<  
>  
Stillingsannonse

Vil du vere med på vekst i Nordfjord? Norconsult

Søknadsfrist : 31.12.2021

Norconsult Sogn og Fjordane treng fleire medarbeidarar på Nordfjordeid!

Vi vurderer akutelle søkjarar forløpande.

Norconsult er Norges største tverrfaglege rådgjevar retta mot prosjektering og samfunnsplanlegging. Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Nordfjordeid vart etablert som eigen kontorstad i januar 2021 med førebels tre medarbeidarar innan veg, VA og prosjektadministrasjon. For å primært dekke marknaden i Nordfjord, søker vi etter fleire medarbeidarar til  Nordfjordeid. Sandane kan og vurderast.

Norconsult Sogn og Fjordane er eit tverrfagleg kontor i vekst som utfører spennande og varierte oppdrag i eit godt arbeidsmiljø. Oppdraga vert ofte gjennomførte på kryss og tvers internt i Sogn og Fjordane, men også i andre deler av landet og i tett samarbeid med andre fagområde, kontor og avdelingar i heile Norconsult.

Lokalt utfører vi tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og eit stort nettverk i bransjen.

Dette er stillingsutlysinga for deg med erfaring frå rådgjevarbransjen eller tilsvarande kompetanse. Vi er på leit etter deg som ønskjer å vere med å byggje opp eit tverrfagleg og framtidsretta rådgjevarmiljø på Nordfjordeid og medverke til eit sterkt kompetansemiljø i Sogn og Fjordane.

Stillinga vil by på store moglegheiter for fagleg og personleg utvikling.

Det er viktig at du grunngjev kvifor vi skal satse på akkurat deg!

Arbeidsoppgåver vil kunne tilpassast dine faglege og personlege kvalifikasjonar.

For oss er det viktig at du:

 • Har kjennskap til marknaden i Nordfjord og kan bistå med marknads- og tilbodsarbeid lokalt og elles i Sogn og Fjordane

 • Er god på kundekontakt og kundeoppfølging

 • Kan vere oppdragsleiar/prosjektleiar i både einfaglege og tverrfaglege oppdrag

 • Er utdanna ingeniør eller sivilingeniør eller tilsvarande innan eit teknisk fagområde med ønskjeleg med minst 5 års erfaring

 • Prosjekterer innan ditt fagområde

 • Har eit stort fagleg engasjement

 • Er kreativ, løysingsorientert og ønskjer fagleg utvikling

 • Tek initiativ, er målretta og resultatorientert

 • Er fleksibel og ansvarsbevisst

 • Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar

 • Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk

 • Har god erfaring med digitale verktøy

Hos oss får du:

 • Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, leiing og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar

 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)

 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet

 • Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift

 • Gode løns- og arbeidsvilkår

 • Fleksibel arbeidstid

 • Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mv.

Ta gjerne uforpliktande kontakt med kontorleiar Tone K. Myklebust Kvåle, tlf. 95 80 75 09 eller avdelingsleiar Lars Idar Vegsund 45 40 46 86. Søknad med CV, vitnemål og attestar kan sendast via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult

Stillingsbeskrivelse

Norconsult Sogn og Fjordane treng fleire medarbeidarar på Nordfjordeid!

Vi vurderer akutelle søkjarar forløpande.

Norconsult er Norges største tverrfaglege rådgjevar retta mot prosjektering og samfunnsplanlegging. Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Nordfjordeid vart etablert som eigen kontorstad i januar 2021 med førebels tre medarbeidarar innan veg, VA og prosjektadministrasjon. For å primært dekke marknaden i Nordfjord, søker vi etter fleire medarbeidarar til  Nordfjordeid. Sandane kan og vurderast.

Norconsult Sogn og Fjordane er eit tverrfagleg kontor i vekst som utfører spennande og varierte oppdrag i eit godt arbeidsmiljø. Oppdraga vert ofte gjennomførte på kryss og tvers internt i Sogn og Fjordane, men også i andre deler av landet og i tett samarbeid med andre fagområde, kontor og avdelingar i heile Norconsult.

Lokalt utfører vi tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og eit stort nettverk i bransjen.

Dette er stillingsutlysinga for deg med erfaring frå rådgjevarbransjen eller tilsvarande kompetanse. Vi er på leit etter deg som ønskjer å vere med å byggje opp eit tverrfagleg og framtidsretta rådgjevarmiljø på Nordfjordeid og medverke til eit sterkt kompetansemiljø i Sogn og Fjordane.

Stillinga vil by på store moglegheiter for fagleg og personleg utvikling.

Det er viktig at du grunngjev kvifor vi skal satse på akkurat deg!

Arbeidsoppgåver vil kunne tilpassast dine faglege og personlege kvalifikasjonar.

For oss er det viktig at du:

 • Har kjennskap til marknaden i Nordfjord og kan bistå med marknads- og tilbodsarbeid lokalt og elles i Sogn og Fjordane

 • Er god på kundekontakt og kundeoppfølging

 • Kan vere oppdragsleiar/prosjektleiar i både einfaglege og tverrfaglege oppdrag

 • Er utdanna ingeniør eller sivilingeniør eller tilsvarande innan eit teknisk fagområde med ønskjeleg med minst 5 års erfaring

 • Prosjekterer innan ditt fagområde

 • Har eit stort fagleg engasjement

 • Er kreativ, løysingsorientert og ønskjer fagleg utvikling

 • Tek initiativ, er målretta og resultatorientert

 • Er fleksibel og ansvarsbevisst

 • Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar

 • Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk

 • Har god erfaring med digitale verktøy

Hos oss får du:

 • Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, leiing og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar

 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)

 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet

 • Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift

 • Gode løns- og arbeidsvilkår

 • Fleksibel arbeidstid

 • Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mv.

Ta gjerne uforpliktande kontakt med kontorleiar Tone K. Myklebust Kvåle, tlf. 95 80 75 09 eller avdelingsleiar Lars Idar Vegsund 45 40 46 86. Søknad med CV, vitnemål og attestar kan sendast via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.12.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 30
  2021
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 04
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
52 ledige stillinger
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)

Fakta om Norconsult