<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

vitenskapelig assistent innen medisin og helsevitenskap NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) i samarbeid med Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP), Institutt for datateknologi og informatikk NTNU, samt flere pasientorganisasjoner og internasjonale partnere (inkludert Harvard Medical School) har et prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Prosjektet har fokus på forbedring av pasientomsorgen innen psykisk helsevern for barn og unge.

Prosjektet som heter «IDDEAS» (Individualized Digital Decision Assist System) bruker eksisterende data samt kliniske retningslinjer til å utvikle et klinisk beslutningsstøttesystem for helsepersonell (leger, psykologer og sosialarbeidere) slik at de kan forbedre pasientomsorgen.

IDDEAS vil gi helsepersonell bedre mulighet til å gi individuell medisinsk behandling i forebygging, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser som oppstår hos barn og unge.

Den som ansettes vil være et bindeledd mellom prosjektpartnerne, BUP klinikkene, tekniske og akademiske deler av prosjektet. Prosjektet er tverrfaglig, så det er viktig at den som ansettes har gode kommunikasjonsevner, kjenner til elektroniske pasientjournaler eller er villig til å lære seg dette raskt. I tillegg er det mulighet for å engasjere seg i den vitenskapelige publiseringen med søkelys på utvikling av og testresultater fra IDDEAS.

For mer informasjon om prosjektet se, https://www.ntnu.no/rkbu/iddeas

Arbeidssted vil være ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), NTNU. Du rapporterer til senterleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge).

Arbeidsoppgaver
 • Fungere som kontaktpunkt og formidle relevant prosjektinformasjon til alle prosjektpartnere både lokalt og internasjonalt
 • Samarbeide tett med stipendiater i forbindelse med klinikeres testing og evaluering av IDDEAS. Det er 2 stipendiater som arbeider i prosjektet
 • Bidra i arbeidet med forberedelser og publisering av data, rapporter og publikasjoner
 • Arrangere prosjektmøter vedrørende status og problemstillinger i prosjektet
 • Inkludere brukerrepresentanter i prosjektet
 • Bidra med kommunikasjon om prosjektet (NFR oppdateringer, deling av publikasjoner, informasjon på nett og i andre medier)
 • Ansvar for å oppdatere og opprettholde prosjektets dokumentasjon (møtereferat, avtaler, informasjonsskriv og publikasjonsoversikt)
 • Støtte forskerteamet ved innsamling av data
 • Ha oversikt over arbeidsoppgaver/planlagte milepæler innad i de forskjellige arbeidspakkene

Kvalifikasjonskrav

Fullført bachelor inne medisin, psykologi, pedagogikk, sosialt arbeid, administrasjon, informasjonsteknologi eller informatikk.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk.

Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi deg mulighet for innsikt i vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid og metode. Arbeidsoppgavene ligger på et akademisk nivå og skal bestå av vitenskapelig eller kunstnerisk assistanse.

Vi viser til for generelle kriterier for stillingen.


Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid med pasientjournaler
 • Erfaring fra BUP spesialisthelsetjenesten
Personlige egenskaper
 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk, målrettet og selvstendig
 • Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ønsker å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

Ansettelsen gjelder for en periode på 2 år og stillingsandelene er 70 %.

Stilling som vitenskapelig assistent (kode 1019) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 364 400 per år. Vitenskapelig assistent (kode 1020) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 398 800 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, vitnemål og attester fra relevante arbeidsforhold
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Professor Norbert Skokauskas, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon,

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Seniorkonsulent HR Fiona Druett, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål

Søknadsfrist: 19.09.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vår avdeling for heldøgns omsorg beliggende sentralt rett utenfor Drammen søker medlever (vernepleier eller sykepleier) med evnen til å beholde
06.10.2021 Lier
Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 22.691 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) i samarbeid med Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP), Institutt for datateknologi og informatikk NTNU, samt flere pasientorganisasjoner og internasjonale partnere (inkludert Harvard Medical School) har et prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Prosjektet har fokus på forbedring av pasientomsorgen innen psykisk helsevern for barn og unge.

Prosjektet som heter «IDDEAS» (Individualized Digital Decision Assist System) bruker eksisterende data samt kliniske retningslinjer til å utvikle et klinisk beslutningsstøttesystem for helsepersonell (leger, psykologer og sosialarbeidere) slik at de kan forbedre pasientomsorgen.

IDDEAS vil gi helsepersonell bedre mulighet til å gi individuell medisinsk behandling i forebygging, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser som oppstår hos barn og unge.

Den som ansettes vil være et bindeledd mellom prosjektpartnerne, BUP klinikkene, tekniske og akademiske deler av prosjektet. Prosjektet er tverrfaglig, så det er viktig at den som ansettes har gode kommunikasjonsevner, kjenner til elektroniske pasientjournaler eller er villig til å lære seg dette raskt. I tillegg er det mulighet for å engasjere seg i den vitenskapelige publiseringen med søkelys på utvikling av og testresultater fra IDDEAS.

For mer informasjon om prosjektet se, https://www.ntnu.no/rkbu/iddeas

Arbeidssted vil være ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), NTNU. Du rapporterer til senterleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge).

Arbeidsoppgaver
 • Fungere som kontaktpunkt og formidle relevant prosjektinformasjon til alle prosjektpartnere både lokalt og internasjonalt
 • Samarbeide tett med stipendiater i forbindelse med klinikeres testing og evaluering av IDDEAS. Det er 2 stipendiater som arbeider i prosjektet
 • Bidra i arbeidet med forberedelser og publisering av data, rapporter og publikasjoner
 • Arrangere prosjektmøter vedrørende status og problemstillinger i prosjektet
 • Inkludere brukerrepresentanter i prosjektet
 • Bidra med kommunikasjon om prosjektet (NFR oppdateringer, deling av publikasjoner, informasjon på nett og i andre medier)
 • Ansvar for å oppdatere og opprettholde prosjektets dokumentasjon (møtereferat, avtaler, informasjonsskriv og publikasjonsoversikt)
 • Støtte forskerteamet ved innsamling av data
 • Ha oversikt over arbeidsoppgaver/planlagte milepæler innad i de forskjellige arbeidspakkene

Kvalifikasjonskrav

Fullført bachelor inne medisin, psykologi, pedagogikk, sosialt arbeid, administrasjon, informasjonsteknologi eller informatikk.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk.

Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi deg mulighet for innsikt i vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid og metode. Arbeidsoppgavene ligger på et akademisk nivå og skal bestå av vitenskapelig eller kunstnerisk assistanse.

Vi viser til for generelle kriterier for stillingen.


Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid med pasientjournaler
 • Erfaring fra BUP spesialisthelsetjenesten
Personlige egenskaper
 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk, målrettet og selvstendig
 • Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ønsker å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

Ansettelsen gjelder for en periode på 2 år og stillingsandelene er 70 %.

Stilling som vitenskapelig assistent (kode 1019) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 364 400 per år. Vitenskapelig assistent (kode 1020) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 398 800 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, vitnemål og attester fra relevante arbeidsforhold
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Professor Norbert Skokauskas, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon,

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Seniorkonsulent HR Fiona Druett, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål

Søknadsfrist: 19.09.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 27
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 29
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 30
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 31
  2021
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 03
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
57 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet