<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du bidra til det grønne skiftet som en av Statnetts økonomisjefer? Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Det grønne taktskiftet og elektrifiseringen av samfunnet skjer nå.

I en verden der stadig mer er avhengig av stabil strømforsyning er Statnett som TSO en viktig aktør i utviklingen av kraftsystemet. Det norske kraftsystemet er allerede fornybar basert og konkurransedyktig. Gjennom det siste tiåret er det investert betydelig i å forsterke og utvide transmisjonsnettet nasjonalt og i kraftutvekslingen mot utlandet, samt i system- og markedsløsninger. Det taktskiftet i Elektrifiseringen av samfunnet som vi opplever nå, er betydelig og medfører sterk vekst både i produksjon og forbruk av elektrisitet. Dette stiller ytterligere krav til å fornye og øke kapasiteten i transmisjonsnettet. Store endringer i system og markedsdriften vil være nødvendig i årene fremover. Bærekraft, sikkerhet, innovasjon, digitalisering og kostnadseffektivitet er alle sentrale elementer i vår strategi for å løse oppgaven som TSO for et elektrifisert samfunn. 
 
Vi søker nå en erfaren og engasjert økonomisjef til en av Statnett divisjoner. Som økonomisjef rapporterer du personalmessig til Økonomidirektør for konsernet, men operasjonelt til konserndirektør for aktuell divisjon. 

Økonomisjefen skal ivareta ansvaret for den løpende økonomistyringen basert på prognoser og gjennomføre økonomisk kvalitetssikring av beslutningssaker i divisjonen i samarbeid med avdeling for virksomhetsstyring/Økonomidirektør. Økonomisjefen skal være pådriver og utfordrer i divisjonens mål og risikoprosess, med tilhørende koordinering av leveranser til konserndirektør og ledergruppe i divisjonen. Det forventes at Økonomisjefen opparbeider seg en god forståelse av divisjonens samlede arbeidsområde og grenseflater mot konsernets øvrige aktivitet. Økonomisjefen må ha god kontakt med de operative enhetene og prosjektorganisasjonen i divisjonen.

Arbeidsoppgaver
 • Analysere og forklare resultat og prognoseutvikling på divisjonsnivå
 • Koordinering, oppfølging og fasilitering av mål og risikoprosessen i divisjonen i tett samarbeid med Transformasjonsleder og HR forretningspartner
 • Økonomisk rådgivning, kvalitetssikring av beslutningssaker inkl. gevinstplaner og økonomiske analyser
 • Kontaktperson og "bestiller" av tjenester og rådgiving mot øvrige avdelinger i Økonomi (Regnskap, controlling, virksomhetsstyring)
 • Utfordre og følge opp effektiviseringstiltak i divisjonen
 • Bidra i prosessen for konsernets finansielle rapportering (kvartals- og årsrapporter og styrerapporter)
 • Bidra med forretningskompetanse i samhandlingsarenaer og prosjekter på Økonomiområdet
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse; Master, siviløkonom, statsautorisert revisor eller tilsvarende
 • Høy faglig kompetanse innenfor prognosebasert økonomistyring
 • Ledererfaring innenfor fagområdet er en fordel
 • Kjennskap til nettvirksomhet er en fordel
 • Gode ferdigheter i bruk av støttesystemer på Økonomiområdet
Personlige egenskaper
 • du er handlekraftig, arbeider strukturert, effektivt og skaper resultater
 • du arbeider både strategisk og operativt for å realisere Statnetts mål
 • du er en pådriver for digitalisering og kostnadseffektivitet
 • du har god skriftlig fremstillingsevne
 • du er positiv, empatisk, lyttende og kommuniserer klart og tydelig
 • du skaper tillit og samarbeid på tvers av organisasjonen
 • du bygger gode relasjoner, og har et godt nettverk i og utenfor Statnett 
Vi tilbyr
Økonomi, virksomhetsstyring og rammebetingelser er en sentral enhet i Statnett som omfatter regnskap og –rapporteringsprosesser, skatt og avgift, økonomistyring og controlling, virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll operativt i divisjonene og for konsernet som helhet. Økonomi har også ansvar for sentrale prosesser knyttet til Statnetts rammebetingelser herunder tariff og den økonomiske inntektsreguleringen. Du blir en del av et miljø med høy faglig kompetanse samtidig som du vil være tett på operativ drift gjennom ditt daglige virke for divisjonen.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Vis alle 20.117 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Det grønne taktskiftet og elektrifiseringen av samfunnet skjer nå.

