<  
>  
Stillingsannonse

Fengselsbetjent ved Rusmestringsavdelingen Romerike fengsel

Søknadsfrist : 11.08.2021
Om stillingen

Ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling, er det ledig én 100 % fast stilling som fengselsbetjent tjenestepostert ved rusmestringsenheten. 

Rusmestringsenheten ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling ble etablert i 2009 og er et samarbeid mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet. Spesialisthelsetjenesten ved tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gir et tilbud inne i fengselet. Enheten jobber med gruppebasert program, og jobber med strukturert og målrettet arbeid mot bedret ruskontroll, igangsetting av nødvendige hjelpetiltak og egnede rammer ved løslatelse.  

Vi gir et tilbud om rehabilitering og behandling til innsatte som har til dels omfattende rusmiddelproblemer, ofte med psykiske lidelser og andre tilleggsproblemer. Det er et styrket tilbud rettet mot innsatte som ønsker bistand for sine rusmiddelproblemer, eventuelt også i tillegg psykiske problemer. Avdelingen har plass til 12 innsatte, og tar imot alle domskategorier herunder varetekt.

Formålet med rusmestringsenhetene er å gi et tilbud om rehabilitering og behandling, som kan gjøre innsatte bedre i stand til å mestre sitt rusproblem og egen livssituasjon. 

Målgruppen for rusmestringsenhetene er de som, ved innsettelse i fengselet eller i løpet av fengselsoppholdet, har et rus- og/eller avhengighetsproblem de ønsker hjelp og behandling for. 

Mer informasjon finnes i «Veileder rusmestringsenhetene» her: https://www.kriminalomsorgen.no/rusmestringsenheter.253069.no.html 


Arbeidsoppgaver
 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • kontaktbetjentarbeid, tilbakeføringsarbeid, miljøarbeid og programarbeid
 • være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen
 • være en trygg, forutsigbar og tydelig rollemodell som kan veilede og motivere den enkelte i hans endringsprosess
 • inngå i et tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere, internt og eksternt
 • bistå i gjennomføring av program ved enheten

 Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Det vil bli lagt til rette for nødvendig kursing og opplæring i ulike verktøy og metoder som benyttes ved enheten. 

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B 

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra tilsvarende arbeid

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen
 • evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere
 • tålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner
 • god evne til å reflektere over egen praksis

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • treningslokale, kantineordning, parkering og lademuligheter for el-biler
 • stillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 382 300 – 468 300 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Lisa Hansen Normann tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av
03.08.2021 Kongsberg
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Rana
Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du
03.08.2021 Tromsø
KAN DU JOBBE MYE I AUGUST 2021? - Og gjerne også senere i høst! Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan
02.08.2021 Trondheim
Jeg er en hyggelig aktiv mann, som er blind. Derfor har jeg bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb
02.08.2021 Melhus
Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Vis alle 25.445 ledige stillinger

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.  Region øst omfatter 12 fengsler, 4 friomsorgskontor, overgangsbolig, senter for narkotikakontroll med domstolkontroll og hundetjeneste med ca.

1.800 tilsatte i Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark.  Regionadministrasjonen er i Lillestrøm.  Romerike fengsel er et fengsel med høy sikkerhet og 285 plasser, Kroksrud avdeling med lavere sikkerhet og 62 plasser og Ungdomsenhet i Eidsvoll med kapasitet til 4 av begge kjønn i alderen 15-18 år.  Fengselet har 360 ansatte og ligger på Kløfta i Ullensaker.
Les mer om Romerike fengsel

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling, er det ledig én 100 % fast stilling som fengselsbetjent tjenestepostert ved rusmestringsenheten. 

Rusmestringsenheten ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling ble etablert i 2009 og er et samarbeid mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet. Spesialisthelsetjenesten ved tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gir et tilbud inne i fengselet. Enheten jobber med gruppebasert program, og jobber med strukturert og målrettet arbeid mot bedret ruskontroll, igangsetting av nødvendige hjelpetiltak og egnede rammer ved løslatelse.  

Vi gir et tilbud om rehabilitering og behandling til innsatte som har til dels omfattende rusmiddelproblemer, ofte med psykiske lidelser og andre tilleggsproblemer. Det er et styrket tilbud rettet mot innsatte som ønsker bistand for sine rusmiddelproblemer, eventuelt også i tillegg psykiske problemer. Avdelingen har plass til 12 innsatte, og tar imot alle domskategorier herunder varetekt.

Formålet med rusmestringsenhetene er å gi et tilbud om rehabilitering og behandling, som kan gjøre innsatte bedre i stand til å mestre sitt rusproblem og egen livssituasjon. 

Målgruppen for rusmestringsenhetene er de som, ved innsettelse i fengselet eller i løpet av fengselsoppholdet, har et rus- og/eller avhengighetsproblem de ønsker hjelp og behandling for. 

Mer informasjon finnes i «Veileder rusmestringsenhetene» her: https://www.kriminalomsorgen.no/rusmestringsenheter.253069.no.html 


Arbeidsoppgaver
 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • kontaktbetjentarbeid, tilbakeføringsarbeid, miljøarbeid og programarbeid
 • være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen
 • være en trygg, forutsigbar og tydelig rollemodell som kan veilede og motivere den enkelte i hans endringsprosess
 • inngå i et tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere, internt og eksternt
 • bistå i gjennomføring av program ved enheten

 Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Det vil bli lagt til rette for nødvendig kursing og opplæring i ulike verktøy og metoder som benyttes ved enheten. 

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B 

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra tilsvarende arbeid

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen
 • evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere
 • tålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner
 • god evne til å reflektere over egen praksis

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • treningslokale, kantineordning, parkering og lademuligheter for el-biler
 • stillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 382 300 – 468 300 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Lisa Hansen Normann tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 11.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling

Fakta om Romerike fengsel