<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis / universitetslektor i helsevitenskap (sped- og småbarns psykiske helse) NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

Ved (IPH),  er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sped- og småbarns psykiske helse). Arbeidssted er ved (RKBU Midt-Norge).

Stillingen har en stillingsandel på 100 %, men kan eventuelt deles i stillingsandeler på 50 %, fortrinnsvis kombinert med relevant stilling i praksisfeltet.

RKBU Midt-Norge er et kunnskapssenter ved Institutt for psykisk helse. Vi arbeider med tjenestestøtte (kvalitetsheving til tjenester som jobber med barn og unge på tjenestens initiativ), forskning, undervisning og formidling. Sped- og småbarns psykiske helse er et av fagfeltene som inngår i senterets arbeid.

Fagfeltet sped- og småbarns psykiske helse handler om barn og deres foreldre fra svangerskap til skolestart. Gjennom arbeid med anvendt forskning, formidling, undervisning og tjenestestøtte skal vi bidra til en best mulig start i livet til alle barn og deres foreldre. Dette innebærer en positiv utvikling hos alle sped- og småbarn, gode relasjoner til foreldre og andre omsorgspersoner, samt forebygging og behandling av utviklingsvansker/forstyrrelser og relasjonsproblemer.

Kunnskapsutvikling og formidling av kompetanse skal støtte de ansatte i tjenestene og gjøre dem i stand til å gi foreldre og familier rask, tilpasset og kunnskapsbasert hjelp fra svangerskapet og frem til skolestart.

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for psykisk helse. Den som ansettes rapporterer til senterleder ved RKBU Midt-Norge.

 Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sped- og småbarns psykiske helse. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet.
 • Delta i arbeid som støtter og utvikler tjenestene som møter sped- og småbarn og deres familier.
 • Initiere og gjennomføre kunnskapsutvikling og kompetanseheving i tjenester til sped- og småbarn og deres familier.
 • Bidra i undervisning og kompetanseheving i relevante kliniske metoder innen utredning og behandling på fagfeltet.
 • Samarbeid med andre relevante regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø.
 • Deltakelse i administrativt arbeid.
 • Ved behov bidra i senterets arbeid innenfor feltet barn og unges psykiske helse.

Som ansatt ved fakultetet må du regne med å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på andre studieprogram ved fakultetet.


Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor helsevitenskap (sped- og småbarns psykiske helse) i henhold til krav gjengitt i

Til stilling som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad innen relevant fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå.

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor helsevitenskap (sped- og småbarns psykiske helse) i henhold til krav gjengitt i

-----------------

Felles for begge stillingskategorier:

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
 • Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Det er i tillegg et krav at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Klinisk erfaring fra spesialist- eller primærtjenestene innen feltet sped- og småbarns psykiske helse og omsorg er en fordel.
 • Erfaring fra ulike tjenestenivåer i praksisfeltet er en fordel, spesielt arbeidserfaring med gravide, sped- og småbarn og deres familier.
 • Kjennskap og/eller erfaring med relevante kliniske metoder for utredning og intervensjon innen fagfeltet vil være en fordel.
 • Kunnskap om norske helsetjenester, barneverntjenester, barnehager og oppvekstforhold er en fordel.
 • Kunnskap om svangerskap og barseltid vil være en fordel.
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har evne til å etablere god kontakt, forstå og kommunisere med andre mennesker.
 • Kan veilede og støtte andre mennesker i deres utvikling, både innenfor utdanning og i kompetanseheving.
 • Gir prosjekter retning, og motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte. 
 • Formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes normalt fra brutto kr. 583 500,- til kr. 715 900,-pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

I stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr. 507 600,- til 626 100,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.   

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. Redusert tilstedeværelse på grunn av bosted utenfor Trondheim kan diskuteres.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 


Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål 
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf 
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på kvalifikasjonskrav og ønskede kvalifikasjoner nevnt over, personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger . Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Ved denne fagenheten oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med universitetslektor Kjersti Sandnes, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorkonsulent HR Jorun Opedal Uglem, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden og alle vedlegg sendes via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 19.09.2021 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vår avdeling for heldøgns omsorg beliggende sentralt rett utenfor Drammen søker medlever (vernepleier eller sykepleier) med evnen til å beholde
06.10.2021 Lier
Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 23.151 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

Ved (IPH),  er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sped- og småbarns psykiske helse). Arbeidssted er ved (RKBU Midt-Norge).

