<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektleder/rådgiver for steinkonserveringsoppdrag i Stavanger domkirke Universitetet i Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Arkeologisk museum søker etter prosjektleder/rådgiver til et spennende og utfordrende steinkonserveringsoppdrag i Stavanger domkirke. Restaureringsprosjektet som helhet foregår i regi av Stavanger kommune, og heter "Domkirken 2025". Museets aktuelle deloppdrag heter "Domkirken 2025-steinkonservering". Det har pågått siden kontraktsinngåelse i mars 2016 og skal vare til 2025 eller utgangen av 2024. Stillingen er ledig fra 1. desember og er en eksternt finansiert prosjektstilling med varighet på 3 år.

Vi trenger en erfaren og dyktig prosjektleder for konserveringsavdelingens fagområde "Steinkonservering og bygningsrestaurering". Teamet består av konservatorer og restaureringsteknikere med noe involvering av forskere. Restaurerings­teknikerne er enten steinhuggere eller tradisjonsmurere. Stavanger domkirke er fra middelalderen, datert til 1125, da bispesetet ble etablert i Stavanger. Kirken er et automatisk fredet kulturminne etter Kulturminne­loven, og restaureringsarbeidet gjøres etter godkjenning fra Riksanti­kvaren.

Den som ansettes må styre mot optimal framdrift, kunne forankre beslutninger gjennom god og tydelig kommunikasjon, og lede prosjektet utfra god økonomi- og rolleforståelse i samarbeid med avdelingsleder. Han eller hun må kunne kvalitetssikre leveransen vår i tråd med kontrakt og budsjett, og være en motiverende og samlende arbeidsleder på byggeplassen og for oppdraget som helhet.   


Om oppdraget "Domkirken 2025 - Steinkonservering"

Museets oppdrag omfatter konservering av all kleberstein på domkirken, ute og inne, og fugene mellom dem. Våre konservatorer vurderer tilstand og foreslår tiltak i samråd med øvrig team. Dokumentasjonen som utarbeides utgjør grunnlaget for hver enkelt dispensasjonssøknad som sendes til Riksantikvaren av restaureringsarkitekt, kontrahert som ansvarlig søker i prosjektet. Slik gjennomføres oppdraget steg for steg, utvendig og innvendig, etter hvert som dispensasjoner foreligger. 

I forbindelse med tidligere restaureringer og vedlikehold er det brukt mye sement i fuge- og reparasjonsmørtel. I mange tilfeller medfører dette dårlig tilstand, særlig utvendig på bygget, og derfor anbefaler vi ofte å erstatte disse med kalkfuger i våre behandlingsforslag til Riksantikvaren. Kalkmørtel er det opprinnelige, originale puss- og fugematerialet for en middelaldersk steinkirke.


Hovedoppgaver
 • sikre god overordnet styring av oppdraget i tråd med kontrakt, budsjett og faglig kvalitet, i dialog med avdelingsleder
 • utarbeide prognoser og fremdriftsplaner, både kvartalsvis og mer langsiktig, i forståelse med oppdragsgivers byggeleder for restaureringsprosjektet
 • lede arbeidet for konserveringsavdelingens team på byggeplassen
 • være ansvarlig for innkjøp og bestillinger, herunder kommunikasjon med leverandører
 • kontrollere fakturagrunnlag til kommunen
 • HMS-ansvarlig på byggeplassen 
 • rapportere til oppdragsgivers prosjektledelse i kvartalsmøter, samt delta i byggemøter og prosjektstyringsmøter
 • oppfølging av teammedlemmenes arbeidsoppgaver og sørge for god kommunikasjon i alle ledd
Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring innen prosjektstyring
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy og prosjektstyringsverktøy (MS-project eller lignende)
 • erfaring med økonomistyring, kjennskap til Unit4 vil være en fordel
 • god forståelse for kulturminnelovgivningen og forvaltningsprosesser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god fremstillingsevne på engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har interesse for restaurering av kulturminner
 • er resultat- og løsningsorientert med fokus på kvalitet
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og har evne til å jobbe med forskjellige faggrupper
 • har evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert

Vi tilbyr
 • deltakelse i spennende og unikt prosjekt med stor betydning for byen Stavanger
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 499 500 - 594 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn og/eller ansettelse som seniorrådgiver i kode 1364 vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i  som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrasjonsrådgiver Kristine Vestrheim, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til avdelingsleder Inger Marie Egenberg, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: inger.m.egenberg@uis.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.
Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. . Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Vis alle 28.337 ledige stillinger
Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 1. januar 2005 da Høgskolen i Stavanger fikk sin universitetsstatus. Universitetet har omlag 7000 studenter og 1000 tilsatte og er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Les mer om Universitetet i Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Arkeologisk museum søker etter prosjektleder/rådgiver til et spennende og utfordrende steinkonserveringsoppdrag i Stavanger domkirke. Restaureringsprosjektet som helhet foregår i regi av Stavanger kommune, og heter "Domkirken 2025". Museets aktuelle deloppdrag heter "Domkirken 2025-steinkonservering". Det har pågått siden kontraktsinngåelse i mars 2016 og skal vare til 2025 eller utgangen av 2024. Stillingen er ledig fra 1. desember og er en eksternt finansiert prosjektstilling med varighet på 3 år.

Vi trenger en erfaren og dyktig prosjektleder for konserveringsavdelingens fagområde "Steinkonservering og bygningsrestaurering". Teamet består av konservatorer og restaureringsteknikere med noe involvering av forskere. Restaurerings­teknikerne er enten steinhuggere eller tradisjonsmurere. Stavanger domkirke er fra middelalderen, datert til 1125, da bispesetet ble etablert i Stavanger. Kirken er et automatisk fredet kulturminne etter Kulturminne­loven, og restaureringsarbeidet gjøres etter godkjenning fra Riksanti­kvaren.

Den som ansettes må styre mot optimal framdrift, kunne forankre beslutninger gjennom god og tydelig kommunikasjon, og lede prosjektet utfra god økonomi- og rolleforståelse i samarbeid med avdelingsleder. Han eller hun må kunne kvalitetssikre leveransen vår i tråd med kontrakt og budsjett, og være en motiverende og samlende arbeidsleder på byggeplassen og for oppdraget som helhet.   


Om oppdraget "Domkirken 2025 - Steinkonservering"

Museets oppdrag omfatter konservering av all kleberstein på domkirken, ute og inne, og fugene mellom dem. Våre konservatorer vurderer tilstand og foreslår tiltak i samråd med øvrig team. Dokumentasjonen som utarbeides utgjør grunnlaget for hver enkelt dispensasjonssøknad som sendes til Riksantikvaren av restaureringsarkitekt, kontrahert som ansvarlig søker i prosjektet. Slik gjennomføres oppdraget steg for steg, utvendig og innvendig, etter hvert som dispensasjoner foreligger. 

I forbindelse med tidligere restaureringer og vedlikehold er det brukt mye sement i fuge- og reparasjonsmørtel. I mange tilfeller medfører dette dårlig tilstand, særlig utvendig på bygget, og derfor anbefaler vi ofte å erstatte disse med kalkfuger i våre behandlingsforslag til Riksantikvaren. Kalkmørtel er det opprinnelige, originale puss- og fugematerialet for en middelaldersk steinkirke.


Hovedoppgaver
 • sikre god overordnet styring av oppdraget i tråd med kontrakt, budsjett og faglig kvalitet, i dialog med avdelingsleder
 • utarbeide prognoser og fremdriftsplaner, både kvartalsvis og mer langsiktig, i forståelse med oppdragsgivers byggeleder for restaureringsprosjektet
 • lede arbeidet for konserveringsavdelingens team på byggeplassen
 • være ansvarlig for innkjøp og bestillinger, herunder kommunikasjon med leverandører
 • kontrollere fakturagrunnlag til kommunen
 • HMS-ansvarlig på byggeplassen 
 • rapportere til oppdragsgivers prosjektledelse i kvartalsmøter, samt delta i byggemøter og prosjektstyringsmøter
 • oppfølging av teammedlemmenes arbeidsoppgaver og sørge for god kommunikasjon i alle ledd
Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring innen prosjektstyring
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy og prosjektstyringsverktøy (MS-project eller lignende)
 • erfaring med økonomistyring, kjennskap til Unit4 vil være en fordel
 • god forståelse for kulturminnelovgivningen og forvaltningsprosesser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god fremstillingsevne på engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har interesse for restaurering av kulturminner
 • er resultat- og løsningsorientert med fokus på kvalitet
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og har evne til å jobbe med forskjellige faggrupper
 • har evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert

Vi tilbyr
 • deltakelse i spennende og unikt prosjekt med stor betydning for byen Stavanger
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 499 500 - 594 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn og/eller ansettelse som seniorrådgiver i kode 1364 vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i  som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrasjonsrådgiver Kristine Vestrheim, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til avdelingsleder Inger Marie Egenberg, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: inger.m.egenberg@uis.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.
Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. . Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 28
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
24 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Stavanger