<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsesekretær/sekretær Radiologi Ålesund - radiograf, Helse Møre og Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Presentasjon av stillingen:

Radiologi Ålesund er ein stor seksjon med nesten 70 tilsette. Vi utfører årleg 120 000 undersøkelsar, fordelt på generell røntgen, brystdiagnostikk, MR, CT, ultralyd, angio/intervensjon, nukleærmedisin og beintettleiksmålingar.
Det neste året får vi PET-CT, ny SPECT-CT og samlokalisering av to nukleærmiljø til Ålesund. Vi går ei veldig spennande tid i møte, og treng personar som både kan utvide og styrke fagmiljøet og tilbodet ved seksjonen.
Vi søkjer derfor helsesekretær/sekretær til 50% fast stilling. Oppstart snarast/etter avtale.

Vitnemål og attestar må lastast opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Oppsett av timar og innkalling av pasientar til nukleærmedisinske undersøkelsar
 • Tett kontakt med ansvarleg lege ved St.Olavs for å sette opp pasientar til PET/CT
 • Tett kontakt med teknikarar på nukleærmedisin for planlegging av timeoppsett til SPECT/CT
 • Tett kontakt med dei ulike koordinatorane på sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF
 • Delta i arbeidet med å utarbeide innkallingsbrev/informasjon.
 • Ta imot telefonar frå pasientar for endring av timar osv.
 • Vi er i utvikling og endringar i arbeidsoppgåvene må derfor påreknast

Kvalifikasjonar

 • Gode norskunnskapar både skriftleg og muntleg
 • Erfaring fra medisinskfaglig kontortjeneste, gjerne frå radiologisk avdeling, med timeoppsett og ventelistehandtering er ein fordel
 • Autorisert helsesekretær eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Gode engelskkunnskapar
 • Gode IKT-kunnskapar
 • God kunnskap innan medisinsk terminologi er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høg serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
 • Nøyaktig og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Agerer raskt på endra føresetnader
 • Evne til aktivt å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personleg egnaheit blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Varierte arbeidsoppgåver i eit aktivt og hyggeleg miljø
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass i ei inkluderande verksemd
 • Opplæring vil bli gitt

Kontaktinformasjon

Eivind Johan Stavang, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Åsehaugen 5 6017 Ålesund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Stillingsprosent: 50% Fast Søknadsfrist: 06.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.365 ledige stillinger

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, men har også sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Våre sjukehus finn du i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, og i tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Vi legg til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Uansett kva stilling du søkjer, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og di kompetanse på ein stad kor det verkeleg tel. Bli med på laget!

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Les mer om Radiologi Ålesund - radiograf, Helse Møre og Romsdal

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Presentasjon av stillingen:

Radiologi Ålesund er ein stor seksjon med nesten 70 tilsette. Vi utfører årleg 120 000 undersøkelsar, fordelt på generell røntgen, brystdiagnostikk, MR, CT, ultralyd, angio/intervensjon, nukleærmedisin og beintettleiksmålingar.
Det neste året får vi PET-CT, ny SPECT-CT og samlokalisering av to nukleærmiljø til Ålesund. Vi går ei veldig spennande tid i møte, og treng personar som både kan utvide og styrke fagmiljøet og tilbodet ved seksjonen.
Vi søkjer derfor helsesekretær/sekretær til 50% fast stilling. Oppstart snarast/etter avtale.

Vitnemål og attestar må lastast opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Oppsett av timar og innkalling av pasientar til nukleærmedisinske undersøkelsar
 • Tett kontakt med ansvarleg lege ved St.Olavs for å sette opp pasientar til PET/CT
 • Tett kontakt med teknikarar på nukleærmedisin for planlegging av timeoppsett til SPECT/CT
 • Tett kontakt med dei ulike koordinatorane på sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF
 • Delta i arbeidet med å utarbeide innkallingsbrev/informasjon.
 • Ta imot telefonar frå pasientar for endring av timar osv.
 • Vi er i utvikling og endringar i arbeidsoppgåvene må derfor påreknast

Kvalifikasjonar

 • Gode norskunnskapar både skriftleg og muntleg
 • Erfaring fra medisinskfaglig kontortjeneste, gjerne frå radiologisk avdeling, med timeoppsett og ventelistehandtering er ein fordel
 • Autorisert helsesekretær eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Gode engelskkunnskapar
 • Gode IKT-kunnskapar
 • God kunnskap innan medisinsk terminologi er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høg serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
 • Nøyaktig og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Agerer raskt på endra føresetnader
 • Evne til aktivt å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personleg egnaheit blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Varierte arbeidsoppgåver i eit aktivt og hyggeleg miljø
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass i ei inkluderande verksemd
 • Opplæring vil bli gitt

Kontaktinformasjon

Eivind Johan Stavang, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Åsehaugen 5 6017 Ålesund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Stillingsprosent: 50% Fast Søknadsfrist: 06.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Radiologi Ålesund - radiograf, Helse Møre og Romsdal