I en verden der stadig mer er avhengig av stabil strømforsyning er Statnett som TSO en viktig aktør i utviklingen av kraftsystemet. Det norske kraftsystemet er allerede fornybar basert og konkurransedyktig. Gjennom det siste tiåret er det investert betydelig i å forsterke og utvide transmisjonsnettet nasjonalt og i kraftutvekslingen mot utlandet, samt i system- og markedsløsninger. Det taktskiftet i Elektrifiseringen av samfunnet som vi opplever nå, er betydelig og medfører sterk vekst både i produksjon og forbruk av elektrisitet. Dette stiller ytterligere krav til å fornye og øke kapasiteten i transmisjonsnettet. Store endringer i system og markedsdriften vil være nødvendig i årene fremover. Bærekraft, sikkerhet, innovasjon, digitalisering og kostnadseffektivitet er alle sentrale elementer i vår strategi for å løse oppgaven som TSO for et elektrifisert samfunn. 
 
Vi søker nå en erfaren og engasjert økonomisjef til en av Statnett divisjoner. Som økonomisjef rapporterer du personalmessig til Økonomidirektør for konsernet, men operasjonelt til konserndirektør for aktuell divisjon. 

Økonomisjefen skal ivareta ansvaret for den løpende økonomistyringen basert på prognoser og gjennomføre økonomisk kvalitetssikring av beslutningssaker i divisjonen i samarbeid med avdeling for virksomhetsstyring/Økonomidirektør. Økonomisjefen skal være pådriver og utfordrer i divisjonens mål og risikoprosess, med tilhørende koordinering av leveranser til konserndirektør og ledergruppe i divisjonen. Det forventes at Økonomisjefen opparbeider seg en god forståelse av divisjonens samlede arbeidsområde og grenseflater mot konsernets øvrige aktivitet. Økonomisjefen må ha god kontakt med de operative enhetene og prosjektorganisasjonen i divisjonen.

Arbeidsoppgaver
 • Analysere og forklare resultat og prognoseutvikling på divisjonsnivå
 • Koordinering, oppfølging og fasilitering av mål og risikoprosessen i divisjonen i tett samarbeid med Transformasjonsleder og HR forretningspartner
 • Økonomisk rådgivning, kvalitetssikring av beslutningssaker inkl. gevinstplaner og økonomiske analyser
 • Kontaktperson og "bestiller" av tjenester og rådgiving mot øvrige avdelinger i Økonomi (Regnskap, controlling, virksomhetsstyring)
 • Utfordre og følge opp effektiviseringstiltak i divisjonen
 • Bidra i prosessen for konsernets finansielle rapportering (kvartals- og årsrapporter og styrerapporter)
 • Bidra med forretningskompetanse i samhandlingsarenaer og prosjekter på Økonomiområdet
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse; Master, siviløkonom, statsautorisert revisor eller tilsvarende
 • Høy faglig kompetanse innenfor prognosebasert økonomistyring
 • Ledererfaring innenfor fagområdet er en fordel
 • Kjennskap til nettvirksomhet er en fordel
 • Gode ferdigheter i bruk av støttesystemer på Økonomiområdet
Personlige egenskaper
 • du er handlekraftig, arbeider strukturert, effektivt og skaper resultater
 • du arbeider både strategisk og operativt for å realisere Statnetts mål
 • du er en pådriver for digitalisering og kostnadseffektivitet
 • du har god skriftlig fremstillingsevne
 • du er positiv, empatisk, lyttende og kommuniserer klart og tydelig
 • du skaper tillit og samarbeid på tvers av organisasjonen
 • du bygger gode relasjoner, og har et godt nettverk i og utenfor Statnett 
Vi tilbyr
Økonomi, virksomhetsstyring og rammebetingelser er en sentral enhet i Statnett som omfatter regnskap og –rapporteringsprosesser, skatt og avgift, økonomistyring og controlling, virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll operativt i divisjonene og for konsernet som helhet. Økonomi har også ansvar for sentrale prosesser knyttet til Statnetts rammebetingelser herunder tariff og den økonomiske inntektsreguleringen. Du blir en del av et miljø med høy faglig kompetanse samtidig som du vil være tett på operativ drift gjennom ditt daglige virke for divisjonen.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 20
 • Antall internships: 6 (flere)
Lærlinger

 

Fakta om Statnett