<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seniorrådgiver HR-analyse Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du analytisk, glad i tall og opptatt av strategisk HR?


Vi ser etter en faglig sterk person som kan bidra til å videreutvikle analyse og rapportering på HR-området i Tolletaten.

I HR-avdelingen søker vi nå en medarbeider som gjennom gode grunnlagsdata og analyser kan bidra inn i arbeidet med å fremskaffe helhelhetlige og strategiske styringsrapporter og beslutningsgrunnlag i Tolletaten. Vi søker deg som er analytisk, har god tallforståelse og et ønske om å benytte dette til å videreutvikle strategiske analyser innenfor HR-området. Du vil samtidig inngå i et tverrfaglig analyseteam og delta i prosesser for å videreutvikle og digitalisere styringsinformasjon på virksomhetsnivå Tolletaten.

Et viktig formål med stillingen vil være å bidra til å gjøre virksomhetsstyringen av Tolletaten kunnskapsbasert, og du vil derfor delta i komplekse analyser sammen med andre analytikere. Samtidig vil formålet også være å sikre gode beslutningsgrunnlag og valg av tiltak innen organisasjons-, ledelses- og medarbeiderutvikling. Du vil også ha ansvar for faste rapporteringer på hele HR-området. Etaten benytter SAP som lønns- og personalsystem og er i en prosjektfase for å ta i bruk nytt digitalt HR system.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • frembringe nøkkeltall på HR-området
 • gjennomføre analyser av HR-data
 • faste rapporteringer på HR-området og økonomirapportering for HR avdelingen
 • effektmåling av innførte HR-tiltak
 • bidra til komplekse analyser til etatens ledelse
 • videreutvikle systemer og prosedyrer for innhenting av data og rapporter
 • ved behov bistå inn i prosjektarbeid og andre relevante fagområder innen HR
 • bidra til forvaltning av organisasjonsstrukturen
 • delta i tverrfaglige prosesser for utvikling av nye analyse- og rapporteringsformer i etaten

 

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad, gjerne innenfor økonomifag, organisasjon/ledelse, eller samfunnsvitenskapelige fag. Kandidater med bachelorgrad kombinert med svært relevant erfaring vil bli vurdert.
 • god tallforståelse
 • god systemforståelse og digital kompetanse
 • svært gode Excel kunnskaper
 • erfaring med å utvikle rapporter for datavisualisering og dashboard i BI-løsninger (Power BI eller andre lignende verktøy)
 • erfaring med statistikkproduksjon og kvantitativ metode
 • fordel med kjennskap til lønnssystemet SAP, Success Factors eller annet tilsvarende system
 • meget god skriftlig fremstillingsevne og erfaring med pedagogisk fremstilling av data og analyser

 

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • opptatt av hvordan teknologi kan støtte etatens prosesser

 

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver i HR-avdelingen
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 650 000 - 750 000 pr. år. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum.

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

HR-avdelingen i administrasjonsdivisjonen har fagansvaret for organisasjons- og kompetanseutviklingen i etaten, og har en viktig rolle i utvikling og oppfølging av personalpolitikken, organisasjons- og kompetanseutvikling, lønns- og personalforvaltning samt HMS-arbeidet. Vi har en hektisk og positiv arbeidsplass med et inkluderende og uformelt arbeidsmiljø. HR- avdelingen består av 20 medarbeidere, med to underliggende seksjoner. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør HR.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden, og derigjennom realiseringen av regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse, eller kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre med hensyn til arbeidsoppgavene tillagt stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Hilde Simenstad på tlf 905 42 706 For mer informasjon om å jobbe i Tolletaten, se: toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Vis alle 20.117 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Er du analytisk, glad i tall og opptatt av strategisk HR?


Vi ser etter en faglig sterk person som kan bidra til å videreutvikle analyse og rapportering på HR-området i Tolletaten.

I HR-avdelingen søker vi nå en medarbeider som gjennom gode grunnlagsdata og analyser kan bidra inn i arbeidet med å fremskaffe helhelhetlige og strategiske styringsrapporter og beslutningsgrunnlag i Tolletaten. Vi søker deg som er analytisk, har god tallforståelse og et ønske om å benytte dette til å videreutvikle strategiske analyser innenfor HR-området. Du vil samtidig inngå i et tverrfaglig analyseteam og delta i prosesser for å videreutvikle og digitalisere styringsinformasjon på virksomhetsnivå Tolletaten.

Et viktig formål med stillingen vil være å bidra til å gjøre virksomhetsstyringen av Tolletaten kunnskapsbasert, og du vil derfor delta i komplekse analyser sammen med andre analytikere. Samtidig vil formålet også være å sikre gode beslutningsgrunnlag og valg av tiltak innen organisasjons-, ledelses- og medarbeiderutvikling. Du vil også ha ansvar for faste rapporteringer på hele HR-området. Etaten benytter SAP som lønns- og personalsystem og er i en prosjektfase for å ta i bruk nytt digitalt HR system.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • frembringe nøkkeltall på HR-området
 • gjennomføre analyser av HR-data
 • faste rapporteringer på HR-området og økonomirapportering for HR avdelingen
 • effektmåling av innførte HR-tiltak
 • bidra til komplekse analyser til etatens ledelse
 • videreutvikle systemer og prosedyrer for innhenting av data og rapporter
 • ved behov bistå inn i prosjektarbeid og andre relevante fagområder innen HR
 • bidra til forvaltning av organisasjonsstrukturen
 • delta i tverrfaglige prosesser for utvikling av nye analyse- og rapporteringsformer i etaten

 

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad, gjerne innenfor økonomifag, organisasjon/ledelse, eller samfunnsvitenskapelige fag. Kandidater med bachelorgrad kombinert med svært relevant erfaring vil bli vurdert.
 • god tallforståelse
 • god systemforståelse og digital kompetanse
 • svært gode Excel kunnskaper
 • erfaring med å utvikle rapporter for datavisualisering og dashboard i BI-løsninger (Power BI eller andre lignende verktøy)
 • erfaring med statistikkproduksjon og kvantitativ metode
 • fordel med kjennskap til lønnssystemet SAP, Success Factors eller annet tilsvarende system
 • meget god skriftlig fremstillingsevne og erfaring med pedagogisk fremstilling av data og analyser

 

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • opptatt av hvordan teknologi kan støtte etatens prosesser

 

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver i HR-avdelingen
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 650 000 - 750 000 pr. år. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum.

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

HR-avdelingen i administrasjonsdivisjonen har fagansvaret for organisasjons- og kompetanseutviklingen i etaten, og har en viktig rolle i utvikling og oppfølging av personalpolitikken, organisasjons- og kompetanseutvikling, lønns- og personalforvaltning samt HMS-arbeidet. Vi har en hektisk og positiv arbeidsplass med et inkluderende og uformelt arbeidsmiljø. HR- avdelingen består av 20 medarbeidere, med to underliggende seksjoner. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør HR.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden, og derigjennom realiseringen av regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse, eller kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre med hensyn til arbeidsoppgavene tillagt stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Hilde Simenstad på tlf 905 42 706 For mer informasjon om å jobbe i Tolletaten, se: toll.no/jobb

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten