<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Spesialpedagog i byomfattende spesialgruppe for elever med Asperger syndrom(ASD) Bryn skole Spesialgrupper og mottak, Oslo kommune, Utdanningsetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon53 Presentasjon av stillingen:

I forbindelse med at vi skal øke elevantallet i vår byomfattende spesialgruppe for elever med Asperger syndrom(ASD), fra 6 til 8 elever, søker vi etter en kunnskapsrik, raus og engasjert pedagog/spesialpedagog som har et brennende engasjement for denne elevgruppen. Det er ønskelig med både fagkompetanse og kompetanse tilpasset elevgruppen.

Bryn skole ligger på Teisen i bydel Alna, og har rundt 400 elever med 2-3 paralleller, samt tre byomfattende spesialgrupper og to mottaksklasser. Skolen har store, flotte utearealer i nærområdet, og har Oslos eldste skolehage.

Bryn skole skal være et sted der elever lærer og utvikler seg. Vår visjon er læring og trivsel hånd i hånd. Vi jobber for å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø der vi fremmer helse, læring og trivsel. Våre elever skal lære å reflektere, være kritiske, bli utforskende og kreative. Vi har fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, på god klasseledelse, ro og orden.
Vi innførte våren 19. 1:1 læringsbrett på alle trinn. Bruken av læringsteknologi er en av verktøyene vi bruker for å fremme tilpasset opplæring, motivasjon, dybdelæring og samarbeidslæring, og for å møte fagfornyelsen.

For å skape et trygt og godt læringsmiljø kreves det et klima preget av toleranse, omtanke og respekt. Skolen arbeider etter sosial handlingsplan med felles månedlig fokus. Aktivt elev -- og foreldresamarbeid er en forutsetning for et trygt og positivt skolemiljø. Gjennom arbeidet med tverrfaglige temaer som demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal våre elever bli forberedt på et samfunn i rask endring.

Ledelsen på skolen består av rektor, assisterende rektor, to undervisningsinspektører og en AKS leder.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere spesialundervisningen.
 • Utarbeide, justere og evaluere individuelle opplæringsplaner
 • Veiledning av andre ansatte
 • Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling.
 • Skape gode relasjoner til elevene.
 • Bidra til godt skole/hjem samarbeid.
 • Tydelig undervisningsledelse.
 • Samarbeide med foresatte og andre instanser.
 • Delta i samarbeidsmøter og tverrfaglige møter .
 • Undervisning og oppfølging av enkeltelever

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Godkjent pedagogisk utdanning som tilfredsstiller formelle krav til ansettelse.
 • Spesialpedagog eller allmennlærer med fordypning og/eller interesse for spesialpedagogikk. Gjerne med god kunnskap om autisme/Asperger syndrom.
 • Undervisningserfaring .
 • God kjennskap til tverrfaglig samarbeid med ekstern instanser .
 • Gode IKT ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.
 • Ansettelsen forutsetter godkjent politiattest. - Du er en tydelig og trygg voksen.
 • Du bidrar til å gi elevene stabilitet og kontinuitet
 • Du er faglig sterk
 • Du er initiativrik og profesjonell.
 • Du har gode samarbeidsevner og viser god relasjonskompetanse i arbeid med elever, foresatte og kollegaer.
 • Du har god formidlingsevne
 • Du har høye ambisjoner på elevens vegne
 • Du er omsorgsfull
 • Du er effektiv, strukturert , målrettet og systematisk.
 • Du er utviklingsorientert - En viktig jobb der din innstas får stor betydning.
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø hvor de voksene samarbeider i team.
 • Kunnskapsrike, engasjerte og humørfylte kollegaer.
 • Veiledning for nyutdannede.
 • Ekstern kurs i i pedagogisk kurs av læringsbrett.
 • Tett oppfølging av nærmeste leder

Kontaktinformasjon

Are Sandsdalen, Undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Teisenveien 40
0666 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon53 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.08.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.365 ledige stillinger

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Les mer om Bryn skole Spesialgrupper og mottak, Oslo kommune, Utdanningsetaten

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon53 Presentasjon av stillingen:

I forbindelse med at vi skal øke elevantallet i vår byomfattende spesialgruppe for elever med Asperger syndrom(ASD), fra 6 til 8 elever, søker vi etter en kunnskapsrik, raus og engasjert pedagog/spesialpedagog som har et brennende engasjement for denne elevgruppen. Det er ønskelig med både fagkompetanse og kompetanse tilpasset elevgruppen.

Bryn skole ligger på Teisen i bydel Alna, og har rundt 400 elever med 2-3 paralleller, samt tre byomfattende spesialgrupper og to mottaksklasser. Skolen har store, flotte utearealer i nærområdet, og har Oslos eldste skolehage.

Bryn skole skal være et sted der elever lærer og utvikler seg. Vår visjon er læring og trivsel hånd i hånd. Vi jobber for å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø der vi fremmer helse, læring og trivsel. Våre elever skal lære å reflektere, være kritiske, bli utforskende og kreative. Vi har fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, på god klasseledelse, ro og orden.
Vi innførte våren 19. 1:1 læringsbrett på alle trinn. Bruken av læringsteknologi er en av verktøyene vi bruker for å fremme tilpasset opplæring, motivasjon, dybdelæring og samarbeidslæring, og for å møte fagfornyelsen.

For å skape et trygt og godt læringsmiljø kreves det et klima preget av toleranse, omtanke og respekt. Skolen arbeider etter sosial handlingsplan med felles månedlig fokus. Aktivt elev -- og foreldresamarbeid er en forutsetning for et trygt og positivt skolemiljø. Gjennom arbeidet med tverrfaglige temaer som demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal våre elever bli forberedt på et samfunn i rask endring.

Ledelsen på skolen består av rektor, assisterende rektor, to undervisningsinspektører og en AKS leder.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere spesialundervisningen.
 • Utarbeide, justere og evaluere individuelle opplæringsplaner
 • Veiledning av andre ansatte
 • Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling.
 • Skape gode relasjoner til elevene.
 • Bidra til godt skole/hjem samarbeid.
 • Tydelig undervisningsledelse.
 • Samarbeide med foresatte og andre instanser.
 • Delta i samarbeidsmøter og tverrfaglige møter .
 • Undervisning og oppfølging av enkeltelever

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Godkjent pedagogisk utdanning som tilfredsstiller formelle krav til ansettelse.
 • Spesialpedagog eller allmennlærer med fordypning og/eller interesse for spesialpedagogikk. Gjerne med god kunnskap om autisme/Asperger syndrom.
 • Undervisningserfaring .
 • God kjennskap til tverrfaglig samarbeid med ekstern instanser .
 • Gode IKT ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.
 • Ansettelsen forutsetter godkjent politiattest. - Du er en tydelig og trygg voksen.
 • Du bidrar til å gi elevene stabilitet og kontinuitet
 • Du er faglig sterk
 • Du er initiativrik og profesjonell.
 • Du har gode samarbeidsevner og viser god relasjonskompetanse i arbeid med elever, foresatte og kollegaer.
 • Du har god formidlingsevne
 • Du har høye ambisjoner på elevens vegne
 • Du er omsorgsfull
 • Du er effektiv, strukturert , målrettet og systematisk.
 • Du er utviklingsorientert - En viktig jobb der din innstas får stor betydning.
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø hvor de voksene samarbeider i team.
 • Kunnskapsrike, engasjerte og humørfylte kollegaer.
 • Veiledning for nyutdannede.
 • Ekstern kurs i i pedagogisk kurs av læringsbrett.
 • Tett oppfølging av nærmeste leder

Kontaktinformasjon

Are Sandsdalen, Undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Teisenveien 40
0666 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon53 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 16.08.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Bryn skole Spesialgrupper og mottak, Oslo kommune, Utdanningsetaten