<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du vår nye bustad og kvarterforvaltar på Ørland? Forsvarsbygg

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

I Forsvarsbygg er det no ei ledig stilling som bustad og kvarterforvaltar. Stillinga rapporterer til leiar bustad og kvarter.

Stillinga inneber å vere Forsvarsbygg sitt ansikt utad ovanfor gjestar og leigetakarar som bor i ein bustad eller kvarter (hybel). Som bustad og kvarterforvaltar er du ansvarleg for å bygge gode relasjonar til våre gjestar og yte god service. Du er ansvarleg for å handtere og følge opp alle førespurnader frå leigetakarar og gjestar. Du er ansvarleg for utleige av kvarter til gjestar som skal på kurs, øvingar eller liknande, samt ansvarleg for inngåing av leigekontraktar og oppfølging av leigetakar i heile buperioda. Du skal også sørge for ettersyn av bustad- og kvarter slik at kvaliteten blir opprettheldt.

Arbeidsstad vil vere Ørland, Trøndelag. Det må påreknast noko reiseverksemd og arbeid ved andre lokasjonar i regionen.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i offentleglova -- jamfør særleg offentleglova § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på .

Arbeidsoppgåver

 • Koordinere og drifte resepsjonstenesten til bustad og kvarter, samt klargjere rom
 • Saksbehandle/utføre administrative oppgåver ifm utleige og forvaltning av bustader og kvarter
 • Ansvarleg for bistand og oppfølging av leigetakar ved inn-/utflytting og i buperioden
 • Foreta synfaringar og føre ettersyn med bustad- og kvarterporteføljen
 • Utføre oppgåver mht. økonomioppfølging
 • Ansvarleg for korrekt bruk av ulike IKT-system
 • Bidra i vidareutvikling av ein landsdekkande lik bustad- og kvartertjeneste
 • Kontaktperson mot Forsvaret, borettslag, sameigar, offentlege etatar, Forsvarsbygg sitt servicesenter og internt i markedsområdet osv. ifm bustadsaker

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning frå høgskule eller relevant fagbrev. Krav til formell utdanning kan i spesielle tilfelle fråvike dersom tilstrekkeleg kompetanse kan dokumenterast
 • Må ha god kompetanse med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Erfaring med bruk av booking system er ein fordel
 • Relevant erfaring
 • Gode norsk- og engelskkunnskapar
 • Førarkort kl B
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg og autoriseres

Utdanningsretning

 • Reiseliv
 • Hotell- og restaurantfag

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt og god på å bygge relasjonar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Tek ansvar
 • Strukturert, effektiv og tek initiativ

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent (kode 1408) frå lønnstrinn 53 til 57 (kr. 472 000,- til kr. 504 700,-) iht statleg lønnsregulativ. Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver

Kontaktinformasjon

Bjørn Aage Bjørnstad, Avdelingsleiar bustad og kvarter, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

5173

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvarsbygg

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 24.371 ledige stillinger

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

BYGGET FOR DIN UTVIKLING

Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg. Vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, men er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Forsvaret er vår største og viktigste kunde, men vi  har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har en samlet bemanning på ca. 1400 årsverk.

Vi jobber med et bredt spekter av spennende og viktige oppgaver. Vi driver for eksempel nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, samt at vi er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge. Vi har derfor høy aktivitet på rekrutteringsfronten og etterspør ulik kompetanse. 

Les mer om Forsvarsbygg

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

I Forsvarsbygg er det no ei ledig stilling som bustad og kvarterforvaltar. Stillinga rapporterer til leiar bustad og kvarter.

Stillinga inneber å vere Forsvarsbygg sitt ansikt utad ovanfor gjestar og leigetakarar som bor i ein bustad eller kvarter (hybel). Som bustad og kvarterforvaltar er du ansvarleg for å bygge gode relasjonar til våre gjestar og yte god service. Du er ansvarleg for å handtere og følge opp alle førespurnader frå leigetakarar og gjestar. Du er ansvarleg for utleige av kvarter til gjestar som skal på kurs, øvingar eller liknande, samt ansvarleg for inngåing av leigekontraktar og oppfølging av leigetakar i heile buperioda. Du skal også sørge for ettersyn av bustad- og kvarter slik at kvaliteten blir opprettheldt.

Arbeidsstad vil vere Ørland, Trøndelag. Det må påreknast noko reiseverksemd og arbeid ved andre lokasjonar i regionen.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i offentleglova -- jamfør særleg offentleglova § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på .

Arbeidsoppgåver

 • Koordinere og drifte resepsjonstenesten til bustad og kvarter, samt klargjere rom
 • Saksbehandle/utføre administrative oppgåver ifm utleige og forvaltning av bustader og kvarter
 • Ansvarleg for bistand og oppfølging av leigetakar ved inn-/utflytting og i buperioden
 • Foreta synfaringar og føre ettersyn med bustad- og kvarterporteføljen
 • Utføre oppgåver mht. økonomioppfølging
 • Ansvarleg for korrekt bruk av ulike IKT-system
 • Bidra i vidareutvikling av ein landsdekkande lik bustad- og kvartertjeneste
 • Kontaktperson mot Forsvaret, borettslag, sameigar, offentlege etatar, Forsvarsbygg sitt servicesenter og internt i markedsområdet osv. ifm bustadsaker

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning frå høgskule eller relevant fagbrev. Krav til formell utdanning kan i spesielle tilfelle fråvike dersom tilstrekkeleg kompetanse kan dokumenterast
 • Må ha god kompetanse med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Erfaring med bruk av booking system er ein fordel
 • Relevant erfaring
 • Gode norsk- og engelskkunnskapar
 • Førarkort kl B
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg og autoriseres

Utdanningsretning

 • Reiseliv
 • Hotell- og restaurantfag

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt og god på å bygge relasjonar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Tek ansvar
 • Strukturert, effektiv og tek initiativ

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent (kode 1408) frå lønnstrinn 53 til 57 (kr. 472 000,- til kr. 504 700,-) iht statleg lønnsregulativ. Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver

Kontaktinformasjon

Bjørn Aage Bjørnstad, Avdelingsleiar bustad og kvarter, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

5173

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvarsbygg

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 19
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 21
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger