<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Politiadvokat2 /Politiadvokat/ Politifullmektig ved Felles enhet for påtale - seksjon for påtalejurister Politiet, Finnmark pd

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon92 Presentasjon av stillingen:

Ved Felles enhet for påtale - seksjon for påtalejurister er det ledig faste stillinger som politiadvokat 2/politiadvokat, alternativt politifullmektig.

Seksjonen består i dag av 22 ansatte fordelt på lokasjoner i Hammerfest, Alta, Kirkenes, Vadsø og Vardø.

Stillingene er stedsplassert i Hammerfest alternativt Alta, Vadsø eller Kirkenes. Stillingene stedsplasseres etter avtale.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med straffesaksbehandling og påtalearbeid. Vi forventer at du samarbeider og kommuniserer godt med andre og har gode beslutningsevner. Du vil inngå i et engasjert fagmiljø, samtidig som du får mulighet til å jobbe med straffesaker og får muligheten til å gjøre en forskjell.

Seksjonen jobber som en enhet, selv om den er fordelt på 5 lokasjoner. Vi står inne i en spennende hverdag, hvor mye av saksbehandlingen med straffesakene er digitalisert. Vi søker deg som har stå-på-humør og som håndter en hektisk hverdag med stor arbeidsmengde. Du er en bidragsyter til arbeidsmiljøet. Du evner å prioritere. Du kjennetegnes ved at du er modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet og ønsker mangfold blant våre ansatte.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Å drive etterforskningsledelse, påtalevurdere og -behandle tildelte straffesaker
 • Forberede og aktorere straffesaker
 • Annet påtalearbeid i henhold til straffeprosessloven
 • Tilrettelegge saker som skal forelegges overordnet påtalemyndighet
 • Delta i jourtjeneste
 • Gi faglig støtte og veiledning til politifaglig etterforskningsleder, etterforskere, ordensstyrken og operasjonssentral i straffesaksbehandlingen
 • Utøve legalitetskontroll, herunder sikre rettssikkerhet og objektivitet på alle trinn av saksbehandlingen
 • Avhørsleder ved tilrettelagte avhør
 • Bidra i løpende kvalitets- og fagopplæringsarbeid
 • Andre oppgaver etter nærmere ordre fra leder

Øvrige oppgaver:

 • Bidra til at det etableres et godt samarbeidsklima internt i enheten, i forhold til øvrige enheter og tilsatte i politidistriktet
 • Tilstrebe kommunikasjon som i form og innehold bidrar til godt samarbeid med de øvrige aktørene i strafferettspleien og samarbeidende etater
 • Tilstrebe korrekt og god kommunikasjon med parter og vitner i straffesaker samt publikum

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Innsikt i politifaglige spørsmål og god kjennskap til politi- og lensmannsetaten er en fordel
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven

Ønsket:

 • Lang og bred erfaring fra påtalemyndigheten-/ strafferettspleiens område
 • God innsikt i politiets arbeidsoppgaver
 • Lokal, regional og sentral grunnutdanning for politijurister eller tilsvarende praksis
 • Førerkort kl. B

Utdanningsretning

Utdanningsnivå

Personlige egenskaper

 • Analytisk, handlekraftig og initiativrik
 • Evne til kreativ problemløsning
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som SKO 1543 politiadvokat 2 fra kr 670 100 - 768 500, som SKO 1245 politiadvokat fra kr 555 800 - 682 000 eller som SKO 0288 politifullmektig kr kr 535 200 brutto pr år, avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån
 • For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.finnmark.no
 • Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift, og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste for alle ansatte

Kontaktinformasjon

Morten Daae, politiinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Damsveien 1
9800 Vadsø

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmark politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon92 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 16.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute
19.03.2021 Tromsø
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
27.09.2021 Flere steder
Stendi Assistanse vokser og får stadig flere kunder. Nå utvider vi vårt sammensveisede team, og ønsker oss innsiktsfull og empatisk
08.12.2020 Oslo
Vi søker etter en miljøterapeut til vår bolig i Moss. Du trives å jobbe miljøterapeutisk i relasjon med beboere. Vi
21.09.2021 Moss
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
24.09.2021 Elverum
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap og erfaring som bygningsingeniør eller geotekniker i en stilling hvor
03.02.2021 Kristiansand
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Dersom du er en inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig prosjektleder med
02.09.2021 Lillestrøm
Vis alle 27.459 ledige stillinger

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Finnmark politidistrikt skal i likhet med de andre politidistriktene i Norge etablere en ny tjenestestruktur for å skape et mer robust og enhetlig politi i henhold til Nærpolitireformen. I tillegg til geografisk driftsenhet, består den nye organisasjonsmodellen av fem funksjonelle driftsenheter(Felles enhet for operativ analyse, PST, Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Felles enhet for påtale og Felles enhet for etterretning, forebyggende og etterforskning). Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes og støttes av stab for virksomhetsstyring, HR/HMS og kommunikasjon. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 400 medarbeidere.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk, alternativt skal disse bringes med i et eventuelt intervju. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Les mer om Politiet, Finnmark pd

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon92 Presentasjon av stillingen:

Ved Felles enhet for påtale - seksjon for påtalejurister er det ledig faste stillinger som politiadvokat 2/politiadvokat, alternativt politifullmektig.

Seksjonen består i dag av 22 ansatte fordelt på lokasjoner i Hammerfest, Alta, Kirkenes, Vadsø og Vardø.

Stillingene er stedsplassert i Hammerfest alternativt Alta, Vadsø eller Kirkenes. Stillingene stedsplasseres etter avtale.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med straffesaksbehandling og påtalearbeid. Vi forventer at du samarbeider og kommuniserer godt med andre og har gode beslutningsevner. Du vil inngå i et engasjert fagmiljø, samtidig som du får mulighet til å jobbe med straffesaker og får muligheten til å gjøre en forskjell.

Seksjonen jobber som en enhet, selv om den er fordelt på 5 lokasjoner. Vi står inne i en spennende hverdag, hvor mye av saksbehandlingen med straffesakene er digitalisert. Vi søker deg som har stå-på-humør og som håndter en hektisk hverdag med stor arbeidsmengde. Du er en bidragsyter til arbeidsmiljøet. Du evner å prioritere. Du kjennetegnes ved at du er modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet og ønsker mangfold blant våre ansatte.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Å drive etterforskningsledelse, påtalevurdere og -behandle tildelte straffesaker
 • Forberede og aktorere straffesaker
 • Annet påtalearbeid i henhold til straffeprosessloven
 • Tilrettelegge saker som skal forelegges overordnet påtalemyndighet
 • Delta i jourtjeneste
 • Gi faglig støtte og veiledning til politifaglig etterforskningsleder, etterforskere, ordensstyrken og operasjonssentral i straffesaksbehandlingen
 • Utøve legalitetskontroll, herunder sikre rettssikkerhet og objektivitet på alle trinn av saksbehandlingen
 • Avhørsleder ved tilrettelagte avhør
 • Bidra i løpende kvalitets- og fagopplæringsarbeid
 • Andre oppgaver etter nærmere ordre fra leder

Øvrige oppgaver:

 • Bidra til at det etableres et godt samarbeidsklima internt i enheten, i forhold til øvrige enheter og tilsatte i politidistriktet
 • Tilstrebe kommunikasjon som i form og innehold bidrar til godt samarbeid med de øvrige aktørene i strafferettspleien og samarbeidende etater
 • Tilstrebe korrekt og god kommunikasjon med parter og vitner i straffesaker samt publikum

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Innsikt i politifaglige spørsmål og god kjennskap til politi- og lensmannsetaten er en fordel
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven

Ønsket:

 • Lang og bred erfaring fra påtalemyndigheten-/ strafferettspleiens område
 • God innsikt i politiets arbeidsoppgaver
 • Lokal, regional og sentral grunnutdanning for politijurister eller tilsvarende praksis
 • Førerkort kl. B

Utdanningsretning

Utdanningsnivå

Personlige egenskaper

 • Analytisk, handlekraftig og initiativrik
 • Evne til kreativ problemløsning
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som SKO 1543 politiadvokat 2 fra kr 670 100 - 768 500, som SKO 1245 politiadvokat fra kr 555 800 - 682 000 eller som SKO 0288 politifullmektig kr kr 535 200 brutto pr år, avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån
 • For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.finnmark.no
 • Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift, og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste for alle ansatte

Kontaktinformasjon

Morten Daae, politiinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Damsveien 1
9800 Vadsø

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmark politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon92 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 16.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Politiet, Finnmark pd