<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Menighetspedagog 80% stilling i trosopplæringsarbeidet Haslum menighet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ønsker du å lede arbeidet med trosopplæring og formidle det kristne budskapet i møte med barn og unge? Haslum menighet søker ny menighetspedagog.
Vi har en godt utarbeidet trosopplæringsplan som grunnlag for arbeidet vårt. Nå søker vi deg som ønsker å videreutvikle arbeidet for barn og unge. Trosopplæringsarbeidet har god oppslutning og er en naturlig del av lokalmiljøet. Menighetspedagogen har ansvar for blant annet å dirigere og lede barnekor, sommerskolen og samarbeid med barnehagene.

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet. Menighetshuset ligger 400 meter unna og gir rom for ulike menighets-aktiviteter.
Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab består av to prester, kirkeforvalter, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, bandleder, diakon, sekretær og kirketjener.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvaret for trosopplæringsplanen for barn og unge 0-18 år
 • Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltakene for 0-12 år, flere av tiltakene skjer i samarbeid med stab og frivillige og er knyttet til gudstjenestelivet
 • Dirigere og lede barnekor (Haslum kirkes SangFuglOrdning 1.-4. klasse), i samarbeid med kantor og korets styre
 • Ansvarlig for sangstunden ifm babysang
 • Samarbeid med barnehager
 • Medansvarlig for tweensarbeid og familietorsdag (middag, kor og myldring), hvor også flere andre fra stab bidrar
 • Rekruttering av frivillige til trosopplæringstiltak
 • Medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for 13-18, i samarbeid med kateket
 • Informasjonsarbeid og markedsføring på nettsider, facebook etc.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært en person med utdannelse som menighetspedagog eller kateket
 • Søkere med annen relevant utdannelse og praksis, vil også bli vurdert. Søkere som mangler formell kompetanse som menighetspedagog kan få mulighet til komplettering.
 • Musikalsk utdanning/erfaring
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • God på bruk av it-verktøy, nettsider og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20

Personlige egenskaper

 • Du er sosial og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner med barn, unge og deres familier
 • Du liker å utforske og formidle kristen tro i undervisning og forkynnelse
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Du har god evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv og andre
 • Du er strukturert og god på å administrere, planmessig og kreativ
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer i en nyetablert stab med stor anledning til påvirkning
 • Engasjerte frivillige
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden
 • Tilsetting med KfiB som arbeidsgiver og Haslum menighet som hovedarbeidssted p.t.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

Annet

 • Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Oppstart så snart som mulig, eller etter nærmere avtale
 • Haslum menighet søker to nye undervisningsstillinger, kateket til konfirmantarbeidet og helhetlig undervisningsansvar og menighetspedagog til trosopplæringsarbeidet

Kontaktinformasjon

Kristin Anskau, Assisterende kirkeverge, Logg inn for å se kontaktinformasjonVibeke Thunes Olsen, Kirkeforvalter/daglig leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gml. Ringeriksv. 86
1356 Bekkestua

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kirkelig fellesråd i Bærum

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon52Stillingsprosent: 80%FastSøknadsfrist: 22.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 25.567 ledige stillinger

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet. Menighetshuset ligger 400 meter unna og gir rom for ulike menighets-aktiviteter.

Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab
består av to prester, kirkeforvalter, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, bandleder, diakon, sekretær og kirketjener.

Se: www.haslum-menighet.no

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 128 000 innbyggere. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca. 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Les mer om 80% stilling i trosopplæringsarbeidet Haslum menighet

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å lede arbeidet med trosopplæring og formidle det kristne budskapet i møte med barn og unge? Haslum menighet søker ny menighetspedagog.
Vi har en godt utarbeidet trosopplæringsplan som grunnlag for arbeidet vårt. Nå søker vi deg som ønsker å videreutvikle arbeidet for barn og unge. Trosopplæringsarbeidet har god oppslutning og er en naturlig del av lokalmiljøet. Menighetspedagogen har ansvar for blant annet å dirigere og lede barnekor, sommerskolen og samarbeid med barnehagene.

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet. Menighetshuset ligger 400 meter unna og gir rom for ulike menighets-aktiviteter.
Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab består av to prester, kirkeforvalter, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, bandleder, diakon, sekretær og kirketjener.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvaret for trosopplæringsplanen for barn og unge 0-18 år
 • Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltakene for 0-12 år, flere av tiltakene skjer i samarbeid med stab og frivillige og er knyttet til gudstjenestelivet
 • Dirigere og lede barnekor (Haslum kirkes SangFuglOrdning 1.-4. klasse), i samarbeid med kantor og korets styre
 • Ansvarlig for sangstunden ifm babysang
 • Samarbeid med barnehager
 • Medansvarlig for tweensarbeid og familietorsdag (middag, kor og myldring), hvor også flere andre fra stab bidrar
 • Rekruttering av frivillige til trosopplæringstiltak
 • Medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for 13-18, i samarbeid med kateket
 • Informasjonsarbeid og markedsføring på nettsider, facebook etc.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært en person med utdannelse som menighetspedagog eller kateket
 • Søkere med annen relevant utdannelse og praksis, vil også bli vurdert. Søkere som mangler formell kompetanse som menighetspedagog kan få mulighet til komplettering.
 • Musikalsk utdanning/erfaring
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • God på bruk av it-verktøy, nettsider og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20

Personlige egenskaper

 • Du er sosial og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner med barn, unge og deres familier
 • Du liker å utforske og formidle kristen tro i undervisning og forkynnelse
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Du har god evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv og andre
 • Du er strukturert og god på å administrere, planmessig og kreativ
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer i en nyetablert stab med stor anledning til påvirkning
 • Engasjerte frivillige
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden
 • Tilsetting med KfiB som arbeidsgiver og Haslum menighet som hovedarbeidssted p.t.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

Annet

 • Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Oppstart så snart som mulig, eller etter nærmere avtale
 • Haslum menighet søker to nye undervisningsstillinger, kateket til konfirmantarbeidet og helhetlig undervisningsansvar og menighetspedagog til trosopplæringsarbeidet

Kontaktinformasjon

Kristin Anskau, Assisterende kirkeverge, Logg inn for å se kontaktinformasjonVibeke Thunes Olsen, Kirkeforvalter/daglig leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gml. Ringeriksv. 86
1356 Bekkestua

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kirkelig fellesråd i Bærum

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon52Stillingsprosent: 80%FastSøknadsfrist: 22.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om 80% stilling i trosopplæringsarbeidet Haslum menighet