Stillingen har en stillingsandel på 100 %, men kan eventuelt deles i stillingsandeler på 50 %, fortrinnsvis kombinert med relevant stilling i praksisfeltet.

RKBU Midt-Norge er et kunnskapssenter ved Institutt for psykisk helse. Vi arbeider med tjenestestøtte (kvalitetsheving til tjenester som jobber med barn og unge på tjenestens initiativ), forskning, undervisning og formidling. Sped- og småbarns psykiske helse er et av fagfeltene som inngår i senterets arbeid.

Fagfeltet sped- og småbarns psykiske helse handler om barn og deres foreldre fra svangerskap til skolestart. Gjennom arbeid med anvendt forskning, formidling, undervisning og tjenestestøtte skal vi bidra til en best mulig start i livet til alle barn og deres foreldre. Dette innebærer en positiv utvikling hos alle sped- og småbarn, gode relasjoner til foreldre og andre omsorgspersoner, samt forebygging og behandling av utviklingsvansker/forstyrrelser og relasjonsproblemer.

Kunnskapsutvikling og formidling av kompetanse skal støtte de ansatte i tjenestene og gjøre dem i stand til å gi foreldre og familier rask, tilpasset og kunnskapsbasert hjelp fra svangerskapet og frem til skolestart.

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for psykisk helse. Den som ansettes rapporterer til senterleder ved RKBU Midt-Norge.

 Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sped- og småbarns psykiske helse. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet.
 • Delta i arbeid som støtter og utvikler tjenestene som møter sped- og småbarn og deres familier.
 • Initiere og gjennomføre kunnskapsutvikling og kompetanseheving i tjenester til sped- og småbarn og deres familier.
 • Bidra i undervisning og kompetanseheving i relevante kliniske metoder innen utredning og behandling på fagfeltet.
 • Samarbeid med andre relevante regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø.
 • Deltakelse i administrativt arbeid.
 • Ved behov bidra i senterets arbeid innenfor feltet barn og unges psykiske helse.

Som ansatt ved fakultetet må du regne med å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på andre studieprogram ved fakultetet.


Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor helsevitenskap (sped- og småbarns psykiske helse) i henhold til krav gjengitt i

Til stilling som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad innen relevant fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå.

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor helsevitenskap (sped- og småbarns psykiske helse) i henhold til krav gjengitt i

-----------------

Felles for begge stillingskategorier:

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
 • Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Det er i tillegg et krav at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Klinisk erfaring fra spesialist- eller primærtjenestene innen feltet sped- og småbarns psykiske helse og omsorg er en fordel.
 • Erfaring fra ulike tjenestenivåer i praksisfeltet er en fordel, spesielt arbeidserfaring med gravide, sped- og småbarn og deres familier.
 • Kjennskap og/eller erfaring med relevante kliniske metoder for utredning og intervensjon innen fagfeltet vil være en fordel.
 • Kunnskap om norske helsetjenester, barneverntjenester, barnehager og oppvekstforhold er en fordel.
 • Kunnskap om svangerskap og barseltid vil være en fordel.
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har evne til å etablere god kontakt, forstå og kommunisere med andre mennesker.
 • Kan veilede og støtte andre mennesker i deres utvikling, både innenfor utdanning og i kompetanseheving.
 • Gir prosjekter retning, og motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte. 
 • Formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes normalt fra brutto kr. 583 500,- til kr. 715 900,-pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

I stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr. 507 600,- til 626 100,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.   

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. Redusert tilstedeværelse på grunn av bosted utenfor Trondheim kan diskuteres.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 


Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål 
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf 
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på kvalifikasjonskrav og ønskede kvalifikasjoner nevnt over, personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger . Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Ved denne fagenheten oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med universitetslektor Kjersti Sandnes, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorkonsulent HR Jorun Opedal Uglem, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden og alle vedlegg sendes via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 19.09.2021 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 27
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 29
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 30
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 31
  2021
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
57 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet