<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledige stillinger som rådgivere/seniorrådgiver ved vergemålsavdelingen Oslo Statsforvalteren i Oslo og Viken

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Avdelingen har 70 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør, en underdirektør og fire seksjonssjefer. Avdelingen har hovedsete i Oslo, med to seksjoner, i tillegg har avdelingen en seksjon i Drammen og en i Moss. Vergemålsavdelingen er lokal vergemålsmyndighet i Oslo og Viken.

Avdelingens hovedoppdrag er å opprette frivillig vergemål for voksne og vurdere om mindreårige er uten en fungerende verge. Hvis vilkårene er til stede oppnevnes en representant eller verge.  Avdelingen er også selvprosederende i tingretten og lagmannsretten i saker om fratakelse av rettslig handleevne (såkalt tvungent vergemål) og ved fratakelse av vergemål fra den med foreldreansvar for mindreårige. Vi har i tillegg ansvar for å vurdere utbetaling av godtgjøring til verger, administrere løpende vergemål gjennom å samtykke til ulike disposisjoner som vergen søker om, samt å forvalte midler på vegne av personer under vergemål. Avdelingen skal også rekruttere, lære opp og føre tilsyn med verger og representanter. Som førstelinjetjeneste har vi ansvar for å veilede vergehavere, pårørende, verger, advokater og offentlige etater om vergemålsordningen og de private alternativene til vergemål. Dette både gjennom en telefonvaktordning og via e-post. I opplæringsøyemed holder vi en rekke foredrag, seminarer og deltar på eksterne samlinger hvor vergemål og alternative ordninger er tema. Statsforvalteren i Oslo og Viken er tillagt nasjonalt ansvar for enkelte oppgaver tilknyttet utlendingslovens ordning med representanter for enslige mindreårige asylsøkere. For mer informasjon om vergemålsordningen se våre nettsider eller www.vergemal.no.

Det er nå ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon vergemål mindreårige Oslo.

I tillegg er det ledig fire midlertidige stillinger som rådgiver med ett års varighet og mulighet for forlengelse. En i seksjon mindreårige Oslo, og tre i seksjon voksen Oslo.

Søkere bes oppgi hvilken seksjon det søkes til og om det søkes fast eller midlertidig stilling.


Arbeidsoppgaver

I seksjon mindreårige er oppgavene i hovedsak:

 • å vurdere om vilkårene for å oppnevne verge for barn er til stede,
 • representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere,
 • mulig saksbehandling i løpende vergemål for barn, herunder tilsyn med verger,
 • forvaltning av midler.
 • stillingen kan bli tillagt andre oppgaver etter kompetanse og erfaring, herunder kontakt og oppfølging av representantordningen, ekstern møtevirksomhet, nettredaktør for hjemmesidene til vergemålsavdelingen mv.

I seksjon vergemål voksen Oslo er oppgavene i hovedsak:

 • vurderinger av om det skal opprettes vergemål for voksne
 • å vurdere om verge skal oppnevnes eller byttes
 • utstedelse av nye vergefullmakter for alle voksne vergehavere (FUFINN -elektronisk fullmaktsregister)
 • mulig saksbehandling i løpende vergemål knyttet til vergemålsloven og forvaltningsloven

Stillingene kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder.


Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning/mastergrad, fortrinnsvis juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.
 • For stillingen som seniorrådgiver kreves det særlig fag- og spisskompetanse innenfor: vergemåls-, utlendings- eller barnerett.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede egenskaper

 • Erfaring fra vergemålsfeltet.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • God vurderingsevne og rolleforståelse.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy.
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform.
 • For stillingen som seniorrådgiver er det ønskelig med erfaring fra komplisert saksbehandling, utredning, retningslinjer og representasjonsarbeid

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Den faste stillingen lønnes enten som rådgiver i lønnsspennet kr 515 000 - 570 000 (inkl. OU), eller som seniorrådgiver i lønnsspennet kr550 000 - 620 000 (inkl. OU), avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. 

De midlertidige stillingene lønnes som rådgiver i ovennevnte spenn. Kandidater som avslutter sin grad våren 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuelle ansettelse.

Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på .

