<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

IT-arkitekt i Kulturrådet Kulturrådet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen 

Kulturrådet er i en spennende utviklingsfase med store ambisjoner knyttet til bruk- og utvikling av digital teknologi. Vi er nå på utkikk etter en dyktig og fremoverlent IT-arkitekt til å hjelpe oss med å bygge opp arkitekturfunksjonen, utarbeide målbilder og definere prosesser for arkitekturstyring. Dette er en spennende anledning til å være med å utvikle og effektivisere IKT-strukturen til virksomheten. I årene som kommer skal vi blant annet bytte ut saksbehandlingssystemer og ta i bruk skyteknologi. 


Som IT arkitekt i Kulturrådet vil du få mulighet til å sette retning, forme og legge premisser for utviklingen av den helhetlige IT-arkitekturen i virksomheten. Du vil få mulighet til å være med å bringe innovasjon og smidighet inn i organisasjonen samtidig som du vil få ansvar for å begrunne og forankre veivalgene som tas og sørge for implementering av nye løsninger. Vi ser etter deg som er som er opptatt av å holde deg faglig oppdatert, som ønsker å ta en aktiv rolle i tekniske diskusjoner og beslutninger, og bidra til å forme løsninger som er i tråd med Kulturrådets IKT-strategi og retningslinjer.

I denne stillingen tilbyr vi full fleksibilitet med hensyn til arbeidslokasjon. Du kan arbeide i våre kontorer i Oslo, Trondheim, Bodø eller fra hjemmekontor om du ønsker det. 

Seksjon for digitalisering og IKT har et overordnet ansvar for digital strategi, IT-arkitektur og systemstøtte. Utover dette skal seksjonen ivareta at de nødvendige lover og forskrifter innen IKT-området følges.  

Avdeling for virksomhetsstyringhar ansvar for strategisk og operativ virksomhetsstyring basert på departementets føringer og instrukser, gjeldende strategiplan og ledelsens løpende føringer samt faglig støtte til øvrige avdelinger og seksjoner innenfor avdelingens fagområder.

Arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte 

 • Forme og bygge opp arkitekturfunksjonen i virksomheten
 • Kartlegge og analysere forretningsprosesser, informasjon og tjenester, samt utarbeide arkitekturbeskrivelser og beslutningsunderlag
 • Utarbeide og dokumentere målbilder, arkitekturprinsipper, retningslinjer og standarder 
 • Definere arkitekturstandarder og beste praksis for fagsystemer og applikasjoner, herunder bruken av felleskomponenter
 • Kvalitetssikre leverandørers løsningsforslag
 • Omsette IKT-strategi til konkrete krav og retningslinjer
 • Operasjonalisere og realisere arkitektur gjennom prosjekter og tiltak
 • Være rådgiver for fagsiden, ledelsen og prosjekter i arkitekturspørsmål
 • Fungere som bindeledd mellom alle parter i en IT-leveranse, både internt og eksternt (systemeiere, forvaltere, utviklere, leverandører og kunder)

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner - vi ser etter deg som har

 • Minst tre års erfaring innen systemutvikling og arkitektur fra utviklingsmiljø med en digital systemportefølje
 • Erfaring fra minst en av disse rollene: virksomhetsarkitekt, system-/løsningsarkitekt, utvikler eller bindeledd mellom teknologi og fag
 • Erfaring med å vurdere og bidra til god arkitektur og kvalitet i digitale løsninger
 • Erfaring med å etablere, lede eller fasilitere prosesser innen digitaliseringsfaget
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper - vi ser for oss at du

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å uttrykke meninger, informasjon og nøkkelpoeng på en klar måte.
 • Samarbeider godt tverrfaglig, kommuniserer på fagsidens premisser og legger til rette for gode involveringsprosesser på tvers av organisasjonen.
 • Gode analytiske evner med interesse og evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Evne til å omsette egen kompetanse og skape nye ideer og fremgangsmåter
 • Holder deg faglig oppdatert, søker ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
 • Har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

Vi tilbyr
 • En rolle der man kan utfolde seg faglig, og ha høy integritet i arbeidsprosessene
 • Mange spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagfelt
 • En arbeidsplass med godt og ivaretakende arbeidsmiljø med kolleger som er nysgjerrig på ulike perspektiver og erfaringer fra alle
 • En spennende stilling hos en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Les mer om godene i staten . 

Stillingen er plassert i stillingskode1364 seniorrådgiver, i lønnstrinn 65-78 med lønn fra kr 594 300 - 776 900 pr. år etter statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.

Annet 

Kulturrådet er en inkluderende arbeidsplass, og ønsker å ansette flere personer som bidrar til utvikling av mangfold hos oss. Vi ønsker å øke mangfold av innsikt, perspektiv og erfaringer for å bidra til mer mangfoldige og gode kunst- og kulturopplevelser for flere. 

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CVen til å søke, og tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Norsk kulturråd benytter JobbNorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Har spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med Ervin Vodopic på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vis alle 27.458 ledige stillinger
Kulturrådet forvaltar Norsk kulturfond og andre statlege støtteordningar
på kulturområdet, er pådrivar for nye kunst- og kulturprosjekt, driv utviklingsarbeid og er rådgjevar for staten i kulturspørsmål. Fagadministrasjonen har ca. 120 tilsette.Meir informasjon på www.kulturradet.no
Les mer om Kulturrådet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Kulturrådet er i en spennende utviklingsfase med store ambisjoner knyttet til bruk- og utvikling av digital teknologi. Vi er nå på utkikk etter en dyktig og fremoverlent IT-arkitekt til å hjelpe oss med å bygge opp arkitekturfunksjonen, utarbeide målbilder og definere prosesser for arkitekturstyring. Dette er en spennende anledning til å være med å utvikle og effektivisere IKT-strukturen til virksomheten. I årene som kommer skal vi blant annet bytte ut saksbehandlingssystemer og ta i bruk skyteknologi. 


Som IT arkitekt i Kulturrådet vil du få mulighet til å sette retning, forme og legge premisser for utviklingen av den helhetlige IT-arkitekturen i virksomheten. Du vil få mulighet til å være med å bringe innovasjon og smidighet inn i organisasjonen samtidig som du vil få ansvar for å begrunne og forankre veivalgene som tas og sørge for implementering av nye løsninger. Vi ser etter deg som er som er opptatt av å holde deg faglig oppdatert, som ønsker å ta en aktiv rolle i tekniske diskusjoner og beslutninger, og bidra til å forme løsninger som er i tråd med Kulturrådets IKT-strategi og retningslinjer.

I denne stillingen tilbyr vi full fleksibilitet med hensyn til arbeidslokasjon. Du kan arbeide i våre kontorer i Oslo, Trondheim, Bodø eller fra hjemmekontor om du ønsker det. 

Seksjon for digitalisering og IKT har et overordnet ansvar for digital strategi, IT-arkitektur og systemstøtte. Utover dette skal seksjonen ivareta at de nødvendige lover og forskrifter innen IKT-området følges.  

Avdeling for virksomhetsstyringhar ansvar for strategisk og operativ virksomhetsstyring basert på departementets føringer og instrukser, gjeldende strategiplan og ledelsens løpende føringer samt faglig støtte til øvrige avdelinger og seksjoner innenfor avdelingens fagområder.

Arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte 

 • Forme og bygge opp arkitekturfunksjonen i virksomheten
 • Kartlegge og analysere forretningsprosesser, informasjon og tjenester, samt utarbeide arkitekturbeskrivelser og beslutningsunderlag
 • Utarbeide og dokumentere målbilder, arkitekturprinsipper, retningslinjer og standarder 
 • Definere arkitekturstandarder og beste praksis for fagsystemer og applikasjoner, herunder bruken av felleskomponenter
 • Kvalitetssikre leverandørers løsningsforslag
 • Omsette IKT-strategi til konkrete krav og retningslinjer
 • Operasjonalisere og realisere arkitektur gjennom prosjekter og tiltak
 • Være rådgiver for fagsiden, ledelsen og prosjekter i arkitekturspørsmål
 • Fungere som bindeledd mellom alle parter i en IT-leveranse, både internt og eksternt (systemeiere, forvaltere, utviklere, leverandører og kunder)

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner - vi ser etter deg som har

 • Minst tre års erfaring innen systemutvikling og arkitektur fra utviklingsmiljø med en digital systemportefølje
 • Erfaring fra minst en av disse rollene: virksomhetsarkitekt, system-/løsningsarkitekt, utvikler eller bindeledd mellom teknologi og fag
 • Erfaring med å vurdere og bidra til god arkitektur og kvalitet i digitale løsninger
 • Erfaring med å etablere, lede eller fasilitere prosesser innen digitaliseringsfaget
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper - vi ser for oss at du

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å uttrykke meninger, informasjon og nøkkelpoeng på en klar måte.
 • Samarbeider godt tverrfaglig, kommuniserer på fagsidens premisser og legger til rette for gode involveringsprosesser på tvers av organisasjonen.
 • Gode analytiske evner med interesse og evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Evne til å omsette egen kompetanse og skape nye ideer og fremgangsmåter
 • Holder deg faglig oppdatert, søker ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
 • Har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

Vi tilbyr
 • En rolle der man kan utfolde seg faglig, og ha høy integritet i arbeidsprosessene
 • Mange spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagfelt
 • En arbeidsplass med godt og ivaretakende arbeidsmiljø med kolleger som er nysgjerrig på ulike perspektiver og erfaringer fra alle
 • En spennende stilling hos en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Les mer om godene i staten . 

Stillingen er plassert i stillingskode1364 seniorrådgiver, i lønnstrinn 65-78 med lønn fra kr 594 300 - 776 900 pr. år etter statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.

Annet 

Kulturrådet er en inkluderende arbeidsplass, og ønsker å ansette flere personer som bidrar til utvikling av mangfold hos oss. Vi ønsker å øke mangfold av innsikt, perspektiv og erfaringer for å bidra til mer mangfoldige og gode kunst- og kulturopplevelser for flere. 

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CVen til å søke, og tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Norsk kulturråd benytter JobbNorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Har spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med Ervin Vodopic på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter