlingsbedriften ble flagget ut til Polen i 2003. En annen bedrift i samme bransje, Salmar økte på samme tidspunkt sin foredlingsvirksomhet kraftig og overtok mange av de ansatte i Frøya Fiskeindustri. Befolkning 4 169 (2008) Les mer om Frøya kommune

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Barnevernstjenesten er underlagt virksomheten Familie og Helse i Frøya kommune, og det lyses ut 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten.

Virksomheten Familie og Helse jobber ut ifra konseptet «Familiens Hus» som er en ideologi, tankesett og en organisasjonsmodell basert på det kommunale tjenestesystemet, der målsettingen er å gi et samordnet og godt tverrfaglig tilbud. Familiens Hus skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår.

Alle tjenester innenfor Familie og Helse har en felles faglig oppgave i å være en støtte til enkeltindividet og/eller familien som helhet som kjenner utfordringer i hverdagen. Fagpersonell fra de ulike tjenestene skal jobbe i tverrfaglige og fleksible team som legger til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov.


Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak
 • Forebyggende arbeid
 • Deltakelse i tverrfaglige møter internt og eksternt
 • Stille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser
 • Deltakelse i akuttarbeid i barneverntjenesten
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav
 • Barnevernspedagog, Sosionom, eller annen relevant høyskoleutdanning.
 • Relevant videreutdanning er en styrke.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid.
 • Gode samhandlingsferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt.

I tillegg ønsker vi oss at du:

 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet både selvstendig og i team
 • Bidrar til utvikling og endring
 • Har et fokus på barnets beste
 • Har fokus på medvirkning for barn og foreldre
 • Er en robust og fleksibel person med stor arbeidskapasitet
 • Er god på stressmestring og konflikthåndtering
 • Er villig til å gjennomføre nødvendig kompetanseheving
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus
 • "Frøyapakken"
 • En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø
 • En tjeneste med fokus på brukermedvirkning i form av Familieråd
 • Et stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariffavtaler og lokale lønnspolitiske retningslinjer
 • Gunstig pensjonsordning

Tiltredelse:1.10.2021

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.


Spørsmål om stillingen

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte:

Barnevernsleder Liv-Hege Martinussen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Eller

Avdelingsleder Anita Kristiansen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.noDersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Frøya kommune