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
E-business salgssupport og administrasjon Arbeidsoppgaver: Administrator av vår kundeportal (brukertilgang, firmaer, kampanjer, oversettelser o.l.) Ansvarlig for prising, prisutregning og årlig
02.09.2021 Flere steder
Har du høy maskinteknisk interesse, evner du å skape tillit – og har du i tillegg erfaring med heiser og
02.09.2021 Lillestrøm
Jeg er en hyggelig og sosial dame på 42 år som søker assistent. Bor i egen leilighet sammen med min
23.09.2021 Trondheim
Vis alle 30.009 ledige stillinger

Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 530 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Les mer om Statsforvalteren i Oslo og Viken

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdelingen har 70 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør, en underdirektør og fire seksjonssjefer. Avdelingen har hovedsete i Oslo, med to seksjoner, i tillegg har avdelingen en seksjon i Drammen og en i Moss. Vergemålsavdelingen er lokal vergemålsmyndighet i Oslo og Viken.

Avdelingens hovedoppdrag er å opprette frivillig vergemål for voksne og vurdere om mindreårige er uten en fungerende verge. Hvis vilkårene er til stede oppnevnes en representant eller verge.  Avdelingen er også selvprosederende i tingretten og lagmannsretten i saker om fratakelse av rettslig handleevne (såkalt tvungent vergemål) og ved fratakelse av vergemål fra den med foreldreansvar for mindreårige. Vi har i tillegg ansvar for å vurdere utbetaling av godtgjøring til verger, administrere løpende vergemål gjennom å samtykke til ulike disposisjoner som vergen søker om, samt å forvalte midler på vegne av personer under vergemål. Avdelingen skal også rekruttere, lære opp og føre tilsyn med verger og representanter. Som førstelinjetjeneste har vi ansvar for å veilede vergehavere, pårørende, verger, advokater og offentlige etater om vergemålsordningen og de private alternativene til vergemål. Dette både gjennom en telefonvaktordning og via e-post. I opplæringsøyemed holder vi en rekke foredrag, seminarer og deltar på eksterne samlinger hvor vergemål og alternative ordninger er tema. Statsforvalteren i Oslo og Viken er tillagt nasjonalt ansvar for enkelte oppgaver tilknyttet utlendingslovens ordning med representanter for enslige mindreårige asylsøkere. For mer informasjon om vergemålsordningen se våre nettsider eller www.vergemal.no.

Det er nå ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon vergemål mindreårige Oslo.

I tillegg er det ledig fire midlertidige stillinger som rådgiver med ett års varighet og mulighet for forlengelse. En i seksjon mindreårige Oslo, og tre i seksjon voksen Oslo.

Søkere bes oppgi hvilken seksjon det søkes til og om det søkes fast eller midlertidig stilling.


Arbeidsoppgaver

I seksjon mindreårige er oppgavene i hovedsak:

 • å vurdere om vilkårene for å oppnevne verge for barn er til stede,
 • representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere,
 • mulig saksbehandling i løpende vergemål for barn, herunder tilsyn med verger,
 • forvaltning av midler.
 • stillingen kan bli tillagt andre oppgaver etter kompetanse og erfaring, herunder kontakt og oppfølging av representantordningen, ekstern møtevirksomhet, nettredaktør for hjemmesidene til vergemålsavdelingen mv.

I seksjon vergemål voksen Oslo er oppgavene i hovedsak:

 • vurderinger av om det skal opprettes vergemål for voksne
 • å vurdere om verge skal oppnevnes eller byttes
 • utstedelse av nye vergefullmakter for alle voksne vergehavere (FUFINN -elektronisk fullmaktsregister)
 • mulig saksbehandling i løpende vergemål knyttet til vergemålsloven og forvaltningsloven

Stillingene kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder.


Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning/mastergrad, fortrinnsvis juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.
 • For stillingen som seniorrådgiver kreves det særlig fag- og spisskompetanse innenfor: vergemåls-, utlendings- eller barnerett.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede egenskaper

 • Erfaring fra vergemålsfeltet.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • God vurderingsevne og rolleforståelse.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy.
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform.
 • For stillingen som seniorrådgiver er det ønskelig med erfaring fra komplisert saksbehandling, utredning, retningslinjer og representasjonsarbeid

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Den faste stillingen lønnes enten som rådgiver i lønnsspennet kr 515 000 - 570 000 (inkl. OU), eller som seniorrådgiver i lønnsspennet kr550 000 - 620 000 (inkl. OU), avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. 

De midlertidige stillingene lønnes som rådgiver i ovennevnte spenn. Kandidater som avslutter sin grad våren 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuelle ansettelse.

Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på .

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Statsforvalteren i Oslo og Viken